Pillen genezen niet, of het nu medicijnen of supplementen zijn

medicijnen noch supplementen zijn geneesmiddelen

We kunnen niet gezond worden gemaakt, niet met de beste producten

Kijkend naar de advertenties van de farma industrie lijken overal medicijnen en operaties tegen te bestaan. Het wordt zelfs gesuggereerd  dat we door vaccinaties minder risico lopen om ziek te worden en alleen door grootschalige bevolkingsonderzoeken tijdig ontsporingen van onze gezondheid kunnen vaststellen.

Uit  de titels van ‘alternatieve’ boeken, advertenties van superfoods en supplementen lezen we dat  tegen alle aandoeningen superfoods, supplementen en detoxkuren bestaan. Het wekt de indruk dat door het aanschaffen van de juiste ‘gezonde’ producten gezondheid kan worden gekocht, helaas is dat niet zo. Ook behandelingen die beloven de ziekteverwekker te vinden en te vernietigen zullen in het algemeen niet duurzame gezondheid opleveren maar kortdurende symptoomvermindering.

Wat maakt ons ziek?

Is het de suiker, de gluten, het vlees, de bio-industrie, de straling,  E-stoffen, vaccinaties, melk of stress?  Over ieder van deze onderwerpen zijn boeken geschreven waarin vele onderzoeken worden aangehaalt dat het ‘echt’ bewezen is.

Er is echter geen enkele oorzaak. Gezondheid wordt net als een ecosysteem bepaald door vele factoren en als maar één daarvan wordt aangepakt zal herstel van klachten tijdelijk zijn. Gezondheid is een situatie waarin het lichaam in staat is om beschadigingen en belastingen volledig te herstellen. Het is een toestand zonder klachten waarin men zich energiek en vitaal voelt. Als koffie of suiker nodig zijn om energie te verkrijgen is dat een teken van een verstoorde gezondheidsbalans die het gevolg is van jarenlange roofbouw. Onder meer onvolwaardige voeding, pesticiden, de ‘pil’, antibiotica, straling, stress en slaaptekort leiden tot chronische laaggradige ontstekingen die ons voedingsverwerkings- en afweersysteem ondermijnen. Enkele gevolgen zijn enzymtekorten, verstoorde darmflora, voedingsallergieën en ontstoken slijmvliezen.

 Symptomen worden ziektes

De eerste klachten zijn vaak vermoeidheid, spierpijnen, gewrichtsklachten, slapeloosheid, huiduitslag, kortademigheid, brandend maagzuur en als deze lang genoeg bestaan, gaan ze over in ziektes zoals reuma, astma, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, aderverkalking, kanker of jicht.

We laten ons misleiden

De marketing slogans beloven ons veel goeds maar de gevolgen van een jarenlange roofbouw kunnen niet worden gecompenseerd door enkel het weglaten van suiker of het gebruik van baking soda (natriumbicarbonaat), een superfood of supplement,  er is meer voor nodig. Ook medicijnen brengen geen genezing, we laten ons om de tuin leiden door de snelwerkende symptoomonderdrukking enlaten ons wijsmaken dat als we geen pijn meer voelen het probleem is opgelost, maar het probleem wordt ongemerkt groter totdat een ziekte is ontstaan.

Als het om ons huis gaat zijn we kritischer dan bij onze gezondheid

Stel, u woont al jaren in uw huis maar heeft aan onderhoud niets gedaan. De verf bladdert af, deuren sluiten niet meer, het tocht in huis en het verzakt. U besluit een aannemer in de arm te nemen om uw huis op te knappen.

De aannemer inventariseert wat gedaan moet worden alvorens een offerte te maken. Hij begint bij het fundament en kijkt naar de oorzaak van de verzakking, vervolgens beoordeelt hij de kwaliteit  van het houtwerk, de waterleiding en riolering, de veiligheid van het  elektriciteitnetwerk en uiteindelijk boven aangekomen, onderzoekt hij de oorzaak van de lekkage en de kwaliteit van het dak.

Daarna maakt  hij een renovatieplan dat stapsgewijs wordt ingevoerd,  herstel van  alle mankementen behelsd en enkele maanden in beslag zal nemen.

 Weinigen zullen zeggen; ‘ik geloof het niet hoor, als u het dak en de scheuren in de muur repareert tocht het niet meer en regent het niet meer naar binnen, het is dan  allemaal weer in orde’, of; ‘ik vind het prima, maar wil wel dat het binnen een week achter de rug is. Ik heb al zo lang last van die tocht en het inregenen, het moet nu snel over zijn.’

 Hoe anders redeneren we als het over onze gezondheid gaat.

Jarenlang roofbouw en achterstallig onderhoud leiden tot klachten en ziektes

Klachten en ziektes ontstaan door  soms tientallen jaren roofbouw op ons lichaam waardoor een tekort aan levensbelangrijke stoffen zoals vitamines, mineralen en enzymen ontstaat, de darmflora raakt verstoord, de lever chronisch overbelast en het darmslijmvlies beschadigt.

Het verhindert het opnemen van de voedingsbouwstenen waardoor zelfs bij gezond eten onvoldoende opgenomen wordt en het tekort groter. Een dergelijk probleem dat zich uit als bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, fibromyalgie, astma, reuma, jicht, weerkerende infecties, voedingsallergieën of schimmelbelastingen kan niet binnen enkele dagen of weken zijn opgelost. Het eten van superfoods of supplementen zal hierbij hoogstens symptomen verminderen maar kan de klachten ook verergeren als er onvoldoende enzymen zijn voor een goede vertering of als een allergische reactie optreedt.

Net als bij een huis dat vele jaren niet is onderhouden en moet worden gerenoveerd, moet voordat met gezondheidsherstel kan worden begonnen eerst een inventarisatie gemaakt worden van de zwakke plekken van het immuunsysteem en een plan dat aandacht schenkt aan wat nodig is. Het zonder plan lukraak supplementen gaan gebruiken of starten met behandelingen is alsof je een huis gaat bouwen zonder tekening. Het is een begin zonder eind.

Gezondheidsrenovatie is een totaalplan en duurt een tijd

infrarood interpretatie

Uit het kleurverschil blijkt de mate van regulatiestoring

Bij klachten kan met een infrarood contactthermografie worden vastgesteld  waar de zwakke plekken zijn en aan de hand daarvan kan een plan van aanpak worden gemaakt. Het zal in ieder geval bestaan uit aanpassing van de voeding, ontgifting, aanvulling van tekorten en herstel van de functie van de maag, alvleesklier, lever en darmen. Vaak hebben ziekteverwekkers hun kans schoon gezien om binnen te sluipen en ondermijnen het immuunsysteem, de levendbloedanalyse en de Oberonscan geven hierover meer informatie. In dat geval moet daar gericht aandacht aan worden besteed. Pas na een goede inventarisatie  kan een duidelijk stappenplan worden gemaakt. Het beginnen met behandelingen of nemen van supplementen zonder dat duidelijk is op welke punten actie nodig is, is als aan een reis beginnen zonder doel en als je geen doel hebt wordt het niet bereikt.

Wie geen doel heeft, bereikt het nooit

‘als ik pillen eet voel ik me een patiënt’

Er bestaan nogal wat fabeltjes als het gaat over gezondheid en gezond eten. Eentje daarvan is dat onze voeding voldoende voedingsbouwstenen bevat. Jammer genoeg is aangetoond dat dit niet meer het geval is. Er is gemeten dat de meeste mensen met klachten een tekort hebben aan mineralen, vitamines en vetzuren en tekorten moeten worden aangevuld voor een goede werking van ons immuunsysteem. Daarbij komt dat ons lichaam bij chronische ontstekingen en stress veel meer antioxidanten en andere voedingsbouwstenen verbruikt dan in een stressloze gezonde situatie.

Kortom, vaak is een aanvulling noodzakelijk. Net zoals er twintig dakpannen nodig zijn als er twintig van het dak zijn gewaaid, zo zijn aanvullende voedingsbouwstenen noodzakelijk bij een tekort. Het beste is om door bloedonderzoek te meten welke tekorten er zijn, dan kunnen supplementen gericht worden ingenomen. Door de arts kunnen dergelijke testen worden aangevraagd maar er zijn ook steeds meer zelftesten bijvoorbeeld voor vitamine D.

Wat nodig is moet worden gedaan, niet meer en niet minder

Soms zijn geen voedingssupplementen nodig, vaak wel. Het zichzelf wijsmaken dat ze niet nodig zijn bij tekorten is struisvogelpolitiek die de situatie erger maakt.

Gezond worden is herstel van het inwendige milieu en dat kost tijd

Er bestaan geen ziekteverwekkers die resistent zijn tegen ons immuunsysteem, als we niet of slechts langzaam herstellen van een infectieziekte ligt dat aan ons immuunsysteem en niet aan de ziekteverwekker. Door een geschikte leefomgeving voor de indringer te creëren wordt deze als het ware uitgenodigd om te komen en te blijven. Ook de meeste andere klachten ontstaan door een verstoring van de leefomgeving, de arbeidsomstandigheden van onze cellen. Wanneer na vele jaren achterstallig onderhoud tekorten en beschadigingen zijn ontstaan en we besluiten tot het herstellen hiervan moeten we ons realiseren dat wat in vele jaren is ontstaan niet binnen enkele weken hersteld kan worden.

Maak een renovatieplan voor uw gezondheid en meldt u aan voor een CelHerstel Intake EXTRA

Bent u geïnteresseerd in uw gezondheid en wilt uw verbeterpunten weten, maak een afspraak voor een regulatie thermografie