Testen

Met een speciale microscoop kan uit een bloeddruppel informatie over lever, milt, darmen en ontstekingen worden verkregen. Een betrouwbaar overzicht van het immuunsysteem.

In Het CelHerstelCentrum worden verschillende testen en onderzoeken toegepast. De basisonderzoeken zijn de LevendBloedAnalyse en de QuantumResponse Scan.

Aanvullende onderzoeken zijn:

1. vitamine D test

2. Voedingsallergie test

Bij deze test worden IgG afweerstoffen gemeten in plaats van IgE afweerstoffen.

3. Zware metalentest uit de urine

De urine wordt getest op de volgende metalen: zink, lood, koper, cadmium en kwik.

4. pH test van de urine

5. Urinetest op: soortelijk gewicht, leucocyten, nitriet, eiwitten, glucose, ketonen,urobiligeen, bilirubine, erythrocyten en Hb.

6. Uitgebreide urinetest waarbij informatie verkregen wordt over de functie van de lever, de alvleesklier en de darmen.

7. Osteoporose test

8. Ontlastingstest

9. Histamine intolerantietest (urine)

10. Neurostressprofiel basis (urine)

11. Neurostressprofiel groot (urine)

12. Mitocondriepathie

13. Vrije radicalenbelasting (bloed)