Ziekte van Lyme veroorzakende spirocheet

Veel teken zijn drager van de Borrelia Burgdorferi die de ziekte van Lyme kan veroorzaken

Steeds meer wetenschappers zijn het erover eens; als de ziekte van Lyme zich ontwikkelt als fase twee of drie en chronische klachten ontstaan, is er met het immuunsysteem veel mis.  Dan heeft een aanpak die begint met het herstellen van de basis van het immuunsysteem en vervolgens door middel van specifieke middelen de ziekteverwekkers helpt elimineren de meeste kans van slagen.

Het begint bij de basis

Het blijkt uit onderzoek dat laaggradige ontstekingen, ontstekingen met weinig of geen acute klachten, het immuunsysteem ondermijnen. In de eerste afspraak wordt de vitaliteit van het immuunsysteem met onder meer de infrarood regulatiethermografie onderzocht en wordt uitgebreid gesproken over de ziektegeschiedenis, de huidige klachten en het voedingspatroon. Veel mensen vinden van zichzelf dat ze gezond eten, maar als het voedingspatroon wordt besproken blijken er vaak verbeteringen mogelijk. In deze afspraak worden de eerste individuele adviezen gegeven en wordt het belang van het aanvullende onderzoek uitgelegd. In overleg worden bloed- en ontlastingstesten besproken. De bloedafname voor de testen wordt in Gronau gedaan.

Aanvullend basis bloedonderzoek

Verstoringen in het immuunsysteem worden door middel van bloedtesten gecheckt. Het betreft onder meer orgaanfuncties, indicaties voor chronische ontstekingen en de celstofwisseling. Het geeft een indicatie voor de mate van verstoring en is mede richtinggevend voor de behandeling.

Basis ontlastingsonderzoek

Het is onmogelijk om gezond te worden met een ontstoken darmwand. Wij vinden het daarom belangrijk om te weten hoe de conditie van de darmflora, -slijmvlies en wand zijn. In het ontlastingsonderzoek wordt getest op onder andere lekkende darm en glutenallergie en worden bovendien enkele lever- en alvleesklierfuncties getest. Het behandelplan hangt mede van deze informatie af.

IGG Voedingsallergie

De IgG allergie wordt ook wel de langzame allergie genoemd omdat de reacties vaak enkele uren en zelfs dagen later kunnen optreden. De IgE allergie is de snelle allergie, die al binnen enkele seconden of minuten kan optreden. Omdat de IgG allergie later optreedt is het moeilijk om een verband te leggen met de voedingsmiddelen die het veroorzaken. Het blijkt dat de ruime meerderheid van de patiënten met de ziekte van Lyme meerdere IgG voedingsallergieën hebben. Deze test maakt daarom deel uit van het onderzoeksadvies.

Het is belangrijk om een aantal maanden, misschien langer, voedingsmiddelen te vermijden die een allergische ontsteking veroorzaken, tegelijkertijd is het zinvol om het herstel van de darmwand te ondersteunen.

Onderzoek naar de ziekteverwekkende Borrelia en co-infecties

Om te weten of de Borrelia de klachten veroorzaakt is een betrouwbaar onderzoek van belang. Wij werken samen met het op de ziekte van Lyme gespecialiseerde laboratorium uit Augsburg en laten indien er aanwijzingen voor besmetting zijn ook testen op Bartonella, Babesia en co-infecties zoals de chlamydia trachomatis of het ziekte van Pfeiffer veroorzakende Epstein Barr Virus. Het is goed om te weten welke ziekteverwekkers er zijn en hoe sterk de besmetting is om een gerichte behandeling mogelijk te maken en om later te kunnen controleren of de aanpak succes heeft of aangepast moet worden.

Testen op zware metalen

Dr. Rau legt in een van zijn presentaties op basis van een publicatie in het New England Medical Journal uit dat er een rechtstreeks verband bestaat met een zware metalenbelasting en de fase drie van de Ziekte van Lyme. De test op zware metalen die wij adviseren is een provocatie urine test. Er wordt eerst urine verzameld, dan een chelatiecapsule gegeven en enige tijd later wordt weer urine verzameld. In het laboratorium worden beide waardes vergeleken en blijkt hoe groot de belasting is en voor welke metalen.

Een veelsporige aanpak

In onze benadering is veel mogelijkheid voor overleg, dat vinden we belangrijk omdat u de belangrijkste uitvoerder van het behandelplan bent. Een nauwgezette opvolging van de adviezen is de basis voor het succes en dat wordt gemakkelijker naarmate u beter inzicht heeft over de reden van bepaalde zaken. De omvang van het programma is afhankelijk van wat in de onderzoeken is gevonden en de ernst van de klachten, maar kan onder meer de volgende onderdelen bevatten: voedingsaanpassing, gebruik van ondersteunende producten, infusen, chelatietherapie, behandelingen met apparaten, ontgiftingsadviezen.

Verschillende behandelingen worden in Gronau uitgevoerd.

Evaluatie

We adviseren om de afwijkende laboratoriumwaardes na drie maanden weer te controleren en de klachten te evalueren om het plan aan te passen aan de veranderde situatie. Uiteraard is het mogelijk om tussendoor contact op te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via de mail:

r.heidstra@celherstelconcept.nl of telefonisch: 053 475 02 30

De infrarood regulatiethermografie wordt in Het CelHerstelCentrum te Enschede gedaan.

Lees meer over onze visie op de ziekte van Lyme.