Regulatie thermografie kijkt naar de oorzaak, niet het symptoom

Uit de duurzaam gezondkrant van 28 april 2014

Thermografie borst

De kleuren geven temperatuurverschillen aan, deze duiden op verstoringen en soms ontstekingen of ziektes

de regulatiethermografie stelt geen diagnose van kanker of een andere ziekte, het is niet ontwikkeld om een diagnose te stellen. Net zoals een mammografie geen borstkanker diagnosticeert en een PSA meting geen prostaatkanker. In een regulatiethermografie borst– en prostaatanalyse wordt aangeven of er een verstoring is die tot ziektes kan leiden waaronder kanker en of hoe groot de kans is op het hebben van kanker op dit moment. Als uit de analyse blijkt dat er een grote kans bestaat op het hebben van een dergelijke aandoening is aanvullend onderzoek nodig om te controleren of het werkelijk het geval is. Uit onderzoek blijkt dat regulatie thermografie betrouwbaar is en eerder een risico kan aantonen dan op andere wijzen. De methode is door de FDA toegelaten als aanvullende screening.

De essentie van regulatie thermografie

Voordat aandoeningen zijn ontstaan worden verstoringen aangegeven waardoor tijdig gehandeld kan worden, dat is de essentie. Onderzoeken als röntgen, MRI, colonscopie,infraroodcamera opnames en ultrageluid stellen ontsporingen vast, dan is het kwaad al geschiedt.

Meer informatie…

Over het bedrog in de farmacie

Dr. Peter Goetsche: de farma industrie is georganiseerde misdaad die vele mensenlevens kost

Dr. Peter Goetsche: de farma industrie is georganiseerde misdaad die vele mensenlevens kost

BenGoldacreNBEen aantal maanden gelden was in het nieuws dat bijna de helft van de medische behandelingen niet of onvoldoende was onderzocht. Hiervan is dus niet bekend of het werkt of niet. Dr. Ben Goldacre en dr. Peter Goetsche gaan een stap verder. Zij beschuldigen de medicijnenindustrie van bewuste misleiding van het publiek hetgeen tot tienduizenden onnodige doden per jaar leidt. Dr. Goetsche is lid van de Cochrane organisatie, een niet-commerciële organisatie met medewerkers in meer dan 120 landen. Zij werken samen met het doel om zo eerlijk mogelijk wetenschappelijk onderzoek te verzamelen om de kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren.  Dr. Goetsche heeft een boek geschreven Deadly medicines and organised crime‘ (dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad) waarin hij onder meer aangeeft dat bijna uitsluitend artikelen met een voor de farma positieve uitkomst worden gepubliceerd en dat gebruik wordt gemaakt van omkoping en geweld om haar artikelen gepubliceerd en haar medicijnen verkocht te krijgen. In deze Engelstalige YouTube opname legt hij meer uit.

Dr. Goldacre legt in deze Nederlands ondertitelde  film  uit waarom het noodzakelijk is dat alle onderzoeksgegevens openbaar zijn.  In the Guardian informeert hij over Tamiflu. Het agressief gepromote middel tegen virusziektes blijkt helemaal niet zo effectief te zijn. Lees meer…  Goldacre nodigt iedereen uit om een petitie te onderteken die moet leiden tot het openbaar maken van alle wetenschappelijk onderzoeken.

Water is een onbegrepen vloeistof

geïoniseerd basisch water

Over alle aspecten van gezond drinkwater

We hebben water nodig om ons te wassen, om te drinken en voor tal van andere levensbelangrijke zaken. We bestaan zelfs voor het grootste deel uit water. Ondanks dat iedereen in contact komt met water kunnen we nog maar weinig eigenschappen verklaren.  Denk maar aan de waterbrug, of het `stuiteren` van waterdruppels op water en het opslaan van informatie zoals bijvoorbeeld in de homeopathie wordt gedaan. In Het Actief Water boek wordt hierover veel uitgelegd, onder meer waarom Actiefwater goed is om te drinken. Het Engelstalige boek ‘the fourth phase of water’ van dr. Pollack beschrijft ook veel eigenschappen van water.

 Meer informatie over thermografie…