De lichaamsscan van de Oberon biedt antwoorden.

De resultaten van de lichaamscan worden besproken.

De Oberon lichaamscan die problemen registreert en

oplossingen voorstelt.  

 Dankzij deze nieuwe technologie is het mogelijk om verstoringen van het immuunsysteem vast te stellen voordat ze voelbaar zijn. Voor preventie maar ook bij  vage klachten waar geen oorzaak voor schijnt te zijn biedt deze lichaamsscan vaak uitkomst.

Introductie-aanbieding Preventieve scan plus universele DNA SpinMatrix tot 21 maart!

Het Oberon systeem en uw gezondheid.

Materie bestaat uit frequenties en trillingen die de Oberon kan meten.

Einstein wist al dat materie uit energie en trillingen bestaat, de Oberon kan deze meten.

Einstein heeft met zijn onderzoeken bewezen dat materie uit energie en trillingen bestaat. Later onderzoek heeft aangetoond dat trillingen informatie bevatten die het bouw- en onderhoudsplan van onze wereld zijn.

Dit basisprincipe wordt in  het Oberon – systeem toegepast.

We weten dat verschillende energie – en informatie bevattende frequentiepatronen ongestoord naast elkaar kunnen bestaan. Talloze radio- en televisiestations zenden en ontvangen deze duizenden radiogolven met erg brede frequentiespectra.  Het zijn trillingen die we ontvangen met onze radio en tv en waaruit we de informatie halen in de vorm van muziek en beelden.

Mensen kunnen deze  trillingsenergie frequenties niet voelen, onze bewuste waarnemingsorganen kunnen alleen het zichtbare licht opvangen.  Door gebruik te maken van een radio of tv kunnen we die voor ons onzichtbare frequenties zicht—en hoorbaar maken. Op dezelfde wijze ontvangt het Oberon systeem de lichaamseigen frequenties, analyseert deze en laat ze zien op het scherm.

We zijn onderhevig aan verstorende invloeden van onder meer voeding, pesticiden, zware metalen, stress en elektromagnetische straling en ons immuunsysteem probeert deze te corrigeren, dat wil zeggen gezond te worden en te blijven. Het Oberonsysteem kan signalen die door ons niet waar te nemen zijn zichtbaar maken en ons zo helpen op de weg van duurzame gezondheid.

Goede en slechte informatie op het spoor met de Oberon scan.

Oberon registreet frequentiepatronen en vergelijkt deze.

De door de Oberon scan gevonden frequentiepatronen worden vergeleken.

Populair wetenschappelijk geformuleert: ons lichaam kent goede en slechte trillingsfrequenties die  niet door absolute meetwaardes vast te stellen zijn maar door empirische vergelijkingsmethodes te onderscheiden.

Het Oberon systeem behoort tot de systemen die volgens de zogenaamde non-lineaire methode werken (Non-Lineair Systeem, NLS). Hierbij worden de lichaamseigen frequentiepatronen vergeleken met tienduizenden frequentiepatronen van andere mensen die in een databank zijn opgeslagen, deze frequentiepatronen zijn van optimale situaties en van situaties die hiervan afwijken.

De bij de Oberon scan berekende afwijkingen in het frequentiepatroon worden door een kleurencode op het scherm aangegeven, vervolgens worden de oorzaken benoemd.

De Oberon lichaamscan geeft met kleur aan hoe het met de conditie is gesteld.

Kleuren code in de Oberon scan laat conditie zien.

Er worden zes gekleurde symbolen weergegeven die aangeven waar energetische verstoringen zijn. Het eerste symbool geeft een teveel aan energie aan die blokkerend kan werken, het tweede gele symbool is de optimale waarde, het zwarte vierkant is het zesde symbool en heeft te weinig energie.

Hoe werkt het?

Voor het onderzoek zet u een speciale koptelefoon op die in plaats van geluiden zeer zwakke onhoorbare signalen afgeeft in het Gigahertz frequentiegebied. Deze signalen worden door hiervoor ontwikkelde triggersensoren geproduceerd.

De signalen zijn volgens de uitgangspunten voor non-lineaire systeemanalyse ontwikkeld. Uw lichaam antwoord hierop met een soort ‘echo’ die vergeleken wordt met de informatie uit een enorm grote databank. Met andere woorden; er wordt een voor uw cellen begrijpelijk en verstorend signaal via de koptelefoon gegeven, vervolgens registreert en analyseert het systeem het antwoord van de cellen.

Via een speciale koptelefoon worden lichaamsignalen opgevangen.

Het Oberon systeem vangt via een speciale koptelefoon de lichaamsignalen op.

Resultaat

Aan het einde van de analyse worden de geanalyseerde beelden besproken en worden eventueel meer beelden gescand en geanalyseerd.

Voor de gevonden problemen geeft de Oberon scan mogelijke oorzaken en doet voorstellen voor corrigerende middelen op energetische basis. De resultaten hebben een hoge betrouwbaarheid, maar het beste kunt u zich laten overtuigen door een scan mee te maken.

De verkregen informatie kan een erg goede ondersteuning zijn bij het zoeken naar de oplossing voor ontstane problemen.

Het Oberonsysteem

Ontvangt en analyseert de informatiestroom van de persoon en geeft ons op die wijze  antwoord op de vraag wat op dit moment nodig is maar ook wanneer en waarom het pad van de gezondheid is verlaten.

Met behulp van de Oberon scan kunnen gericht grote doorsneden van het lichaam worden gescand maar ook erg kleine tot aan de matrix (de vloeistof tussen de cellen) en dieper in de cel tot aan het moleculaire niveau.

Juist door het samenwerken van de onderdelen ontstaat het harmonische frequentiespectrum, net zoals de klanken van een groot orkest door de samenwerking ontstaan. Dit frequentiespectrum moet in resonantie komen met de zelfgenezende krachten van het uit balans geraakte immuunsysteem en deze weer in evenwicht brengen.

Het in evenwicht brengen, het corrigeren, wordt hierbij als een soort geïnverteerde, omgedraaide spiegel van het frequentiepatroon gezien van de matrix, cel of ander onderdeel van het gehele organisme.

Ben ik werkelijk gezond?

De huidige milieubelastingen en onze voeding en leefwijze kunnen ons lichaam enorm verzwakken zonder dat we ons dit onmiddellijk bewust zijn. Er kunnen zich op die manier verstoringen ontwikkelen die onopgemerkt blijven.

Het vroeg herkennen van verstoringen en het voorkomen hiervan door leefstijl veranderingen zijn daarom van levensbelang.

Wanneer een verstoring al voorhanden is moet gezocht worden naar de oorzaak. Pas wanneer de oorzaak bekend is kan een weg naar herstel worden gevonden.

Wat doet de Oberon scan?

Het maakt een volledige informatie- en energetische gezondheidscheck mogelijk. Volautomatisch wordt de energetische situatie van het gehele lichaam, alle inwendige organen, en indien nodig tot op chromosomen niveau in beeld gebracht en geanalyseerd.

De duur van een volledige lichaamsanalyse duurt anderhalf uur, vervolgafspraken  een uur. Het onderzoek is volledig pijnvrij en onschadelijk en daarom ook geschikt voor kinderen.

Maak een afspraak 0534750230

maak een afspraak voor de Oberon gezondheidsscan

Meer informatie:

www.quantum-genetics.eu

www.duurzaam-gezond.nl

www.celherstelconcept.nl