Wordt uw gezondheid gesaboteerd?

Ontdek de oorzaak van uw klachten.

Reumatische pijnen, versnelde slijtage, chronische vermoeidheid, brandend maagzuur, geen vet kunnen verdragen, allergieën, hoofdpijn, rugklachten, chronische darmontstekingen herhaalde infecties, fibromyalgie, chronische klachten na Lyme-infecties, middenoorontstekingen zijn enkele problemen die ontstaan door een verstoord inwendig milieu.

het logische van natuurlijk beter worden

het logische van natuurlijk beter worden

Vaak bestaat de indruk dat hier niets aan te doen is en de oorzaak onbekend, maar dat is niet waar, de oorzaak ligt altijd in verstoorde arbeidsvoorwaarden voor de cellen zoals ik in ‘Het CelHerstelConcept’ beschrijf.

De kracht van ons immuunsysteem is afhankelijk van goed onderhoud van ons inwendige milieu, net zoals de kracht van een tractor afhankelijk is van goed onderhoud.

Als we ons niet houden aan de spelregels van de natuur raken de voorwaarden voor gezondheid in ons lichaam verstoord, het inwendige milieu uit balans en kunnen onze cellen  niet meer goed functioneren. Ons immuunsysteem wordt gesaboteerd zonder dat we ons dat realiseren.

Maar wanneer we de spelregels kennen en begrijpen hoe ons lichaam werkt en wat het nodig heeft, kunnen we gezonde keuzes maken. We kunnen ons immuunsysteem goed onderhouden, het inwendige milieu blijft in balans met niet teveel afvalstoffen, voldoende voedingsbouwstenen en de kans op klachten en ziektes is minimaal.

Een goed onderhouden immuunsysteem kan alle ziekteverwekkers de baas!

Het onderstaande artikel legt uit op welke wijze  de zuur-base balans invloed heeft op ons inwendige milieu, ons immuunsysteem, het ontstaan en onderhouden van chronische ontstekingen door ‘verstopte’ bacteriën en het gericht herstellen van de voorwaarden voor gezondheid onder meer door de SANUM therapie.

Onze relatie met bacteriën, virussen en schimmels.

Misschien bent u net als veel andere mensen van mening dat virussen, bacteriën en schimmels schadelijk zijn, maar misschien moet u die mening herzien. Uiteraard zijn er ziekteverwekkers die een kwalijke rol spelen maar deze kunnen dat alleen wanneer ons inwendige milieu dat toelaat.

ziekteverwekkers krijgen een kans in verzuurd milieu

bloedcellen en ziekteverwekkers

Wanneer ons inwendige milieu uit balans is, verzuurd raakt, ontstaat een omgeving dat bacteriën aantrekt en de ziekteverwekkende eigenschappen stimuleert, net zoals het zaad op een akker alleen kan groeien wanneer de omstandigheden daarvoor aanwezig zijn. Anders gezegd; we trekken ziekteverwekkers aan door een voor ziekteverwekkers prettige zure omgeving te creëren. Net zoals een moeras vliegen aantrekt. In een woestijn vindt u geen vliegen en zo vindt u geen ziekteverwekkende micro organismen in uw lichaam wanneer het inwendige milieu in orde is. In een voor hen aangename omgeving worden aanwezige micro organismen tot ziekteverwekkers en worden ziekteverwekkers van buiten het lichaam aangetrokken.

Het werkt ook andersom; door het herstellen van het inwendige milieu verdwijnen klachten en verdwijnen bacteriën en virussen.

Micro organismen zijn noodzakelijk.

De meeste micro-organismen zijn noodzakelijk voor onze gezondheid. We vormen met gigantische hoeveelheden van verschillende soorten een leefgemeenschap, zonder hen zouden we niet kunnen overleven. Een goed werkend immuunsysteem is afhankelijk van een harmonieuze, gezonde verhouding tussen deze kleine bewoners van ons lichaam.

Essentiel is ons inwendige milieu.

Voor het behoud van de juiste verhouding en om ziekteverwekkende eigenschappen van micro- organismen te voorkomen is het noodzakelijk om het milieu in onze lichaamsvloeistoffen en  het bindweefsel in de biologische balans te houden. Onschadelijke micro-organismen ontwikkelen zich tot ziekteverwekkers wanneer het inwendige milieu gedurende langere tijd uit evenwicht is door inwendige of uitwendige factoren. De nuttige organismen veranderen dan in ziekteverwekkers die in toenemende mate de kwaliteit van ons bloed verslechteren. Als niet corrigerend wordt gehandeld, vernietigen deze zelfs het bloed, dit is met een donkerveldmicroscoop te zien in het bloed van ernstig zieke mensen.

Ziekteverwekkers komen niet altijd van buitenaf.

Net zoals het vooroordeel dat alle micro-organismen schadelijk zijn en daarom ‘vernietigd’ moeten worden, bestaat ook het idee dat ziekteverwekkers ons van buitenaf komenopname bloed onder de microscoop ‘aanwaaien’ of op andere wijze in ons lichaam binnendringen. Op basis van deze foutieve gedachte wordt onnodig veel voeding gesteriliseerd waardoor de voedingswaarde verminderd en een verstoring van de gezonde balans in de hand wordt gewerkt.

Al geruime tijd geleden is vast komen te staan dat deze opvatting niet klopt. Het blijkt dat we bepaalde micro-organismen die zich tot ziekteverwekker kunnen ontwikkelen vanaf onze geboorte bij ons dragen. Ze veranderen stapsgewijs bij een verslechtering van ons bloed en bindweefsel.

Hun vorm, gedrag en effect op ons immuunsysteem verandert. In wetenschappelijke kringen  wordt deze meervormigheid pleomorfisme genoemd, de milieu afhankelijke vormverandering wordt cyclogenie genoemd.

Van ‘onsterfelijk’ eiwitbolletje tot schimmel.

De micro-organismen hebben een levenscyclus die begint bij bijzonder kleine bewegingsloze eiwitbolletjes die zich via bacteriën tot een complex opgebouwde schimmel kunnen ontwikkelen. Dit proces is omkeerbaar door een biologische behandelaanpak.

De belangrijkste families van deze in vorm en functie veranderbare micro organismen die de meeste mensen bij zich dragen hebben de medisch-wetenschappelijke naam Mucor Racemosus, Aspergillus Niger en Candida Albicans, maar behalve deze drie families zijn er nog veel meer. Alleen al in onze darm bevinden zich talloze verschillende nuttige bacteriestammen maar bij klachten en ziektes ook schadelijke soorten.

donkerveld onderzoekDe drie genoemde families zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het bloed, de Candida Albicans heeft bovendien veel invloed op darm- en vaginale slijmvliezen.

Wanneer een langdurige verstoring van het inwendige milieu is ontstaan kunnen beide soorten micro-organismen, de Mucor racemosus en de Aspergillus Niger zich beide tot de ziekmakende vorm ontwikkelen. Het ziektebeeld is dan uitgebreider dan wanneer er maar één micro-organisme de kans heeft gekregen zich door te ontwikkelen.

Een schadelijke samenwerking treedt vaak op bij ernstige aandoeningen en is door speciaal donkerveldmicroscopisch onderzoek vast te stellen in een druppel bloed.

De zuur-base regulatie is bepalend.

Of de micro organismen zich ontwikkelen tot schadelijke ziekteverwekkers wordt bepaald door de zuur-base regulatie van het inwendige milieu in ons lichaam. In de gezonde situatie hebben ziekteverwekkers geen kans, net zoals vliegen in een woestijn niet kunnen overleven en zaad op een droge dorre grond niet kan ontkiemen.

De zuur-base regulering is een noodzakelijk basisprincipe voor alle levende organismen. Alle levensbelangrijke stofwisselings- en verteringsprocessen in ons lichaam, tot en met de allerkleinste stofwisselingsprocessen in onze cellen, zijn hiervan afhankelijk.

Zoals de energie van een accu afhangt van de zuurgraad van de accu vloeistof, zo bepaalt de zuurgraad in ons lichaam de kwaliteit van ons immuunsysteem.

De zuurgraad in ons lichaam wordt uitgedrukt als pH waarde. Het is een betrouwbare waarde die onder meer in het bloed, de urine en het speeksel kan worden gemeten en zowel gebruikt wordt om de kwaliteit van het immuunsysteem vast te stellen als om het effect van behandelingen vast te stellen.

De pH waarde van het stromende bloed van een jonge gezonde persoon ligt rond de 7,4, dus in het basische gebied. Er is een soort tegengesteld verband tussen de zuurgraad in het bloed en de zuurgraad in het bindweefsel, hoe zuurder de pH in het bindweefsel is, des te basischer wordt het bloed. Bij een bloed pH waarde van 7,4 ligt de pH waarde van het bindweefsel iets onder de 7, dus licht zuur. Bij zieke personen kan het verschil duidelijk oplopen.

pH waarde van urine geeft informatie over vervuiling in het lichaam

pH waarde van urine geeft informatie over vervuiling in het lichaam

Door het basischer maken van het bloed probeert het als het ware de zure afvalstoffen uit het bindweefsel te trekken.

De pH van de urine is eenvoudig met pH strips te meten en geeft een goede indruk van de mate van verzuring en de functie van verschillende organen wanneer gedurende enkele dagen de pH waarde wordt gemeten en weergegeven in een grafiek.

Een enkele pH waarde is niet erg zinvol.

Verzuring is een belangrijke ziekmakende oorzaak.

In een zure omgeving ontwikkelen micro organismen zich tot de ziekmakende schadelijke schimmelvorm en vermindert of blokkeert de bloedcirculatie in de kleinste adertjes zelfs. Veel cellen worden dan niet meer voorzien van voedingsbouwstenen en zuurstof en de zure afvalproducten van de stofwisseling worden niet meer ‘opgehaald’.

De cellen blijven als het ware in  hun eigen zure afval zwemmen, de celademhaling raakt verstoord en ze worden steeds zieker als therapeutische hulp door middel van biologische medicijnen en voeding- en leefstijlaanpassing uitblijft.

Veel wetenschappers beschrijven de ziekmakende gevolgen van de verstoorde celademhaling op de gezondheid.

Het kan niet duidelijk genoeg worden gezegd: een chronische verzuring van het bindweefsel is de  basis voor het ontstaan van veel ernstige ziekten en verschillende symptomen. Het maakt het micro-organismen bovendien mogelijk zich te ontwikkelen als ziekteverwekker.

Een bijkomend probleem is dat de stofwisselingsproducten van de schadelijke organismen een steeds groter wordende extra belasting voor het immuunsysteem zijn, niet alleen zorgen deze  voor een toenemende verzuring, ze kunnen ook toxisch en neurotoxisch werken zoals bekend is van de ziekte van Lyme veroorzakende Borrelia.

In deze verzuurde situatie heeft het lichaam een duidelijk slechter werkend immuunsysteem waardoor micro-organismen van buiten worden aangetrokken als door een magneet. Vaak is dit te merken door regelmatig optredende infecties.

We kunnen veel doen om deze situatie te verhelpen en te voorkomen.

Verzuring van het bindweefsel moet worden voorkomen, het is een belangrijke preventie van ziektes. Het immuunsysteem wordt veel minder belast wanneer het inwendige milieu licht basisch is. De wijze waarop we in het dagelijkse leven omgaan met spanning en stress heeft ook veel invloed op verzuring, het is goed om te proberen niet ‘zuur’ te reageren op de dingen die ons overkomen. Er is een verbinding tussen onze emoties en het immuunsysteem waardoor ons immuunsysteem beïnvloedt wordt door hoe we ons voelen.

Voeding is misschien wel de belangrijkste factor die invloed heeft op het voorkomen en verhelpen van verzuring en ziekten. Een biologische en vezelrijke voeding met veel basische vruchten en groenten is noodzakelijk net als voldoende vloeistof zonder koolzuur en suiker. Basisch water is erg ondersteunend.

Vermijd verzurende en darm-agressieve voedingsmiddelen zoals koffie, koolzuur, suiker en gluten.

Regelmatige lichamelijke belasting is belangrijk, de doorbloeding wordt verbeterd en door het zweten worden zure afvalstoffen uitgescheiden. Verzuring treedt tenslotte niet alleen op door teveel zuur makende voedingsstoffen te teen maar ook door het te weinig uit kunnen scheiden van afvalstoffen.

Een bijzonder punt zijn dierlijke eiwitten in de vorm van vlees, vis, eieren en zuivelproducten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de in het lichaam van nature voorkomende micro-organismen van de Mucor en de Aspergilus zich bij voorkeur voeden met dierlijke eiwitten waardoor hun ontwikkeling naar schadelijke organismen wordt ondersteund.

professor dr. G. Enderlein

professor dr. G. Enderlein

Dierlijke eiwitten zijn sterk verzurend en bevorderen het ontstaan van eiwitverklevingen aan de wanden van de kleine bloedvaatjes waardoor de microcirculatie wordt verstoord. De onderzoeken van professor dr. G. Enderlein en L. Wendt hebben hiervoor onafhankelijk van elkaar duidelijke inzichten gegeven.

Wanneer een samenhangende therapie nagestreefd wordt, moet met deze voedingsrichtlijnen rekening gehouden worden.

Ziektes zijn geen ‘noodlot’

In dit artikel wordt herhaaldelijk gesproken van een gevaarlijke verzuring, hiermee wordt niet het optreden van maagzuur bedoeld maar de verzuring, dus het teveel aan afvalstoffen, in het bindweefsel overal in het lichaam, maar soms ook  op specifieke plaatsen. Voor de hersenen en het hart bijvoorbeeld kan verzuring extra problemen veroorzaken. Maar niet alle zure voedingsmiddelen werken verzurend. Bij het verwerken van niet natuurlijke met suiker gezoete voedingswaren blijven meestal zure afvalstoffen achter in het lichaam terwijl natuurlijk, biologisch en soms zuur smakend fruit een positief effect heeft op de zuur base balans.

Iedereen die een duurzame genezing wenst en geen snelle tijdelijke symptoomverlichting heeft met de genoemde factoren te maken en zal zelf actief mee moeten helpen aan het herstellen van de gezonde balans.

De voedings- en leefstijlaanpassing moet ondersteund worden door biologische medicijnen, supplementen en eventueel behandelingen, alleen dan bestaat de kans op volledige duurzame gezondheid.

Veel mensen zijn jarenlang bezig hun lichaam te verzuren door onmatig en onvolwaardig te eten. Het is dan een illusie om te denken dat de hierdoor ontstane klachten binnen enkele weken over kunnen zijn door het nemen van een voedingssupplement, een medicijn of een behandeling. Een soms snel optredende symptoomvermindering is niet te verwarren met het herwinnen van duurzame gezondheid!

Een dergelijke symptoomverschuiving kan zelfs leiden tot een groter probleem.

De mogelijkheden van een duurzame aanpak.

Blijvende gezondheid en vitaliteit door gezonde keuzes.

Blijvende gezondheid en vitaliteit door gezonde keuzes.

De enige benadering die tot duurzame gezondheid kan leiden is die waarin de omstandigheden van het  inwendige milieu weer worden hersteld door het voeding- en leefpatroon aan te passen en eventuele ziekmakende micro organismen door middel van biologische medicijnen onschadelijk te maken.

In een duurzame aanpak behoort geen blind bevechten van micro organismen maar het gericht uitschakelen van storende factoren zoals tandwortelontstekingen, chronische verstopte ontstekingen en onontdekte voedingsallergieën waarna het inwendige milieu kan worden hersteld.

Het herstel van de zuur-base balans is een essentieel onderdeel van de aanpak waarbij behalve het letten op het voedingspatroon ook de ondersteuning van de afval uitscheidende organen (lever, longen, nieren) vaak noodzakelijk is.

Het herstellen van de darmflora en slijmvlies is eveneens een onontkoombaar punt van aandacht omdat hier 80% van het immuunsysteem huist, er veel gezonde stoffen zoals vitamines en enzymen worden gemaakt en een scheiding van toxische en nuttige stoffen wordt gemaakt.

De ontstane ziekmakende micro-organismen kunnen door specifieke biologische medicamenten worden teruggebracht tot hun onschadelijke vormen.

Deze biologische aanpak van ziekteverwekkers is door de Duitse professor dr. G. Enderlein (1872 tot 1968) ontwikkeld. Hij heeft de verschillende stadia van de micro-organismen vastgesteld en beschreven in talloze artikelen en boeken. De kleinste onschadelijke micro organismen, zo beschrijft hij, kunnen als het ware versmelten met de hoger ontwikkelde ziekmakende stadia die daardoor afgebouwd worden tot de onschadelijke vormen.

Deze kleinste corrigerende eiwitjes worden chondriten genoemd en zijn een belangrijk onderdeel van de bijzondere isopathische medicijnen die door immuunsysteem-ondersteunende biologische medicijnen worden aangevuld.

Een dergelijke veelsporige op duurzame gezondheid gerichte aanpak kan veel mensen helpen. ook chronische aandoeningen waaronder schimmel- en virusinfecties met veel verschillende symptomen hebben, reageren vaak erg goed op deze gecombineerde benadering. De gebruikte isopathische  medicijnen hebben nooit het doel om micro organismen te doden zoals antibiotica en er ontstaan daarom ook niet de verergeringen en extra problemen zoals die van antibiotica bekend zijn. Ze hebben uitsluitend een biologisch afbrekend effect op de schadelijke organismen.

Maar ondanks deze mogelijkheden is voorkomen beter dan genezen en is een leefwijze die recht doet aan de biologische natuurwetten aan te raden.

Voordat ziektes ontstaan, waarschuwt ons immuunsysteem?

Wanneer je je langere tijd niet helemaal fit voelt of misschien zelfs ziek bent, is de vraag wat er gebeurt er in ons lichaam. Wat is de oorzaak van het zieke gevoel? Voortdurende vermoeidheid, buikpijn, hoofdpijn, eczeem en brandend maagzuur zijn enkele waarschuwingen die ons lichaam ons geeft voordat we werkelijk ziek worden. Om erger te voorkomen moet dan serieus naar de oorzaak worden gezocht en mogen geen symptoom-onderdrukkende middelen worden genomen.

In het bloed zijn vaak al de eerste tekens te zien van een verstoring van het immuunsysteem met behulp van de donkerveldmicroscoop. Hoe sneller de oorzaak gevonden wordt des te sneller kan ook corrigerend worden gehandeld en kan een verder ontwikkeling van een ziekte worden tegengegaan.

Levendbloedanalyse met een donkerveldmicroscoop.

opname bloed onder de microscoopEen analyse van het bloed met een donkerveldmicroscoop geeft een goed inzicht in de kwaliteit van het immuunsysteem en is tevens een uitstekende mogelijkheid om het therapieverloop te volgen. De beelden kunnen worden gefotografeerd zodat een latere vergelijking gemakkelijker wordt.

De donkerveldmicroscoop is een speciale microscoop die door biologische artsen en therapeuten wordt gebruikt. Er wordt een druppel bloed direct onder de microscoop bekeken, dus nog terwijl het bloed ‘leeft’.

De microscoop heeft een bijzondere belichting waardoor de structuren van de zijkant worden belicht, net als stofjes in de zonneschijn. Op deze wijze kunnen heel kleine groeivormen en afwijkingen van de bloedcellen worden waargenomen, afwijkingen die zelfs met veel sterkere gewone lichtmicroscopen niet vast te stellen zijn.

De stadia van de eiwitten in het bloed, de endobionten kunnen zo al in een vroeg stadium worden bekeken, al voordat ze haar ziekmakende eigenschappen volledig hebben ontwikkeld.

Het onderzoek duurt slechts 15 minuten, de bespreking ervan en het opstellen van het behandelplan neemt natuurlijk meer tijd in beslag. Het onderzoek geeft informatie over het inwendige milieu van de patiënt, de microbiologische tot stand en conditie van het bloed.

CelHerstel-Intake

De levendbloedanalyse  is een waardevol deel van de eerste afspraak bij Het CelHerstelCentrum. Samen met de patiënt wordt het beeld bekeken en wordt uitgelegd welke factoren in het bloed te zien zijn en wat het voor de gezondheid betekent.

Van de beelden worden foto’s gemaakt om een goede vergelijking  met latere analyses mogelijk te maken.

Vervolgens wordt in de urine onder meer gekeken naar de pH waarde, zware metalen, glucose, eiwit en ontstekingsfactoren waarna een uitvoerige bespreking van de ingevulde vragenlijst volgt. Omdat de basis voor het ontstaan van gezondheidsklachten meestal ver terug ligt in de tijd komt ook de ziektegeschiedenis aan bod. Tot slot wordt het voedingspatroon besproken.

We hebben dan een goed inzicht in het klachten- en leefpatroon, het inwendige milieu en verschillende orgaanfuncties waardoor een individueel plan van aanpak kan worden gemaakt dat leidt tot duurzame gezondheid.

Een Youtube presentatie van de weg naar duurzame gezondheid