Infrarood thermografie geeft inzicht

Regulatiethermografie helpt gezonde keuzes maken

We zijn gezond zolang ons lichaam in staat is om verstorende en bedreigende omstandigheden het hoofd te

Regulatiethermografie helpt  gezonde keuzes te maken

Gezond door gezonde keuzes, regulatiethermografie helpt hierbij

bieden en de optimale werkomstandigheden van onze cellen in stand te houden. Verstoring leidt tot klachten en ziektes.

Lukraak symptomen behandelen en supplementen gebruiken levert meestal kortdurende, tegenvallende resultaten op omdat de oorzaak van de klachten niet wordt opgelost. De regulatiethermografie laat zien waar de zwakke plekken zijn waardoor gewerkt kan worden aan duurzaam herstel van de gezondheid.

Wat is regulatiethermografie?

Thermografie betekent temperatuur meten, al in het oude Griekenland voelden artsen met hun handrug op de lichaamsoppervlakken naar bijzonder koude en warme plekken en trokken op basis daarvan hun conclusies  betreffende de ziekte.

Tegenwoordig gebruiken we betrouwbare sensoren die de gemeten temperatuurwaardes draadloos naar een computer sturen waar een overzicht van de metingen wordt gemaakt en de gegevens worden geanalyseerd.

meer dan honderd meetpunten worden twee maal gemeten in de regulatiethermografie

meer dan honderd meetpunten worden twee maal gemeten in de regulatiethermografie

In de moderne  thermografie worden ruim honderd punten twee maal gemeten, voor en na een tien minuten durende afkoelingstijd. Zo kan de temperatuurregulatie van het lichaam worden vastgelegd en geanalyseerd. De eerste meetserie dient als basis waarna door de koudeprikkel het lichaam de temperatuur gaat aanpassen, de tweede meting laat de temperatuurverandering zien.

De temperatuur van de meetpunten wordt hoger, lager of verandert niet. Omdat huidgebieden door een zenuwbaan via het ruggenmerg zijn verbonden met organen geeft een verandering  van de huidtemperatuur belangrijke informatie over de functie van het bijbehorende orgaan. Dankzij de kennis van de temperatuurveranderingen bij gezonde personen kunnen afwijkingen snel worden vastgesteld en geïnterpreteerd.

Verschillen tussen regulatie- en infraroodcamera thermografie

De overeenkomst is dat beide technieken temperatuurmetingen gebruiken om inzicht te krijgen in wat zich in het lichaam afspeelt.

Het verschil is dat regulatiethermografie behalve de temperatuur ook de functie van het regulatiesysteem meet terwijl de IR camera thermografie enkel de temperatuur op dat moment meet.

Regulatiethermografie is een functionele, dynamische test terwijl de infraroodcamera opnames, net als mammografie, een statisch beeld geven. Het is te vergelijken met een monteur die de motor bekijkt op kapotte onderdelen zonder deze te testen. De regulatiethermografie onderzoekt niet alleen de onderdelen en  registreert afwijkingen zoals hot spots, maar test bovendien  de functie. Regulatiethermografie maakt een ‘testrit’ van het immuunsysteem.

De testrit die de automonteur doet en waarin hij alle functies kan testen, is te vergelijken met de koudeprikkel bij de regulatiethermografie die het fysiologische regelsysteem test en vervolgens analyseert.

regulatie- en infraroodthermografie

Regulatiethermografie biedt beduidend meer informatie dan infraroodcamera thermografie

 Tand- en kaakproblemen blokkeren immuunsysteem

tanden en kaak zijn van belang voor ons imuunsysteem

Temperatuurveranderingen van kaak en tanden geven in de regulatiethermografie belangrijke informatie

De regulatiethermografie laat de verbindingen tussen de tanden en kaak en de rest van het lichaam zien. Zware metaalbelastingen uit amalgaamvullingen of chronische ontstekingen in het tandvlees of de tandwortel worden door veel artsen en wetenschappers in verband gebracht met ziekten als chronische vermoeidheid, multiple sclerose, verminderde weerstand, chronische darmontstekingen en allergieën. Uit de metingen blijkt of de tanden en kaak een rol spelen bij de klachten.

Jarenlange verstoring leidt tot klachten

Lang voordat klachten ontstaan, zijn in de temperatuurregulatie verstoringen te vinden. De Canadese onderzoeker Keyserlingk geeft zelfs aan dat verstoringen die kunnen leiden tot borstkanker gemeten kunnen worden vier jaar voordat deze op een andere wijze is vast te stellen. In het thermogram, de zes pagina’s tellende rapportage, wordt aangeven welke factoren een risico vormen voor de borstgezondheid zodat deze zijn te corrigeren.

Ziekte van Lyme en regulatiethermografie

Besmetting door de Borrelia spirocheet leidt soms tot de ziekte van Lyme en kan invaliderende gevolgen hebben. Door antibiotica en andere medicijnen verslechtert het immuunsysteem waardoor het steeds moeilijker wordt om uit het dal te kruipen.

De regulatiethermografiescan kan dankzij specifieke Lymepatronen aantonen of  de ziekte van Lyme op dit moment de grootste veroorzaker is van de klachten en hoe stapsgewijs gewerkt kan worden aan duurzaam herstel.

Borst- en prostaatkanker en regulatiethermografie

temperatuurverschillen laten verstoringen zien

Hot spots, links-rechts verschillen en een vergelijking van alle punten met een gezond temparatuurverloop geven inzicht in de borstgezondheid

Misschien wel het meest bijzondere van deze nieuwe vorm van thermografie is dat het de verbanden tussen functiestoringen en  het ontstaan van borst- en prostaatkanker legt. Een speciaal borst- en prostaatrapport geeft aan hoe groot het risico is op het ontstaan van deze aandoeningen en door welke factoren. Herstel van de risicofactoren vermindert zo de kans op het krijgen van kanker.

Als kanker is geconstateerd geeft  het thermogram aan op welke wijze de gezondheid het meest effectief ondersteund kan worden.

Aanmelding regulatiethermografie

Een regulatiethermografie  is zinvol om te doen in de volgende situaties:

  1. Als preventie.

De thermografie informeert over zwakke plekken en belastingen die onbehandeld klachten zullen gaan veroorzaken.

  1. Als preventief borst- of prostaatonderzoek.

In Amerika heeft de FDA de regulatiethermografie erkend als aanvullende diagnostische mogelijkheid bij borst- en prostaatkanker en wordt geadviseerd voor vrouwen onder de vijftig. Borstkanker komt steeds vaker voor bij jongere vrouwen en  omdat de mammografie pas op latere leeftijd wordt gedaan, kan dit onderzoek de leemte opvullen. Bovendien geeft het  aan op welke wijze de individuele risicofactoren kunnen worden behandeld.

  1. Bij (vage) klachten

Migraine, ziekte van Lyme, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, reuma, versnelde slijtage, darmontstekingen en maagklachten zijn enkele gezondheidsproblemen waar men vaak jaren mee tobt omdat alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan. De regulatiethermografie kan aangeven waar de oorzaken liggen en zo helpen een gericht plan te maken dat leidt naar duurzame gezondheid.

Aanmelding CelHerstel Intake EXTRA

Voor mensen die hun klachten willen begrijpen en gestructureerd aan hun gezondheid willen werken. Op basis van de regulatiethermografie, urinetesten, de levendbloedanalyse en een uitgebreide vragenlijst worden de functiestoringen en klachten besproken.

Vervolgens wordt uitgelegd waarom de klachten zijn ontstaan en op welke wijze deze kunnen worden verholpen.  U gaat naar huis met een uitgebreid plan van aanpak.

meer informatie…

CelHerstel Intake EXTRA:  Ik meld me aan…

Brochure CelHerstel Intake EXTRA