Actimaris, gezonde en effectieve aanpak van wonden en ontstekingen

wonden en ontstekingen veilig aanpakken met ActiMaris

wonden helen beter met de kracht van de zee

De geschiedenis van het ultieme middel bij wonden en ontstekingen van de huid;

Actimaris®

In 1989 in Dalmatië, een zuidelijk gelegen deel van Kroatië, is de ontwikkeling van ActiMaris® begonnen. Twee broers, beiden professor in de organische scheikunde, besloten een schone en veilige technologie te ontwikkelen waarmee vervuild water gereinigd kon worden. Ze wilden geactiveerde zuurstof gebruiken in plaats van chemicaliën. Uiteindelijk is er een revolutionair product voor de aanpak van wonden en ontstekingen uit ontstaan.

Ze waren zich bewust van de schade die de chemische middelen veroorzaakten en maakten zich zorgen over de verstoring van het evenwicht in de natuur. De chemicaliën waren erg agressief en toxisch, door het voortdurende gebruik verzuurde de grond en verdwenen de mineralen en belangrijke micro organismen.

Ze hadden veel ervaring met peroxides, een bepaalde vorm van zuurstof, en kenden als scheikundigen als geen ander de rol van geactiveerde zuurstof in de natuur. Het is een natuurlijke stof die voortdurend aanwezig is in de natuur en in bijna alle levende organismen. Geactiveerde zuurstof is noodzakelijk voor tal van regelmechanismen.

De broers experimenteerden met verschillende methoden en technieken waarbij het doel was om actieve zuurstof te binden en zo lang mogelijk te stabiliseren. In de normale situatie reageert actieve zuurstof erg snel en het is de bedoeling om het te laten reageren wanneer het gewenst is.

Zuiver zeewater als basis voor de aanpak van wonden en ontstekingen

Omdat Kroatië veel schoon zeewater heeft, het is wettelijk verboden om riolering en industriële afwatering te lozen in de Kroatische middellandse zee, besloten ze zeewater als basis voor hun product te kiezen. Na veel experimenten en teleurstellingen slaagden ze er uiteindelijk in om de actieve zuurstof in natuurlijk zeewater met een alkalische pH te binden. In het begin van de ontwikkeling voegden ze actieve zuurstof toe aan zeewater, uiteindelijk is een geïoniseerde vloeistof ontstaan die actieve zuurstof bevat met een hoge pH en die boven verwachting effectief bleek te zijn bij de verzorging van wonden en ontstekingen.

Kortom, ze hadden met hun combinatie van technieken een bijzonder stabiel REDOX complex ontwikkeld met een reinigende werking en dat alle lichaamsfuncties optimaal en zonder één enkele bijwerking ondersteunt.

Schone zuivering van afvalwater als toepassing

Toen de ontwikkeling van het product was afgerond moest het in de praktijk getest worden en liefst grootschalig toegepast. Toevallig zagen ze op dat moment een advertentie in de krant van een van de grootste en bekendste varkensslachterijen uit Drnis, Dalmatie met een grote varkensfokkerij waar de beroemde dalmatische prosciutto ham gemaakt werd. Maar dit bedrijf had een probleem. Bij het productieproces ontstond veel industrieel afvalwater bestaande uit onder meer organisch slachtafval en bloed. Om dit veilig terug te voeren in het milieu moest het worden gereinigd. Door agressieve chemicaliën te gebruiken om het bloed en afvalwater te reinigen bleef het onveilig en was enorm belastend voor de natuur. Het bedrijf zocht dus een effectieve oplossing die tegelijkertijd veilig was voor de natuur.

De twee broers schreven zich in voor de competitie en wonnen deze glansrijk, ze mochten de technologie installeren in het bedrijf. Uit de analyses van het door hun technologie bewerkte water bleek dat het bewerkte afvalwater nu zo schoon was dat het gebruikt kon worden voor planten en in agrarische bedrijven. Het was schoon en volledig vrij van ziekteverwekkende organismen.

De zaak leek beklonken, toen brak de burgeroorlog uit.

Toepassing bij wonden en ontstekingen, infectiebestrijding en voedsel- en waterbehandeling

Het was 1991 en de Serviërs vielen Kroatië en Drnis in Dalmatie aan. De boerderij en slachterij werden gesloten en vernietigd. Gelukkig voor de twee broers kon de technologie worden gered. Het was nu oorlog en er waren veel gewonden aan het Bosnische en Kroatische front. Bovendien waren er problemen met de schoon water- en voedselvoorziening.

De broers wisten dat hun product op al deze punten enorm van voordeel zou zijn en ze stelden het ter beschikking om wonden te behandelen en om water en eten vrij te houden van ziekmakende bacteriën.

Hun product is vooral veel toegepast aan het Bosnische front omdat daar erg heftig werd gevochten en er veel gewonden waren. Hierdoor ontstond al snel een tekort aan medicijnen, de vervanging met het nieuwe product was dan ook meer dan welkom.

Hoewel oorspronkelijk niet voor deze toepassing ontwikkeld bleek al snel dat de wondgenezende werking fabuleus was. Wonden, ook ernstige en ontstoken wonden werden behandeld en genazen voorspoedig. Tal van amputaties en infecties konden worden voorkomen met dit wonderlijke nieuwe product.

Eindelijk, in 1995 eindigde de oorlog in Kroatië en nadat de normale gang van zaken in het land was hersteld begonnen de broers, enthousiast geworden door de resultaten aan het front, hun product verder te ontwikkelen voor toepassing bij wonden en infecties. Actimaris® was geboren!

Omdat voor de toepassing bij mensen talloze testen en procedures moeten worden afgelegd en verkregen duurde het uiteindelijk tot 2009 voordat Actimaris® toegelaten werd op de Europese markt. Na bijna twintig jaar ontwikkelen kan iedereen gebruik maken van dit krachtige en veilige product dat is ontwikkeld op basis van de natuur en in harmonie met de natuur.

Toepassingen zowel privé als professioneel

ActiMaris® wordt toegepast bij onder meer brandwonden, insectensteken, koortsblaasjes en acne. In de Duitstalige landen wordt het steeds meer in gespecialiseerde wondcentra gebruikt in plaats van chemische middelen. Onderzoek bewijst dat er geen infecties optreden, geen complicaties optreden en dat de wonden sneller genezen.

Enkele praktische voorbeelden bij wonden en ontstekingen

Koortslip

De koortslip wordt veroorzaakt door een herpesvirus. Het steekt vaak weer de kop op in tijden van stress of door zonlicht. De medicijnen die hiertegen gebruikt worden hebben bijwerkingen. Het is niet goed om het in de mond te krijgen en ze mogen niet te vaak en te lang worden gebruikt.

Actimaris® is effectief tegen het virus , mag wel in contact komen met het mondslijmvlies , heeft geen bijwerkingen en verbeterd bovendien de conditie van het weefsel.

Krentenbaard bij jonge kinderen

Krentenbaard is een bacteriële infectie van de huid die erg besmettelijk is en vaak bij jonge kinderen voorkomt. De behandeling bestaat meestal uit antibioticumzalf en soms ook een antibioticakuur. De zalf mag niet in de ogen komen en niet in de mond. Het is dus erg belangrijk dat het kind met de

handjes hiervan afblijft. ActiMaris® daarentegen mag zo vaak worden gebruikt als je wilt en het is niet erg wanneer het in de ogen of de mond terechtkomt.

Ernstige chronische wonden

Hoe langer wonden open zijn hoe groter de kans op een ontsteking wordt. Op basis van cijfers van de Duitse organisatie voor ziekenhuishygiëne (DGKH) overlijden in Duitsland 40.000 mensen per jaar aan de complicaties van huidinfecties door resistente bacteriën. Voor Nederland zou het betekenen dat ongeveer 8000 mensen per jaar hieraan overlijden. De behandeling van chronische wonden bestaat vaak uit gebruik van meer of minder agressieve producten die bijwerkingen hebben en vaak maar kortdurend gebruikt mogen worden. Bovendien is de effectiviteit tegen resistente bacteriën erg beperkt. ActiMaris® kan juist bij dit soort wonden het verschil maken omdat het veilig is, geen bijwerkingen heeft, effectief is tegen ALLE ziekteverwekkers en er geen resistentie kan optreden.

De producten zijn verkrijgbaar via de GezondeShop

Lees meer over dit bijzondere product….