TerraPro-creeert-stralingsvrije-oase

Stralingsvrije-oase door Terrapro

Wanneer je mensen er rechtstreeks op aanspreekt zullen velen toegeven dat het contact met de natuur niet meer in voldoende mate aanwezig is. Maar wat is het precies dat altijd heeft gezorgd voor die fantastische ordening op de aarde? Een kracht die niet alleen het menselijke maar al het leven reguleert. Bijen, trekvogels, en walvissen kunnen daarmee hun route vinden en bacteriën in ons lichaam hebben deze kracht nodig om ons gezond te houden. Sinds de bemande ruimtevluchten is het bekend dat zonder het magneetveld van de aarde zware psychische problemen zoals depressies kunnen ontstaan en er trad zowel bij kosmonauten als astronauten een sterke veroudering van cellen op. Het aardmagnetische veld zorgt dus voor een regulering van mentale en lichamelijke processen.

Kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden veroorzaken klachten

Uit veel onderzoeken blijkt een samenhang tussen schommelingen van het aardmagnetische veld en het aantal mensen dat opgenomen wordt in psychiatrische klinieken, verkeersongelukken en het aantal zelfmoorden. De NASA wetenschapper professor dr. Franz Halberg heeft een directe relatie tussen het optreden van hartinfarcten en magnetische veranderingen van het magnetische veld aangetoond. Dr. Halberg zegt; ´we kunnen er vanuit gaan dat een groot deel van onze huidige beschavingsziektes ontstaat door schommelingen in het aardmagnetische veld´.

Het vermoeden dat sterke technisch opgewekte magneetvelden vergelijkbare symptomen veroorzaken ligt voor de hand. Depressies, burn-out, hyperactiviteit, allergieën en een enorme toename van ernstige aandoeningen zijn een duidelijke aanwijzing.

Hoe kunnen elektro- of geo-magneetvelden ons beïnvloeden?

Vogels maken gebruik van het aardmagnetische veld

In 1992 heeft professor Joseph L. Kirschvink ontdekt dat menselijk weefsel magnetische kristallen bevat, magnetietkristallen. Bij bijen en trekvogels zijn deze essentieel voor het terugvinden van plaatsen waar ze zijn geweest. Voor mensen zijn ze van belang omdat magnetietkristallen reageren op magneetvelden en celgedrag beïnvloeden, ze kunnen als het ware bepaalde celsluizen open en dicht doen waardoor celprocessen gestuurd worden. In de hersenschors bevinden zich 100 miljoen kristallen per gram die aardmagnetische informatie opvangen en opslaan. De informatie wordt in het lichaam gebruikt om mentale en lichamelijke processen middels neurotransmitters en hormonen aan te sturen en vormt de basis voor het leven. Er komen steeds meer verstorende, niet-biologische elektromagnetische velden en het lijkt logisch dat deze een verstorende invloed hebben.

Magnetiet functioneert als antenne en opslag van magnetische informatie.

Bij mensen wordt magnetiet gemaakt door bacteriën maar het wordt ook als mineraalkristallen gevonden en gebruikt voor onder meer magneetstrippen op bank-, credit-, en verzekeringskaarten. De magnetische programmering bepaalt waarvoor de kaart wordt gebruikt. Met de kaart van de parkeergarage kunt u bijvoorbeeld geen geld uit een automaat halen. In veel winkelcentra en in parkeergarages wordt ervoor gewaarschuwd dat scanners van kassa´s of mobiele telefoons de informatie op uw bank-, of parkeerkaart kunnen wissen.

magnetische-kristallen in onze hersenen

Magnetische-kristallen-reageren-op-elektromagnetische-straling

Hoe verhoudt zich dat tot de magnetietkristallen in onze hersenen? Wat gebeurt er wanneer we jarenlang blootgesteld staan aan technisch opgewekte elektromagnetische velden die soms duizenden malen de intensiteit hebben van de natuurlijke omgeving? Wordt ons bio-informatiesysteem in de war gebracht of deels gewist, net als de bankkaart door de kassa scanner, en wordt daarom de zelfregulatie verminderd waardoor we ziek worden?Stel je voor dat onze cellen alleen hun moedertaal verstaan die in een natuurlijke rustige omgeving wordt gesproken. Door de elektromagnetische milieuvervuiling is in de laatste tientallen jaren een steeds grotere mengelmoes van verschillende, voor het lichaam onbekende talen ontstaan. Het volume waarin die taal gesproken wordt is duizenden malen sterker dan de bekende taal en overstemd de bekende moedertaal. Uiteindelijk ontvangen de magnetietkristallen enkel nog de verstorende informatie waardoor cellen ziek worden en klachten ontstaan.

De gevolgen van de voortdurende foutieve informatie is individueel verschillend.

Kan het zijn dat onze waarneming door al die verstorende informatie vermindert? Worden we minder bewust zonder het te merken? Kan het zijn dat het bijna niemand opvalt dat het enthousiasme in de ogen bij veel mensen is verdwenen, zelfs bij kinderen? Met name mensen die ouder zijn dan dertig zou moeten opvallen dat er iets is veranderd. Walvissen die stranden, trekvogels die hun oriëntatie verliezen en bijen die hun korf niet meer vinden, moet het ons ook zo vergaan?

Harmonisering van het aardmagnetische veld en aarden.

De onderzoekers van de TerraPro® zijn er in bijna vijftien jaar onderzoek in geslaagd om een systeem te ontwikkelen dat een aardende en aantoonbaar harmoniserende werking op elektromagnetische straling heeft en het informatieveld van de aarde herstelt.

De TerraPro® is aantoonbaar in staat om alle soorten technische en geopathische stoorvelden te harmoniseren, zegt dr. Walter Medinger, hoofd van het IIREC in Graz.

Onze cellen vinden zo weer de toegang tot hun natuurlijke informatieveld met als resultaat; een versterkte levenskracht, een sterk regeneratievermogen en activering van de zelfgenezende krachten.

Onderzoeken overtuigen

Uiteindelijk gaat het om het effect in de praktijk en dit is op verschillende manieren onderzocht. Onderstaand de samenvatting van enkele onderzoeken, meer informatie is op aanvraag beschikbaar.

1. Professor dr. Ehrich Müller, Sportacademie van de Universiteit Salzburg

professor dr. E. Mueller van de Universteit Salzburg

Onderzoek gericht op herstel na een zware sportieve belasting.

Het onderzoek duurde in totaal 65 dagen. De eerste 55 dagen sliepen een aantal sporters op een placebo mat en een aantal op de Terrapro®. Een voorwaarde voor het onderzoek was dat gedurende die tijd iedere nacht op de mat geslapen moest worden, vervolgens werd de sportieve belasting uitgevoerd en werden zeven metingen gedaan, de eerste voor de training en dan na 24, 48, 96 ,168 en 216 uur.

In de onderstaande tabel is duidelijk te zien dat de mensen die de TerraPro® gebruiken al bij het begin een betere bloedwaarde hebben en sneller herstellen.

De sporters die op de TerraPro slapen (blauwe lijn) beginnen met een betere waarde en herstellen sneller.

Om de herstelsnelheid vast te stellen is CreatinKinase (CK) gemeten, een enzym dat vrijkomt bij beschadigingen van spierweefsel. De stijging van CK in het bloed geeft aan hoe groot de beschadiging is, de daling geeft aan hoe snel het herstel is. Het is een veelgebruikte meting bij sporters.

In de tabel begint de blauwe TerraPro® groep met een betere waarde omdat ze al 55 dagen op de Terrapro® hebben geslapen.

Dr. Müller concludeert dat gebruik van de TerraPro® leidt tot sneller lichamelijk en mentaal herstel.

2. Professor dr. Joie P. Jones, universiteit Califonia Irvine

Professor-dr.-Joie-P.-Jones-van-de-Irvine-universiteit-California

Professor dr. Joie Jones is expert op het gebied van elektromagnetische straling en de invloed op menselijke cellen

Studie met menselijke cellen in een sterk elektromagnetische omgeving

Professor dr. Joie P. Jones was verbonden aan de faculteit voor radiologische wetenschappen van de Irvine Universiteit in California en heeft zich beziggehouden met onder meer lichamelijke effecten van ultrageluid en elektromagnetische straling op het functioneren van cellen en weefselstructuren.Het onderzoek met de Terrapro® paste daar goed in. Naar aanleiding van een aantal praktijktesten waarbij de positieve invloed op het herstelvermogen bij wond- en botgenezing was gebleken heeft dr. Jones een uitgebreide studie gedaan naar de invloed van de TerraPro® op het herstel van beschadigde cellen. Hij koos voor menselijke HeLa cellen omdat veel bekend is over hun herstelprocessen waardoor betrouwbare informatie verkregen wordt.

Dr. Jones was enorm verrast door de positieve resultaten. In de tien jaar dat hij dergelijke onderzoeken met verschillende technieken deed was nooit een dergelijk resultaat opgetreden. Bij de 854 experimenten werd verwacht dat 50% van de cellen zouden overleven maar onder invloed van de TerraPro® overleefden 90%! Omdat dr. Jones nieuwsgierig was naar het TerraPro® effect in verschillende omstandigheden is besloten tot een volgend experiment met drie verschillende situaties.

Voor het eerste experiment werd het laboratorium zo goed mogelijk gereinigd en vrijgehouden van elektromagnetische straling.

De resultaten waren met en zonder Terrapro® goed; zonder TerraPro® overleefde 88% en met TerraPro® 89% van de HeLa cellen.

 Bij het tweede experiment was sterke elektromagnetische straling van verschillende apparaten aanwezig.

TerraPro heeft een positieve invloed, ook als er bacterien zijn.

In een met bacterien vervuilde omgeving heeft de TerraPro een sterk ondersteunend effect op menselijke cellen. 48% overleefde met, 0% overleefde zonder TerraPro

Dankzij de TerraPro overleven veel cellen in een elektromagetisch vervuilde ruimte

De resultaten waren met TerraPro® 85% overleving en zonder TerraPro® slechts 10%.Het betekent dat het elektromagnetische veld wordt geneutraliseerd.

 

 

Het derde experiment vond plaats in een omgeving die door ziektekiemen besmet was.

De achtergrond hiervoor was dat men wilde onderzoeken of het zinvol is om in bijvoorbeeld operatiekamers ook een Terrapro®Systeem te hebben om het genezingsproces te ondersteunen.

De cellen die het zonder moesten stellen overleefden geen van allen terwijl met de TerraPro 48% overleefde.Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert dr. Jones dat de TerraPro® een enorme ondersteuning is bij alle vormen van behandeling en een gezonde slaapplaats creëert omdat aangetoond is dat het verstorende elektromagnetische velden effectief neutraliseert en bovendien een sterke antioxidant is.

3. Slaaponderzoek;infectiegevoeligheid, allergie, neurodermitis, slaapkwaliteit

Kinderen slapen overal als ze moe zijn.

De Terrapro® zorgt tijdens de slaap voor een elektromagnetische storingsvrije oase, neutraliseert storingsvelden en heeft bovendien een aardende, antioxidatieve werking. De werking gaat duidelijk verder dan die van het intussen bekende ‘earthing’. Het heeft een aangetoond positief effect op onder andere natuurlijk herstel en vitaliteit. In dit onderzoek is ontgifting met zeoliet gecombineerd met het slapen op de Terrapro®.

Er zijn drie grote klachtengroepen gedefinieerd waarbij de beoordeling is gedaan door de ouders van de kinderen. Het gaat om slaapkwaliteit, infectiegevoeligheid en allergie/neurodermitis.

In de grafiek kunt u de blauwe balken zien die de klachten weergeven voordat het slapen op de Terrapro® begon, de rode balken na tien maanden slapen op de Terrapro®. Het is duidelijk te zien dat bij alle klachten een enorme verbetering is opgetreden, ‘hoe roder hoe beter’.

De blauwe balken geven het aantal kinderen weer voordat met de proef met de TerraPro® is begonnen, de rode balken het aantal kinderen na tien maanden slapen op de Terrapro®.

Infecties en verkoudheden

Slapen op de Terrapro zorgt voor een betere weerstand, na enkele maanden bijna geen infecties meer.

Voor de proef hadden 16 kinderen vaak tot zeer vaak last van infecties en verkoudheden (blauwe balken), na de tien maanden slapen op de TerraPro®(rode balken) is de infectiegevoeligheid bijna verdwenen

 

Allergie en neurodermitis

Dankzij de TerraPro een enorme vermindering van neurodermitis en allergie.

Voor de proef hadden meer dan twintig kinderen veel tot zeer veel last van allergie en neurodermitis, na de proef heeft geen enkel kind meer veel last. Met bijna twintig kinderen gaat het erg goed.

 

 

Slapen

Voor de proef hadden bijna alle kinderen slaapproblemen, na de tien maanden slapen op de TerraPro® sliepen bijna alle kinderen goed tot zeer goed.

 

 

 

 Een bijzonder onderzoek

Het slaaponderzoek is een bijzonder onderzoek omdat de informatie komt van de ouders van de kinderen. De ouders merken dat hun kind klachten heeft die waarschijnlijk niet overgaan en hebben hun kind aangemeld voor het onderzoek. De leefomgeving van de kinderen kon meestal niet stralingsvrij worden gemaakt omdat de kinderen in een appartement of flat woonden waar de buren DECT telefoons, magnetrons en wat dies meer zij hadden. Ondanks deze niet te beïnvloeden stralingsfactoren zijn toch fantastische resultaten behaald. De onderzoeksresultaten van dr. Jones blijken ook in de praktijk dus geldig te zijn.

Ervaringen van gebruikers

Net zo belangrijk als de wetenschappelijke onderzoeken zijn ervaringen van gebruikers, deze vormen een soort praktijktest onder de meest wisselende omstandigheden. Ik heb een aantal ervaringen van gebruikers opgeschreven.

Chefarts dr. med Wolf, West Tirol

Dr. Med. Andreas Wolf is chef-arts in de pijnpoli in Zams, West-Tirol.

Hij zegt; ‘Sinds 2007 gebruiken we de TerraPro® met veel succes bij de behandeling van acute pijnpatiënten. Alle therapieverstorende invloeden worden geneutraliseerd. We zien dat het effect op de energielijnen zowel bij de diagnose als bij de behandeling beduidend verbeteren en hebben vastgesteld dat met de TerraPro® de energieverdeling tijdens de behandeling veel beter op gang komt waardoor het effect van de behandeling verbetert.

 

Na whiplash ongeval pijnvrij dankzij de Terrapro

Dennis S. Watts is als senior systems engineer werkzaam bij Boeing Advanced networks & Space Systems. Hij ging de TerraPro® gebruiken na een whiplash ongeval in het verkeer.

‘Dankzij de TerraPro® ben ik verlost van mijn nekklachten’.

 

 

 

Als huisarts gebruik ik de Terrapro dagelijk

Dr. Med Schindler, werkt als huisarts in Mistelbach, Oostenrijk. Over de TerraPro® zegt ze: ‘Ik heb al vele energie- en aardingsmatten uitgeprobeerd maar heb nog nooit een zo duidelijke en aanhoudende werking ervaren. Alle mensen die ik ken uit mijn omgeving bevestigen dat mijn energieveld na het werken met de computer of met mensen snel weer in balans is en dat de energiestroom via meridianen van patiënten sneller in beweging komt. Bij de huidige stralenbelasting zie ik de TerraPro® als een zegen’.

 

 

Tot slot iets meer over de TerraPro®

Het primaire doel van de TerraPro® is het herstellen van het aardmagnetische informatieveld en harmoniseren van verstorende straling. Een positief neveneffect dat optreedt is het ´aarden´ of ´earthing’.

In het begin van de ontwikkeling, ongeveer 15 jaar geleden, is veel tijd geïnvesteerd in het onderzoeken van de achtergronden van aarding, veiligheid en duurzaamheid hetgeen heeft geleid tot het uiteindelijke product.

Geen afscherming gewenst

De TerraPro®

Er is gekozen voor een metaalvrije mat omdat afscherming van elektromagnetische velden niet gewenst is en zelfs negatieve effecten kan hebben. Wanneer bijvoorbeeld een stralingsbron van boven komt kan de straling terugkaatsen zodat degene die op de mat ligt een dubbele dosis krijgt.

Veiligheid

Sommige aanbieders van aardingsmatten adviseren om contact te maken met de metalen draden in de mat, het product ligt dan dus op het laken. TerraPro® heeft hier niet voor gekozen omdat het gevaarlijk zou kunnen zijn wanneer er elektromagnetische verstoringen optreden in het elektriciteitsnet of bij blikseminslag. Deze punten zijn ook beschreven in het vakblad voor Baubiologie.

Duurzaamheid

Zilverdraden kunnen breken wanneer ze veel ge- en verbogen worden, iets wat niet te vermijden is bij slapen en omdraaien, het metaal wordt voortdurend vervormd. Bij een breuk ergens in de mat is het contact met de aarding verbroken. De TerraPro bestaat uit een buigzaam materiaal dat door heen en weer buigen niet breekt, het materiaal is omgeven door een hoge kwaliteit biologisch katoen waardoor je nooit direct in aanraking kan komen met het geleidende materiaal en wordt onder het matrasovertrek gelegd zodat het minder snel vies wordt.

Het hele lichaam op de TerraPro®

Het hele lichaam inclusief het hoofd dient op de TerraPro te liggen. De TerraPro® heeft een sterk energieveld ontladende werking en uw lichaam werkt als antenne. Stelt u zich voor dat u in een elektromagnetisch veld ligt en uw lichaam vangt die energie op, door alleen contact via de voeten of onderbenen te maken zou een ontladende stroom door het lichaam ontstaan.

De TerraPro® harmoniseert verstorende velden

De aardingsdraden van het elektriciteitsnetwerk vangen verstorende frequenties op en door het zonder meer aarden komen we met die frequenties in aanraking, door de TerraPro® worden deze geharmoniseerd zoals onder meer in het onderzoek van dr. Jones is aangetoond.

 

Meer informatie en bestellingen: www.gezondeshop.nl