kanker door schoonmaakmiddelen

Talloze chemische stoffen maken ons ziek. Dat weten we…

Ziek worden door ‘eigen schuld’

Klachten ontstaan nooit plotsklaps, er gaan jaren van overbelasting en roofbouw aan vooraf voordat de ontregeling van de sturingsprocessen in ons lichaam zo groot is geworden dat we er last van krijgen. Net zoals het ontstaan van de klachten een tijd duurt, zo heeft herstel ook tijd nodig. De invloed van de achteruithollende kwaliteit van ons voedsel en de belastingen met herbicides, pesticides en kankerverwekkende ingrediënten uit huidverzorging en cosmetica die op langere termijn klachten en dodelijke aandoeningen kunnen veroorzaken wordt steeds groter en is meetbaar in ons lichaam.

Zo schrijft Tommy Wierenga in de Tubantia van afgelopen zaterdag dat in meer dan de helft van de Nederlanders een stofje uit Roundup is te vinden, het aangetoond gezondheidsgevaarlijke onkruidbestrijdingsmiddel van Monsanto, u weet wel het bedrijf van de  genetische verminking van ons voedsel.

borstkanker door vervuiling en ontsteking

The breast cancer fund concludeert dat milieuvervuiling een essentiële rol speelt bij het ontstaan van kanker.

Omdat de klachten pas jaren later ontstaan, vinden velen het niet nodig om er rekening mee te houden. Een ‘schoon tegelpad vinden mensen belangrijker dan gezondheid’ aldus Tommy Wierenga. Er wordt zo een hypotheek gelegd op de gezondheid van onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen zoals blijkt uit recent onderzoek. In een lijvig rapport van het Breast Cancer Fund werd in 2008 en 2010 op basis van meer dan 400 onderzoeken aangetoond dat de belangrijkste oorzaak voor het krijgen van borstkanker is gelegen in de belastingen uit onze leefomgeving hetgeen betekent dat het vaak vermijdbaar is! Uiteraard geldt dit ook voor de meeste andere soorten kanker.

Beter worden doe je zelf

Wanneer we klachten of ziektes hebben gekregen, wordt ons wijsgemaakt dat een medicijn, supplement of behandeling de gezonde balans snel kan herstellen zonder dat we er zelf iets voor doen, maar dat is niet waar. Er kunnen kortdurende verminderingen van klachten optreden of de klachten kunnen zelfs tijdelijk verdwijnen maar te denken dat het probleem hiermee is opgelost is onjuist.  De klachten zijn onderdrukt en komen terug, soms in een andere vorm. Dr. Moolenburgh heeft dit de medische verschuifkunde genoemd. De bevestiging zien we om ons heen. In de reguliere zorg wordt steeds meer onderzoek naar klachten en ziektes gedaan en worden steeds meer medicijnen voorgeschreven zonder dat de gezondheid verbeterd. In de niet-reguliere zorg  worden rijen verschillende behandelaars bezocht en vele supplementen gebruikt  met meestal hetzelfde tegenvallende resultaat.

Infrarood contact regulatie thermometrie legt het verband

Infrarood thermogram

De Infrarood Regulatiethermografie metingen worden in een 7 pagina’s omvattend rapport gepresenteerd.

Ware preventie ontdekt verstoringen voordat ze tot problemen leiden.  Zo behoedt de regelmatige auto-APK ons voor het plotsklapse weigeren van remmen, stuurinrichting en andere onderdelen. Net zo behoedt een regelmatige infrarood thermometrie ons voor het onverwacht ontstaan van ziektes. Het is overtuigend wetenschappelijk aangetoond dat bijna alle aandoeningen ontstaan door vervuiling van ons lichaam en chronische laaggradige ontstekingen en als we die tijdig op het spoor komen en verhelpen verlagen we de kans op ziektes drastisch.

De infrarood contact-thermometrie geeft juist deze belastingen aan waardoor het mogelijk wordt om gericht de zwakke plekken aan te pakken. ook als klachten zijn ontstaan is deze scan behulpzaam om de juiste prioriteiten te stellen in het herstellen van de gezondheidsbalans. Onder meer lymfeblokkades, zware metalen en chemische toxines, de relatie met kaakproblemen, doorbloedingsproblemen en ontstekingen worden vastgesteld.

Beter worden volgens een plan

De belastingen waaraan we zijn blootgesteld leiden tot klachten. Zolang we aan die belastingen niets veranderen en de hierdoor ontstane beschadigingen  en functiestoringen niet herstellen zal duurzame gezondheid uitblijven.

In Het CelHerstelConcept wordt op een gestructureerde wijze de oorzaak van het ontstaan van de klachten gezocht en stapsgewijs gewerkt aan herstel van gezondheid.

CelHerstel Intake EXTRA

Om de oorzaak te vinden gebruiken we verschillende beproefde onderzoeksmethoden zoals infrarood regulatiethermografie, donkerveldmicroscopie en verschillende urine- en bloedtesten. De gevonden informatie wordt besproken en aangevuld in een uitvoerig gesprek aan de hand van een vragenlijst. Meegebrachte onderzoeksresultaten van zowel reguliere als niet-reguliere onderzoeken zijn welkom en worden bij de analyse  betrokken.

De individuele adviezen bestaan uit voedingsaanpassing, leefstijlaanpassing en supplementen om tekorten aan te vullen, organen te ondersteunen en het lichaam te helpen toxines kwijt te raken.

Veilige, gifvrije biologische huidverzorgingsproducten dragen bij aan een goede gezondheid;  klik voor meer informatie