Een logische aanpak voor duurzaam herstel

Borrelia Burgdorferi

Borrelia Burgdorferi, veroorzaakt de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme wordt vaak als een geheimzinnige, ernstige, aandoening beschreven die door een kwaadaardige ziekteverwekker wordt veroorzaakt. Feit is dat besmetting heftige en uiteenlopende klachten kan veroorzaken en dat de behandelingsresultaten in die gevallen teleurstellend zijn. Maar er is een aanpak die  resultaat biedt door op een gestructureerde wijze het immuunsysteem te herstellen en te leren de ziekteverwekker aan te pakken. 

Waarom krijgt niet iedereen de ziekte van Lyme?

De Borrelia Burgdorferi, een spiraalvormige bacterie, is de ziekteverwekker. Er wordt vanuit gegaan dat verspreiding met name door teken plaatsvindt. Ongeveer een derde van de teken is op dit moment drager. Van alle mensen die door een teek worden gebeten krijgt vijf tot tien procent de ziekte van Lyme fase 1.

Ziekte van Lyme veroorzakende spirocheet

Veel teken zijn drager van de Borrelia Burgdorferi die de ziekte van Lyme kan veroorzaken

Ongeveer drie procent van de mensen met fase 1 ontwikkelen, als ze niet worden behandeld, fase 2,  en minder dan 1 procent  van de mensen met fase 2 ontwikkeld de ernstigste vorm, de fase 3.

Het betekent dat procentueel gezien weinig mensen de meest ernstige vorm ontwikkelen en de vraag dringt zich dan op; waarom deze mensen wel en de anderen niet? Interessant is bijvoorbeeld dat meer dan 90% van Duitse en Zwitserse bosbouwers positief testen op de Borrelia Burgdorferi maar niet ziek worden. Veel mensen hebben een afdoende afweer en het is zinvol om te kijken waaruit die afweer bestaat.

Het immuunsysteem; onderhoud, herstel en verdediging

Vierentwintig uur per dag werkt ons immuunsysteem aan vervanging van onderdelen, herstel van beschadigingen en verdedigt ons tegen ziekteverwekkers. Deze taken kunnen alleen worden uitgevoerd  bij voldoende bouwstoffen om de benodigde onderdelen en afweercellen te maken. Volwaardige gevarieerde voeding is hiervoor noodzakelijk evenals de verwerking hiervan.

In het maag-darmkanaal wordt de voeding ontleed in bouwstoffen waaronder vitamines, mineralen en sporenelementen die dan via het darmslijmvlies opgenomen kunnen worden in het bloed en in het lichaam worden gebruikt. Dit kan alleen plaatsvinden als voldoende enzymhoudende verteringssappen worden gemaakt en het slijmvlies onbeschadigd is.

Tekorten ontstaan als de voeding onvoldoende voedingsbouwstenen bevat of als de voeding in het maag-darmkanaal onvoldoende wordt gesplitst in voedingsbouwstenen. Het immuunsysteem heeft dan niet genoeg materiaal voor optimaal herstel en het produceren van afweercellen. Kortom, er ontstaat achterstallig onderhoud en de verdediging wordt slechter. In deze situatie hebben Lymebacteriën en andere ziekteverwekkers vrije doorgang.

Ons voedingspatroon bevat niet meer voldoende bouwstenen en is uit balans

Voeding uit balans

Ons voedingspatroon is sinds 1950 drastisch veranderd, we eten nu bijvoorbeeld veel minder sporenelementen en veel meer eiwitten.

Veel onderzoeken tonen aan dat onze voeding minderwaardig en uit balans is. Zo krijgen we 80% minder sporenelementen binnen dan in 1950 en eten we  300% meer eiwitten.

Er is een duidelijke vermindering van de meeste voedingsbouwstenen  in onze voeding waardoor we relatief ondervoed raken, ons inwendige milieu verstoort  en onze weerstand verslechtert.

Chronische laaggradige ontstekingen verstoren ons immuunsysteem

Chronische ontsteking wordt in het coverarytikel van The Time als secret killer beschreven.

Chronische ontsteking als sluipmoordenaar, omslagartikel van The Time

Een ernstige verstoring van ons immuunsysteem vormen chronische laaggradige ontstekingen die in de darm veel voorkomen. Er zijn verschillende oorzaken  maar een van de belangrijkste is voedingsallergie. Uit onderzoek onder astmapatiënten bleek dat 40% een gluten gevoeligheid had zonder buikpijn of klachten bij de stoelgang. De helft van gezonde Zwitserse soldaten heeft een voedselallergie en negentig procent van de Lyme patiënten reageerden positief.

Kortom, chronische ontstekingen in de darm en voedselallergie komen veel vaker voor dan wordt aangenomen en deze hoeven geen buikpijn te veroorzaken.

Toxines verstoren ons immuunsysteem

Ieder jaar komen er meer dan honderdduizend nieuwe chemische stoffen bij. Stoffen die voor ons immuunsysteem onbekend zijn en die het moet indelen in schadelijk /verwijderen, nutteloos/verwijderen en nuttig/ gebruiken. Het is een enorme belasting voor het immuunsysteem dat op den duur overbelast kan raken. Onder meer pesticiden en metalen zijn moeilijk te verwijderen en zorgen voor een verstoring. Enkele bekende toxische metalen zijn aluminium, lood, kwik en cadmium.

Uit het ‘New England’ onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen de vervuiling van drinkwater met kwik en het voorkomen van de ziekte van Lyme vertelt dr. Rau in zijn presentatie.

Zware metalen verzwakken het immuunsysteem

Het onderzoek toont een direct verband tussen de hoeveelheid zware metalen en het optreden van de ziekte van Lyme.

In 1997 kwam de ziekte van Lyme voor bij 20 van de 100.000 inwoners terwijl dat tien jaar later in 2007 was gestegen tot 180 van de 100.000 inwoners. Het is een stijging van 900 procent.

De stijging is recht evenredig aan de stijging van de watervervuiling. Overigens bevatten veel vaccinaties en antibiotica ook zware metalen hetgeen te denken geeft als geadviseerd wordt om zes maanden antibiotica te gebruiken.

Bij klachten bestaat een tekort aan voedingsbouwstenen

In de Duitse  Arztezeitung van 22 november 2010 schrijft professor Rainer Ihle  dat het merendeel van de kankerpatiënten een groot tekort aan essentiële voedingstoffen heeft. Een tekort aan onder meer sporenelementen, zink, selenium en vitamine C heeft een sterk verminderde weerstand tot gevolg, aldus professor Ihle. Hij pleit voor een aanvulling met vitaminen, mineralen, sporenelementen en omega 3 vetzuren.  De medisch directeur van de Zwitserse Paracelsuskliniek, dr. Rau,  bevestigt het tekort aan voedingsbouwstenen bij mensen met klachten en specifiek bij de ziekte van Lyme.

Infectieziektes ontstaan als de omgeving het toelaat

Ziekteverwekkers vestigen zich niet in een omgeving waar ze zich niet thuis voelen. Deze omgeving, ook wel het inwendige milieu of milieu interne  genoemd  door de Franse fysioloog Claude Bernard Bernard, wordt bepaald door onder meer de zuurgraad en de hoeveelheid bouw-, afval- en ontstekingsstoffen. In een gezond inwendig milieu kunnen ziekteverwekkers niet overleven. Herstel van dit milieu is de belangrijkste stap naar gezondheid.

Antiobiotica verergert het probleem

'verstopte' bacteriën

Dr. Lydia Mattman heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de vormveranderingen van bacteriën. Ze heeft de resultaten onder meer gepubliceerd in dit boek

Dr. Enderlein beschreef honderd jaar geleden al de verandering van vorm van ziekteverwekkers door het gebruik van medicijnen, hij noemde dit pleomorfisme, het veranderen van vorm. Dr. Lydia Mattman heeft deze vormverandering van ziekteverwekkers bevestigd. De veranderde vormen noemde zij CellWand Deficiency, CWD vormen. Ze worden ook L-vormen genoemd. De oorspronkelijke ziekteverwekker legt als het ware zijn buitenste schil met  herkenningstekens af waardoor hij onherkenbaar wordt voor het immuunsysteem en niet wordt aangevallen.

Dr. Mattman is van mening dat nagenoeg alle chronische aandoeningen waaronder de ziekte van Crohn, kanker en hartaanvallen ontstaan door L-vormen en dat dit in de hand wordt gewerkt door gebruik van ontstekingsremmende middelen en antiobiotica. De L-vorm van de Borrelia is mogelijk de oorzaak van fase 3 van de ziekte van Lyme.

Ziektes veranderen van acuut in chronisch

Het immuunsysteem herkent de L-vormen niet en valt ze  daarom niet aan. Er ontstaat geen ziekte met acute verschijnselen maar een langzaam degeneratieve aandoening waarbij steeds meer moeheid en beschadigingen optreden door het voortdurende produceren van afval- en gifstoffen door de L-vormen.  Het hierdoor verzwakte immuunsysteem kan geen vuist meer maken tegen ziekteverwekkers waardoor co-infecties optreden.

Medicijnen, supplementen en behandelingen helpen dan niet

aantal chronisch ziekenBij chronische klachten en de ziekte van Lyme in het bijzonder, is sprake van een probleem met vele kanten; een tekort aan voedingsbouwstenen, chronische ontsteking, voedingsallergie,  verstoorde darmfunctie, CWD bacteriën, toxines, zware metalen en een verstoorde en verzuurde  cel omgeving.

Antibiotica, supplementen en behandelingen lossen het probleem niet op zoals blijkt uit de toenemende hoeveelheid chronische zieken. Volgens het RIVM  telt ons land  5,2 miljoen chronisch zieken en groeit dat de komende vijftien jaar tot 7 miljoen, dat is veertig procent van de inwoners.

Bij een veelzijdig probleem  hoort een veelzijdige aanpak

Het één voor één uitproberen van medicijnen, supplementen en behandelingen heeft meestal weinig blijvend effect zoals velen hebben ervaren, maar door misleidende informatie over  ‘wondermiddelen’ worden deze toch steeds weer geprobeerd.

Een zinvolle aanpak met een grote kans op blijvend resultaat  is  herstel van het inwendige milieu door aandacht te schenken aan alle  genoemde aspecten.

Een regulatiethermogram is richtingwijzend

temperatuurverschillen laten verstoringen zien

Hot spots, links-rechts verschillen en een vergelijking van alle punten met een gezond temparatuurverloop geven inzicht in de borstgezondheid

Om een goed  plan te maken dat de verschillende factoren behelst, is inzicht in het immuunsysteem essentieel.

De regulatiethermografie is een van de meest betrouwbare methodes om het functioneren en de belastingen van het immuunsysteem in kaart te brengen. Het laat zien waar belastingen zijn,  welke organen niet goed functioneren en of er sprake is van een virale of bacteriële ontsteking. Dankzij uitvoerig onderzoek is ontdekt dat bij de ziekte van Lyme een specifieke ontregeling van het immuunsysteem ontstaat die in het thermogram, de rapportage is te herkennen.

thermogram

De ziekte van Lyme is herkenbaar in het thermogram

In het thermogram, de zes pagina’s tellende rapportage, worden de prioriteiten van behandeling aangegeven en de risico’s op het krijgen van chronische aandoeningen onder meer samengevat in een risicoprofiel voor borst- en prostaatkanker.

Aanmelding regulatiethermografie

In Het CelHerstelCentrum in Enschede worden alle intakes uitgevoerd. 

De thermografie informeert over zwakke plekken en belastingen die onbehandeld klachten zullen gaan veroorzaken.

  • Als preventief borst- of prostaatonderzoek

In Amerika heeft de FDA de regulatiethermografie erkend als aanvullende diagnostische mogelijkheid bij borst- en prostaatkanker. Omdat borstkanker steeds vaker voorkomt bij jongere vrouwen wordt regulatiethermografie geadviseerd voor vrouwen onder de vijftig. In het borstgezondheidsrapport wordt het risicoprofiel aangegeven en de risicofactoren. Het aanpakken van de risicofactoren kan de kans op het krijgen van borstkanker verkleinen.

  • Bij (vage) klachten

Migraine, ziekte van Lyme, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, reuma, versnelde slijtage, darmontstekingen en maagklachten zijn enkele gezondheidsproblemen waar men vaak jaren mee tobt omdat alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan. De regulatiethermografie kan aangeven waar de oorzaken liggen en zo helpen een gericht plan te maken dat leidt naar duurzame gezondheid.

 Regulatiethermografie:  Ik meld me aan…

  • Drie uur durende CelHerstel Intake EXTRA

Voor mensen die hun klachten willen begrijpen en gestructureerd aan hun gezondheid willen werken. Op basis van de regulatiethermografie, urinetesten, de levendbloedanalyse en een uitgebreide vragenlijst worden de functiestoringen en klachten besproken.

Vervolgens wordt uitgelegd waarom de klachten zijn ontstaan en op welke wijze deze kunnen worden verholpen.  U gaat naar huis met een uitgebreid plan van aanpak.

meer informatie…

Download PDF brochure…

CelHerstel Intake EXTRA:  Ik meld me aan…