Innovatieve pijntherapie met microstroom en lichtdioden

In de pijnmobiel wordt de kwlaiteit van uw weefsel gemeten en krijgt u gratis advies.

Gratis metingen en advies bij pijn

Pijntherapie met het nieuwe LUXXAMED apparaat stimuleert aantoonbaar celherstel waardoor de pijn afneemt.

De pijntherapie wordt toegepast bij onder meer:

gewrichts-, en rugpijn, artrose, reuma, jicht, pees- en bandblessures, fracturen, fibromyalgie, tennisellebogen, spierpijn en algemene immuun versterking.

Meestal zijn acht tot twaalf behandelingen noodzakelijk.

Op 24 juni kan in Gronau aan de Hörster Strasse 4 gratis een test worden gedaan in de ‘pijnmobiel’.

Gebruikelijke pijntherapie remt herstel in plaats van het te ondersteunen

Pijntherapie wordt in het algemeen met herstel- en immuunsysteem remmende medicamenten en injecties gedaan of met TENS stroom die afleidt van de pijn en ook  herstel vertraagt. Onderzoeken tonen aan dat de Biologische CelRegulatieTherapie, BCR, herstel juist stimuleert. Het blijkt onder andere uit de  stijging van het energiemolecuul ATP. Gebruikelijke therapiestromen remmen de ATP productie en daarmee het celherstelproces maar onze verhoogt de celenenergie juist!.

Pijntherapie met zes behandelingen tegelijkertijd

Pijntherapie bij nekpijn

Pijntherapie bij nekpijn

De pijntherapie met de Luxxamed werkt met vier  microstroomkanalen en twee lichttherapiebronnen. De zes behandelingen hebben geen invloed op elkaar. De behandelkanalen werken volledig gescheiden  waardoor er effectief zes behandelingen tegelijk zijn.

Optimale behandeling door voortdurende meting en aanpassing van het pijntherapiesignaal.

De vier microstroomkanalen meten voortdurend de conditie van het onderliggende weefsel en passen de stroom aan de door de behandeling veranderende weefselconditie aan. Zo krijgt iedere weefselconditie de optimale behandeling

Enkele behandelvoorbeelden

  • Bij een tennisellenboog  kunnen de nek,  de arm, de rug en het afvalstoffen vervoerende lymfesysteem  met de vier
    Pijntherapie met lichdiodes

    Pijntherapie met lichtdiodes

    elektrotherapie kanalen  worden behandeld en tegelijkertijd het pijnpunt op de ellenboog met lichttherapie.

  • Bij fibromyalgie worden de  rug en het lymfesysteem met ieder twee elektrode kanalen behandeld. Omdat de celstofwisseling verbeterd, is er een positief effect op de pijn en de afvoer van afvalstoffen via de lymfe.
  • Bij sportblessures zoals een spierscheurtje worden de elektroden rondom de spierbeschadiging geplaatst, de rug wordt mee behandeld  evenals het lymfesysteem. Zo worden optimale omstandigheden voor herstel geschapen.

Nanofotonen led lichttherapie

De gepatenteerde lichttherapie heeft een ontstekingsremmend en doorbloeding verbeterend effect. De lichtfrequentie, rood of blauw,  wordt automatisch gekozen en is afhankelijk van het probleem.

Het Duitse Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology FEP (Instituut voor organische electronica, electronenstraling en plasmatechnologie), heeft in haar laboratorium in Dresden een grotere ATP productie, celherstel, celdeling en celenergie door de lichttherapie vastgesteld.

De lichtdiodentherapie wordt toegepast bij onder meer pijntherapie, triggerpoints, acupunctuur, spierspanning en littekens.

De kwaliteit van het weefsel testen

Bij pijn en weefselbeschadigingen veranderen de doorlaatbaarheid van de celwand en de concentratie van verschillende stoffen in en rondom de cel. De geleiding van stroom verandert hierdoor en dit kan door de LUXXAMED worden gemeten. Onderstaand een voorbeeld van een testuitslag.

Testen van de weefselconditie

Testen van de weefselconditie

Tussen de stippellijnen betekent een gezonde weefselconditie, hoger  duidt op veranderingen door slijtage en lager door ontstekingsprocessen.
In het voorbeeld zijn drie lijnen te zien. De groene en de rode zitten duidelijk onder de stippellijn en de roze helemaal aan de onderkant. De conclusie is een weefselverandering door een ontstekingsproces, bijvoorbeeld rugpijn of reuma.

Het resultaat van de therapie is zichtbaar

De LUXXAMED meet voortdurend weefselveranderingen en past de

inzicht in het pijntherapie effect

inzicht in het pijntherapie effect

stroomeigenschappen zodanig aan dat de verstoringen zo optimaal mogelijk worden gecompenseerd. In het voorbeeld zijn de rose, groene en lichtbruine lijn de behandelkanalen, de blauwe geeft de stimulering van het lymfesysteem aan.

Er is duidelijk te zien dat de waardes boven de stippellijnen beginnen, de therapielijnen gaan in een kartelrand lager en lager, iedere ‘kartel’ geeft een aanpassing van de stroomeigenschappen weer.

De blauwe lijn die het effect van het stimuleren van het lymfesysteem laat zien, heeft een uitschieter naar beneden die aangeeft dat een elektrode was losgeraakt.

Pijntherapie bij sport en topsport

Dr. Vlastimil Voracek en een tennisspeelster van het Tjechische team

Dr. Vlastimil Voracek en een tennisspeelster van het Tjechische team

De Biologische Celregeneratietherapie met de LUXXAMED biedt meer dan alleen pijntherapie, het ondersteunt effectief celherstel en sportartsen en sportfysiotherapeuten in Duitsland hebben dat ontdekt.  De therapie wordt toegepast in talloze klinieken en sport- en therapiecentra waaronder de orthopedische praktijk van dr. Vlastimil Voracek in het Duitse Memmingen. Dr. Voracek  past de therapie al jarenlang  in zijn praktijk toe bij erg uiteenlopende klachten. Hij is tevens  hoofd van de medische staf van het Tjechische Davis en FED tennisteam en heeft de Luxxamed ingezet om herstel te bevorderen en blessures te behandelen.

Meer informatie en aanmeldingen voor behandeling