Het aardmagnetische veld is essentieel voor de navigatie van vogels