Klachten vormen het topje van de

klachten zijn het topje van de ijsberg

net zoals het topje van de ijsberg maar een klein deel van de berg is, zo zijn klachten een klein deel van de gezondheidsverstoringen, thermografie ziet het geheel

ijsberg

We zijn pas tevreden als de klachten die het meeste hinder veroorzaken verdwijnen. Het is begrijpelijk, maar we richten ons dan alleen op het topje van de ijsberg. Net zoals het grootste en gevaarlijkste deel van de ijsberg zich onder het wateroppervlak bevindt, zo zijn de meeste verstoringen van ons immuunsysteem onzichtbaar.

Ook voor onze gezondheid geldt dat de onder het oppervlak verborgen verstoringen de gevaarlijkste zijn en juist die kan de regulatie thermografie boven water krijgen.

Mammografie, infraroodcamera opnames, echoscopieën en laboratoriumwaardes laten het topje van de ijsberg zien, dat wat zicht- en meetbaar is, de gevolgen van de verstoringen.

Een regulatie thermografiescan laat de hele ijsberg zien, het geeft inzicht in verstoringen, ook die nog geen merkbare klachten opleveren, waardoor het mogelijk wordt om bij te sturen zelfs voordat merkbare klachten zijn ontstaan.

Voorkomen is beter dan genezen

thermografie ziet dde oorzaak

Een druppende kraan moet worden gerepareerd voordat waterschade ontstaat, zo moeten verstoringen worden hersteld voordat klachten ontstaan

Net zoals het verstandig is om het rubberen ringetje van de lekkende kraan te vervangen voordat waterschade ontstaat, zo is het verstandig om verminderde of verstoorde orgaanfuncties te herstellen voordat schade ontstaat. Als klachten zijn ontstaan, is het belangrijk om de oorzaak hiervan op te sporen en daarna de schade te herstellen. In de gewone wereld is dat gebruikelijk. Er wordt bij waterschade gezocht naar het lek, dat wordt gedicht en vervolgens wordt de schade hersteld. Bij gezondheidsproblemen doen we dat niet, we kijken naar de klachten en zoeken naar mogelijkheden om die te onderdrukken of te omzeilen waardoor steeds meer klachten ontstaan. Er zijn nu al veel meer mensen met chronische klachten dan tien jaar geleden een de verwachting is dat over een aantal jaren meer dan veertig procent van de Nederlanders aan een of meerdere chronische aandoeningen leidt.

De regulatie thermografie stelt verstoringen vast en geeft inzicht in de samenhang van de klachten en verstoringen.

Regulatie thermografie is de APK voor uw immuunsysteem

Om ongelukken te voorkomen wordt de veiligheid van auto’s jaarlijks gecontroleerd. De remmen, stuurinrichting, koppeling en andere belangrijke systemen worden getest en waar nodig hersteld of vervangen. Als er klachten zijn wordt daar extra aandacht aan besteed.

Thermografie borst

De kleuren in een thermogram geven temperatuurverschillen aan, deze duiden op verstoringen en soms ontstekingen of ziektes

Regulatie thermografie als preventie

Vergelijkbaar werkt een regulatie thermografie scan. De functies worden getest en er wordt aangegeven welke organen en klieren extra ondersteuning nodig hebben. Voor de borst en de prostaat wordt een risicoprofiel gemaakt. Het is de ultieme preventieve scan omdat verstoringen en overbelastingen al meetbaar zijn voordat de dysbalans zo groot is dat klachten ontstaan.

Regulatie thermografie als basis voor een gezondheidsherstelplan

Wanneer klachten zijn ontstaan blijkt uit een thermografische scan op welke punten moet worden gehandeld. Zo kunnen onder meer kaak- en tandontstekingen, een onontdekte virus- of bacteriële ontsteking, zware metalen of een ontgiftingsblokkade van de lever of nieren ziekmakende verstoringen veroorzaken.

De regulatie thermografie scheidt de hoofd- van de bijzaken wat een efficiënte aanpak mogelijk maakt.

Regulatie thermografie kijkt naar de oorzaak, niet het symptoom

Infrarood regulatiethermografie voor iedereen

Infrarood regulatie thermografie als deel van een totale intake

aanmelding regulatie thermografie