Voeding en rehatron helpen tegen rugpatienten met chronische lage rugpijn

Lage rugpijn is vaak chronisch maar kan door de rehatron en voedingsadvies verdwijnen

Rugpatiënten gezocht!

Veel rugpatienten houden last van hun rug  omdat de oorzaak niet wordt aangepakt.

Uit nieuwe inzichten blijkt dat  behalve beweging ook voeding en voldoende celenergie belangrijk zijn voor een pijnvrije rug.  Om hierover meer informatie te verkrijgen hebben we een onderzoek gepland bestaande uit voedingsadvies en Rehatronbehandelingen die de cellen als het ware kunnen opladen. De voorwaarden voor een pijnvrije rug worden zo hersteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

R. Heidstra

053 475 02 30

r.heidstra@celherstelconcept.nl

Aanmeldingsformulier lage rug onderzoek

Beschrijving van het onderzoek

Onderzoek Rehatron en voedingsadvies  voor chronische lage rugpatienten.

Cellen worden door de Rehatron 'opgeladen'

De Rehatron laadt cellen op met ‘bliksemenergie’

Het CelHerstelCentrum start begin 2013 een onderzoek naar het effect van Rehatron behandelingen en vrijblijvend voedingsadvies op chronische lage rugklachten.

De Rehatron zorgt voor een verbeterd zelfherstellend vermogen van cellen en door middel van de juiste voeding kunnen de voorwaarden voor herstel worden gecreëerd.

De onderzoeksopzet:

Iedereen die aan de volgende criteria voldoet kan zich aanmelden.

 • Langer dan zes weken pijn in de lage rug
 • Geen geïmplanteerde metalen in de rug
 • Geen zenuwuitstraling in het been
 • Geen pacemaker of andere implantaten
 • Geen  donororganen

 

 

 

Het onderzoek omvat de volgende punten:

 • Voedingsadvies, eventueel in de groep
 • 12 maal rehatronbehandelingen
 • pH strips en handleiding om de urine te meten

Wat van de rugpatienten wordt verwacht:

 • deelname aan de voedingsvoorlichting
 • zes weken achterelkaar twee maal per week een rehatronbehandeling
 • drie maal een  vragenlijst invullen
 • voor het begin van de behandelingen, na de zesde keer en na afloop van de behandelingen  de pH waarde van de urine noteren gedurende twee dagen.
 • het opvolgen van het voedingsadvies is vrijblijvend

Het verloop

Na acceptatie van de deelnemer op grond van de criteria wordt het voedingsadvies op een avond gepland. In dezelfde week kunnen de behandelingen worden gestart.

Aanmelding.

Het aanmeldingsformulier kan worden gedownload.

Nadat de aanmelding is geaccepteerd  kan het begin gesprek worden gepland.

Begin gesprek

 1. Gesprek
 2. Vragenlijst
 3. Zuurgraad urine

Evaluatie na 6 behandelingen

 1. Vragenlijst
 2. Zuurgraad urine

Afsluiting na 12 behandelingen

 1. Vragenlijst
 2. Zuurgraad urine

 Na evaluatie van het onderzoek krijgt iedere deelnemer de uitslag gemaild.

INFORMATIE OVER DE REHATRON EN DE ROL VAN VOEDING

 

De Rehatron

Rehatron laadt cellen op

De Rehatron geeft cellen weer energie

De cellen waaruit we opgebouwd zijn, hebben energie nodig om te kunnen functioneren, deze energie is bij gezonde cellen tussen de 70 en de 100 mVolt. Het is het spanningsverschil tussen de binnen- en buitenzijde van de celwand.

Het spanningsverschil kan alleen zo hoog zijn bij een goede celwand en wanneer de elektrisch geladen voedingsdeeltjes in de goede verhouding aanwezig zijn in en rond de cel.

Wanneer de voedingstoestand van de cellen niet meer goed is, bijvoorbeeld door verzuring, onvolwaardige voeding, overbelasting of beschadiging, kan de spanning verminderen tot soms maar 20mV waardoor de celprestaties verminderen.

De gehele celstofwisseling komt op een lager pitje te staan waardoor ook herstelprocessen niet meer goed verlopen. Klachten zoals rugklachten kunnen dan blijven voortbestaan.

De Rehatronbehandeling verhoogt de  ‘celenergie’ door het produceren van hoge elektromagnetische pulsen en ondersteund daardoor celprocessen hetgeen een positief effect heeft op onder meer pijn, doorbloeding en herstel.

Met name in Duitsland wordt de Rehatron vanwege zijn brede indicatiegebied door veel artsen en in klinieken en revalidatiecentra gebruikt.

 Voedingsadvies

Celenergie door gezond fruit en groente

Verse groenten en fruit zorgen voor voldoende celenergie.

Onvolwaardige voeding of een slechte verwerking van voeding kan leiden tot teveel afvalstoffen en een tekort aan noodzakelijke stoffen in het lichaam. Veel klachten zoals spierpijn, gewrichtspijn, moeheid, regelmatige sportblessures en brandend maagzuur worden hierdoor veroorzaakt.

Wanneer dit het geval is, helpen de beste behandelingen op zijn hoogst tijdelijk.

In het voedingsadvies behorend bij het onderzoek wordt het verband tussen voeding, voedingsverwerking, afvalstoffen en chronische klachten uitgelegd.

Het opvolgen van het advies is vrijblijvend.

De achtergrond van dit onderzoek is ‘Het CelHerstelConcept’

In ‘Het CelHerstelConcept’  wordt de logische samenhang tussen klachten, ziektes en leefwijze beschreven.

Het boek is via de boekhandel en www.gezondeshop verkrijgbaar.

Meer informatie over het onderzoek:

het logische van natuurlijk beter worden

het logische van natuurlijk beter worden

e-mail:         r.heidstra@celherstelconcept.nl

Telefoon:    053 475 02 30

Meer informatie over de uitgangspunten: www.duurzaam-gezond.nl