Ziek door misleiding

Door de oorzaak van klachten niet aan te pakken worden we steeds zieker

Patiënten en behandelaars maken elkaar wat wijs

Het kan toch niet waar zijn dat mensen met jarenlange  chronische klachten er echt vanuit gaan dat een medicijn, een alternatieve behandeling of supplement hun gezondheid herstelt zonder dat ze er verdere moeite voor hoeven te doen? Er is toch geen arts die werkelijk gelooft dat een patiënt  ‘genezen’ is door het nemen van maagzuurremmers en er is toch geen behandelaar die serieus denkt dat bioresonantie of een ander energetisch apparaat iemand geneest?

‘Binnenkort hebben we de oplossing’

Nieuwe medicijnen die binnenkort de oplossing bieden en alternatieve behandelingen en supplementen die effectief zijn zonder bijwerkingen en zo geheim dat alleen de lezer van het internetartikel ze leest. Vaak wordt er aan toegevoegd dat artsen en farmaceutische industrie niet willen dat die geheime informatie wordt gedeeld. Het is misleidende informatie die wordt verspreid om er geld aan te verdienen of door naïeve goedwillende mensen.

Regulier en alternatief misleiden ieder op hun eigen manier

Er is wat dat betreft geen verschil tussen de ‘alternatieve’ en reguliere zorg. De ene werkt met natuurlijke producten en  apparaten waarvan de betrouwbaarheid onvoldoende is vastgesteld, de andere met chemische stoffen die het immuunsysteem ondermijnen en met apparaten waarvan de werking en veiligheid wordt aangenomen op basis van door de industrie aangeleverde twijfelachtige onderzoeken.

Minder klachten maar geen gezondheidsherstel

Beide partijen beloven ‘genezing’ maar bedoelen symptoomvermindering . Patiënten geloven maar al te graag dat ‘de behandeling aanslaat’ en verwarren minder klachten met gezondheidsherstel.

Het lijkt een klucht als het niet zo tragisch was. Uit statistieken blijkt dat steeds meer mensen chronische aandoeningen krijgen, steeds meer mensen overlijden aan kanker en de kosten van de ‘ziek-houd- industrie’, die wij gezondheidszorg noemen, stijgen jaarlijks. Het is geen wonder.  Het systematisch vermijden van een op gezondheidsherstel gerichte aanpak kan alleen maar leiden tot gezondheidsverslechtering.

Aan deze systematische en door ons allen via zorgverzekeraars gefinancierde afbraak van onze gezondheid zijn drie partijen schuld waarbij de patiënt, de zorgvrager, de belangrijkste is.

Wij zijn de oorzaak en de oplossing

De patiënt is degene die vraagt naar medicijnen, supplementen en behandelingen. Hij wil zonder er iets voor te doen, zijn door jarenlange foute voedings- en leefwijze ontregelde immuunsysteem weer snel hersteld hebben. De alternatieve en reguliere behandelaars komen graag tegemoet aan die vraag en bieden fraai klinkende schijnoplossingen waar ze soms zelf in geloven.

Gezondheidsherstel in plaats van ‘genezen’

Zoals Einstein al zei; ‘een probleem kan niet worden opgelost door de manier van denken die haar heeft veroorzaakt’, zo kunnen gezondheidsproblemen niet worden opgelost zonder een gedragsverandering. Gezondheidsklachten zijn het gevolg van alle keuzes en omstandigheden uit het verleden en herstel kan alleen optreden als andere, gezondere, keuzes worden gemaakt. Het is verwarrend dat gezonde keuzes kunnen verschillen van persoon tot persoon. Er is inzicht nodig in de conditie van het immuunsysteem om te weten welke keuzes gezond zijn.

Eerst inzicht in de gezondheid…en dan keuzes maken

In Het CelHerstelConcept wordt uitgelegd hoe het immuunsysteem werkt en waar op moet worden gelet voor het maken van gezonde keuzes. De infrarood regulatiethermografie is misschien wel het meest betrouwbare onderzoek om inzicht te krijgen in de zwakke plekken van het immuunsysteem.

In een thermogram worden zwakke plekken en risicofactoren voor (borst- en prostaat)kanker aangegeven evenals voedingsallergie, chronische ontsteking of pre-diabetes.

Als uw vragen heeft over de inhoud van het artikel kunt u me mailen r.heidstra@celherstelconcept.nl

U kunt zich aanmelden voor een regulatiethermografisch onderzoek in Heemstede of in Gronau door ons te bellen 053 475 02 30 of te mailen info@gezondeshop.nl

Meer informatie kunt u lezen op de website

Brochures zijn te downloaden