lezingen over DNA informatie bij DeLezing

DeLezing organiseert vaak interessante lezingen onder meer over Duurzame gezondheid en DNA informatie