Infrarood regulatie thermografie meet snel en betrouwbaar de vitaliteit van de gezondheid

Infrarood regulatie thermografie meet snel en betrouwbaar de vitaliteit van de gezondheid

Infrarood regulatie thermografie: meer als risicofactoren

De kwaliteit van onze gezondheid wordt gewaarborgd door een complex systeem van regelsystemen. Iedere verandering en bedreiging wordt geregistreerd en ons lichaam reageert hierop.  Als het regelsysteem uit balans raakt door overbelasting, tekorten of ontstekingen loopt onze gezondheid gevaar. We kunnen niet meer effectief reageren op veranderingen van de omgeving en bedreigingen door ziekteverwekkers.

De  infrarood regulatie thermografie meet een dergelijke verstoring al in een vroeg stadium.

Infrarood Regulatie thermografie meet hoe ons lichaam reageert

Het unieke van de infrarood regulatiethermografie is het meten van het reactievermogen van ons lichaam. De camera thermografie, ook wel medische thermografie genoemd, meet alleen de temperatuur van het moment van de meting. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de kwaliteit van het immuunsysteem, alleen over de mogelijkheid van een ontsteking en een aantal vormen van tumoren op basis van warme plekken, hot spots.

meer dan honderd meetpunten worden twee maal gemeten in de regulatiethermografie

meer dan honderd meetpunten worden twee maal gemeten in de regulatiethermografie

De infrarood regulatie thermografie maakt een temperatuuroverzicht van honderdtwintig punten die verdeeld zijn over het hoofd, de borst, de buik en de rug en trekt dezelfde conclusies, maar kan meer. Dankzij de tweede meting die tien minuten na de eerste wordt gedaan, wordt niet alleen inzicht verkregen in de warmteverdeling waardoor conclusies over de mogelijkheid van ontstekingen en tumoren kunnen worden gemaakt, maar het geeft bovendien inzicht in de wijze waarop ons lichaam in staat is om te reageren op bedreigingen en verstoringen van de gezondheid. Verstoringen vormen een gezondheidsrisico.

Infrarood regulatie thermografie levert betrouwbare conclusies over risicofactoren, ziektes en belastingen.

Dertigduizend metingen zijn in een hiervoor ontwikkeld softwareprogramma geanalyseerd. Er is gezocht naar specifieke ziektepatronen. Uit dit onderzoek is gebleken dat een groot aantal verstoringen van ons immuunsysteem zoals kankervoedingsallergiede ziekte van Lyme en doorbloedingsstoornissen een specifiek temperatuur reactiepatroon hebben en hieraan kunnen worden herkend.

Borstkanker en prostaatkanker risicofactoren ontdekt door infrarood regulatie thermografie

Een unieke kwaliteit van deze nieuwe vorm van infrarood thermografie is dat het behalve opvallende temperaturen zoals warmte- en koudeplekken in de borst ook verbanden legt tussen verstoringen in het lichaam. Er is geen andere onderzoeksmethode die dat zo inzichtelijk en betrouwbaar kan.

Bij afwijkingen van een temperatuurfoto van een infrarood camera opname wordt drie maanden later opnieuw een foto gemaakt om te kijken of de verdachte plek is veranderd, met de nieuwere regulatiethermografie analyse wordt direct een inschatting gemaakt van het risico op borstkanker, prostaatkanker of andere gezondheidsproblemen. Op basis van een regulatie thermogram kan direct worden besloten om aanvullend regulier onderzoek te gaan doen als dat nodig is en hoeft niet drie maanden te worden gewacht.

Dezelfde dag werken aan herstel

Beeldvormende onderzoeken zoals camera thermografie en mammografie laten de gevolgen zien van een langer durende verstoring van het immuunsysteem, het is vroegdiagnostiek. Uit de opnames kunnen geen individuele adviezen worden geconcludeerd terwijl dat op basis van de infrarood regulatie thermografie wel kan. Het is een functietest waarin het regulatievermogen op de proef wordt gesteld en een schat aan informatie over het gehele immuunsysteem wordt verkregen. Het is duidelijk aan welke belastingen en zwakke plekken moet worden gewerkt en er kan dezelfde dag mee worden begonnen.

FDA keuring voor de regulatie thermografie

De FDA heeft de Alfasight voor regulatiethermografie getest en de 'clearance' afgegeven.

De FDA heeft de Alfasight voor regulatiethermografie getest en de ‘clearance’ afgegeven.

De FDA heeft de Alfasight voor regulatiethermografie getest en de ‘clearance’ afgegeven.

De FDA heeft de methode uitvoerig getest en erkend als aanvullende diagnostische screening voor een aantal aandoeningen waaronder borstkanker. Het betekent dat als uit de regulatiethermografie blijkt dat er borstkanker kan zijn, dit volgens de FDA een betrouwbare conclusie is, die door aanvullend onderzoek zoals een biopsie moet worden gecontroleerd, net zoals dat bij verdachte uitslagen van mammografie en camerathermografie het geval is. Een diagnose kan alleen worden gesteld door weefselonderzoek dat door een biopsie wordt verkregen.

Kanker is niet digitaal

Als geen risicofactoren voor kanker worden vastgesteld betekent het niet met zekerheid dat er geen kanker is, dat geldt voor mammografie, camerathermografie en regulatiethermografie. De conclusies bij de mammografie en camerathermografie geven naar mijn mening valse zekerheid. Veel vrouwen die een dergelijk onderzoek hebben gehad verzuchten bij een negatieve uitslag ‘ik heb gelukkig geen kanker’ en laten na 1 of 2  jaar weer een screening doen in de veronderstelling dat het even ‘veilig’ is. Een negatieve uitslag is geen zekerheid maar betekent dat met dat

thermogram

De ziekte van Lyme is herkenbaar in het thermogram

onderzoek er op dat moment geen aanwijzing voor kanker is vastgesteld. Er kan kanker zijn die niet is vastgesteld of er kan kanker zijn die de dag na het onderzoek wel vastgesteld zou worden. Dergelijke conclusies gaan uit van een versimpelde voorstelling van gezondheid en kanker in het bijzonder. Kanker is niet digitaal, het is geen lokaal probleem dat ineens de kop opsteekt maar is het gevolg van een jarenlange verstoring van processen die uiteindelijk leiden kanker. Door hier geen aandacht aan te besteden worden vrouwen massaal om de tuin geleid.

Kanker is een proces

De infrarood regulatie thermografie geeft een genuanceerd beeld van de processen in het lichaam die bij verstoring tot kanker kunnen leiden. Weliswaar wordt het risico op borst- en prostaatkanker  aangegeven maar het belangrijkste is het inzicht in het functioneren van het immuunsysteem dat het mogelijk maakt om de ‘foute’ processen positief te beïnvloeden.

Drie mogelijkheden voor regulatie thermografie

In Het CelHerstelCentrum te Enschede worden drie mogelijkheden voor het maken van een regulatiethermogram aangeboden.

  1. Regulatiethermografie als borstscreening
  2. Regulatie thermografie als basis of preventieve intake
  3. Regulatie thermografie is onderdeel van de CelHerstel Intake
  4. De verschillen tussen de intakes op een rij

Meer informatie

Borstkanker en regulatiethermografie

Verschillen tussen regulatiethermografie en camera thermografie

Regulatiethermografie ‘ziet’ de hele ijsberg

Denkfout diagnose

De logische aanpak bij de ziekte van Lyme

Het CelHerstelConcept helpt geïnformeerd kiezen

Engelstalige video van dr. Rau over regulatiethermografie