infrarood meetpuntenInfrarood gezondheidsmetingen

Temperatuur is te meten als infraroodstraling en te voelen als warmte. In de afgelopen vijftig jaar zijn de technieken om die warmtestraling te meten enorm verbeterd en zijn vele toepassingen ontwikkeld. Infraroodmetingen worden gedaan om warmtelekken bij gebouwen te ontdekken, om dieren in het donker te kunnen zien en om informatie over gezondheid en ziekte te verkrijgen.

Een 2500 jaar oude methode

Hippocrates was 400 jaar voor Christus waarschijnlijk de eerste die de infraroodwarmtestraling van het lichaam gebruikte om gezondheidsproblemen op het spoor te komen. Hij smeerde patiënten in met klei en keek waar deze het snelste droogde. Hij wist dat de plaatselijke temperatuurverhoging betekende dat het onderliggende orgaan was ontstoken.

Infraroodmetingen informeren over gezondheid

infrarood interpretatie

Uit het kleurverschil blijkt de mate en de soort regulatiestoring

Sindsdien zijn er technische reuzensprongen gemaakt en tegenwoordig worden in de gezondheidszorg twee soorten infraroodmetingen toegepast. Ten eerste de infraroodcamera die temperatuurverschillen in het lichaam kan zien. Hierdoor kunnen ontstekingen worden ontdekt en aanwijzingen verkregen over versterkte doorbloeding die wijzen op het mogelijke bestaan van (borst) kanker. Steeds meer vrouwen verkiezen deze vorm van onderzoek boven de klassieke mammografie in verband met de stralingsbelasting.

Ziektes ontstaan door een jarenlange onontdekte belasting van het immuunsysteem. Als de oorzaken zijn ontdekt, kunnen deze worden hersteld voordat klachten ontstaan.

De infrarood regulatieve thermografie gaat een stap verder. Behalve het meten van temperatuurverschillen die duiden op bijvoorbeeld ontstekingen, zware metalenbelasting of blokkades in het ontgiftingssysteem worden de zwakke plekken in het regelsysteem aangegeven lang voordat klachten zijn ontstaan. 

Preventie, vroegdiagnostiek en oorzakelijke informatie

Infrarood regulatieve thermografie brengt het regulerend vermogen van het lichaam in beeld en kan verstoringen aantonen  dankzij computergestuurde analyses van meer dan 40.000 thermogrammen, de meetrapporten. Onder meer voedingsallergie, zware metalenbelasting, een tand- of kaakontsteking worden aangegeven, ook als deze nog geen klachten veroorzaken. Aanwijzingen voor het ontstaan van bijvoorbeeld schildklierklachten, suikerziekte, hart- en vaataandoeningen en kanker worden op deze wijze in een vroeg stadium vastgesteld waardoor de verstoringen kunnen worden aangepakt.

In de borst- en prostaatthermogrammen wordt de kans op kanker aangegeven evenals de verstorende reguleringen die hiertoe hebben geleid. Een gerichte aanpak kan zo worden gestart.

Analyse gebeurt door de computer op basis van tientallen gecontroleerde meetresultaten.

Infrarood meetgegevens worden door de computer geanalyseerd

In de lezing wordt ingegaan op de achtergrond van de regulatiegeneeskunde, de verschillen tussen de camera infraroodmetingen en de infrarood regulatieve thermografie en de mogelijkheden en de onmogelijkheden.

Algemene Informatie over de infrarood lezing

De lezing vindt ook nu weer plaats in het kader van het charitatieve doel Desire & Give georganiseerd door DeLezing.nl

Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede.
Zaal open: 19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur. Einde: 22:30 uur.

Aanmelden
Entree: € 15,- p.p. incl. koffie, thee en water (bij vooruitbetaling).
Aanmeldingen en over te maken graag vóór 11 april 2014 op rek. NL10 INGB 0004 4605 79 t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Rinno.
Je betaling is de bevestiging van je deelname.

Aan de zaal: € 17,00 p.p. incl. koffie, thee en water (zonder plaatsgarantie).

Openbaar vervoer
Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen oversteken (1e straat rechts).

www.delezing.nl

www.celherstelconcept.nl