Infrarood thermografie borstonderzoek

Infrarood borstscreening

De Medische RegulatieThermografie, MRT, is de nieuwste vorm van infrarood thermografie.  Op basis van een temperatuuranalyse van 120 punten wordt een totale gezondheidsanalyse waaronder een borstscreening, gemaakt. De temperaturen waaronder hot spots en cold spots worden aangegeven en er worden twaalf risicofactoren op het krijgen van borstkanker benoemd.  Het werken aan die factoren verbetert het immuunsysteem. Als veel risicofactoren worden gemeten, kan aanvullend onderzoek worden geadviseerd. Informatie en aanmeldingen bij Het CelHerstelConcept, telefoonnummer 053 475 02 30.

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen en komt ook bij jonge vrouwen voor

Een zo vroeg mogelijke diagnose vergroot de genezingskansen en om kanker zo snel mogelijk te ontdekken wordt al sinds 1990 een mammografie aangeboden aan vrouwen in de leeftijd tussen 50 en 75 jaar.

Sinds die tijd zijn andere technieken ontwikkeld om afwijkingen van het borstweefsel vast te stellen waaronder infrarood thermografie.

Infrarood thermografie meet de temperatuur van het borstweefsel en een verhoging van de temperatuur betekent een sterkere doorbloeding  die op twee zaken kan wijzen.

Ten eerste kan het duiden op de aanwezigheid van een chronische ontsteking en dat is verdacht omdat er een verband bestaat tussen chronische ontstekingen en het ontstaan van tumoren.

Een tweede oorzaak voor een temperatuurverhoging is tumorontwikkeling. Bij veel soorten kanker, maar niet bij alle, ontstaan rondom het tumorweefsel meer bloedvaatjes  en dat is meetbaar als hogere temperatuur.

Uit onderzoek blijkt dat deze eerste signalen door middel van infrarood thermografie kunnen worden gemeten, vijf jaar voordat deze met een mammografie of door het aftasten van de borst kunnen worden vastgesteld.

Over de twee vormen van infrarood thermografie

Er zijn twee soorten infrarood thermografie, de medische thermografie die gebruik maakt van een camera en de nieuwere medische regulatiethermografie, MRT die gebruik maakt van een temperatuurgevoelige meetpen en een uitgebreid software analysesysteem.

We hebben enkele verschillen tussen de drie meest gebruikte borstscreeningen voor u op een rij gezet.

 

Mammografie

Infrarood camera thermografie

Regulatie thermografie

Stralingsbelasting Ja Nee Nee
Lichamelijk belastend, pijnlijk Ja Nee Nee
Rapportage en aanbevelingen Een positief of negatief bericht.Bij een verdenking wordt aanvullend onderzoek voorgesteld Er wordt een analyse van de borsttemperatuur gegeven en mogelijk een advies voor aanvullend onderzoek (mammografie) Er wordt een analyse van het hele immuunsysteem gegeven waaronder een specifieke borstrapportage waaruit niet alleen afwijkingen van temperatuur worden vermeld maar ook de factoren die hierop van invloed zijn.
Aantal metingen Na eenmaal wordt conclusie gemaakt. Na twee foto’s met een pauze van enkele maanden wordt de eindconclusie gemaakt. Er vinden twee metingen plaats tijdens dezelfde afspraak, aansluitend de rapportage met de uitslag.
Bespreking Niet Niet Aansluitend in dezelfde afspraak
Wat wordt onderzocht? De borsten De borsten Het hele immuunsysteem met een specifieke analyse van de borsten.
Wanneer komt de uitslag Binnen veertien dagen Na een week Aansluitend aan de scan.

Een borstscreening met de medische regulatiethermografie

temperatuurverschillen laten verstoringen zien

Hot spots, links-rechts verschillen en een vergelijking van alle punten met een gezond temparatuurverloop geven inzicht in de borstgezondheid

Onze visie

Klachten, aandoeningen en ziektes zijn naar onze overtuiging altijd het gevolg van een verstoorde gezondheidsbalans door meerdere factoren en belastingen in het gehele lichaam. De medische regulatiethermografie beperkt zich daarom niet tot één onderdeel van het lichaam, maar analyseert het geheel. De informatie over borstgezondheid gaat verder dan het vaststellen van de kans op het hebben van een ziekte, het benoemt de zwakke plekken die tot een verhoogd risico leiden en adviseert over herstel.

Voor de afspraak

Als u besluit een borstscreening te laten maken, krijgt u na het maken van de afspraak een vragenlijst, een afspraakbevestiging  en een aantal richtlijnen die belangrijk zijn om de scan zo betrouwbaar mogelijk te laten zijn, toegestuurd.

U komt een kwartiertje voordat de afspraak staat ingepland, zodat u kunt acclimatiseren en uw lichaam tot rust kan komen.

Het maken van de scan

infrarood interpretatie

Uit het kleurverschil blijkt de mate van regulatiestoring

Als u binnengeroepen wordt voor de thermografie wordt u eerst uitgelegd hoe de scan gaat plaatsvinden. De metingen met een meetpen worden, als het kan, in stand gedaan. De eerste metingen worden aan het hoofd en de nek gedaan, daarna de punten op de borst, buik en rug. De door kleding bedekte meetpunten worden vrijgemaakt als ze aan de beurt zijn voor de meting.

Na de eerste serie metingen is er een afkoelingspauze van tien minuten. Na de afkoelingsperiode worden dezelfde punten nogmaals gemeten en opgeslagen in de computer.

Tijdens de pauze past uw lichaam zich door de afkoeling aan en de temperatuurverschillen tussen de twee metingen geven belangrijke informatie over het functioneren van het immuunsysteem. De twee metingen inclusief pauze duren ongeveer dertig minuten.

Vervolgens worden de gegevens doorgestuurd naar het analysecentrum in Amerika en aansluitend komt de analyse in een 7 pagina’s tellende rapportage terug. Deze wordt uitgeprint en samen met u besproken.

De bespreking

In de bespreking worden de risicofactoren voor borstkanker besproken en wordt geadviseerd over de aanpak hiervan. Er worden twaalf risicofactoren in beeld gebracht en afhankelijk van de

Infrarood thermogram

De Infrarood Regulatiethermografie metingen worden in een 7 pagina’s omvattend rapport gepresenteerd.

hoeveelheid gemeten risicofactoren, de ernst van de verstoring en de soort verstoring wordt geadviseerd.

Grofweg zijn er drie groepen advies:

  1. er zijn weinig risicofactoren en geen klachten, over twaalf maanden is het zinvol om weer een scan te laten maken.
  2. Er zijn een aantal risicofactoren maar deze zijn niet erg sterk. Er wordt een herhalingsscan geadviseerd over een aantal maanden nadat gewerkt is aan de risicofactoren.
  3. Er is sprake van veel risicofactoren die bovendien erg sterk worden aangeven. Aanvullend onderzoek wordt geadviseerd.

Tijdens de bespreking van een thermogram worden de zwakke plekken, belastingen en risicofactoren besproken. Er kan niet een geheel individueel plan van aanpak worden besproken. Op basis van de gegevens uit het thermogram kan een afspraak met een behandelaar worden gemaakt om een plan te maken voor de aanpak van de risicofactoren.

Meer informatie vindt u op

www.duurzaam-gezond.nl

www.celherstelconcept.nl