Infrarood borstonderzoek

Infrarood borstonderzoek is een deel van de hele lichaamscan

Het  infrarood borstonderzoek maakt bij de infrarood regulatiethermografie deel uit van het thermografisch onderzoek. In dit onderzoek worden belastingen en risicofactoren van het hele immuunsysteem geanalyseerd en wordt een aparte analyse gemaakt van de borstgezondheid. In de regulatiethermografie wordt het apart meten van lichaamsonderdelen als minder zinvol gezien omdat in het lichaam alles met alles in verbinding staat.

Lezing op vrijdag 19 december in Heemstede, meer informatie en aanmeldingen…

.

.

Infrarood regulatie borstonderzoek

Het vaststellen van een lokale verstoring met bijvoorbeeld een mammografie of een infrarood camera opname geeft geen informatie over de risicofactoren en belastingen van het immuunsysteem. 

Een regulatiethermografie onderzoek waarvan het borstonderzoek een onderdeel is, doet dat wel. Het laat temperatuurverschillen zien zoals hot spots maar geeft bovendien inzicht in onder meer ontstekingen, doorbloedingsstoringen, voedingsallergie, lever- en alvleesklierstoringen en de invloed van tandproblemen en lymfeblokkades op de gezondheid.

temperatuurverschillen laten verstoringen zien

Hot spots, links-rechts verschillen en een vergelijking van alle punten met een gezond temparatuurverloop geven inzicht in de borstgezondheid

Regulatiethermografie; inzicht in het verleden, het heden en de toekomst

Klachten en ziektes ontstaan niet plotseling maar door een jarenlange overbelasting. De infrarood regulatiethermografie geeft verstoringen en belastingen aan waardoor klachten verklaard kunnen worden en waaruit blijkt wat voor soort klachten verder kunnen ontstaan als de risicofactoren niet worden aangepakt.

Verstoringen zonder klachten

Al jaren voordat klachten voelbaar of meetbaar zijn, treden subtiele veranderingen op in de regelsystemen van het lichaam. Met de regulatiethermografie kunnen deze worden opgespoord en kan een plan van aanpak worden gemaakt die de balans hersteld.

Rapport van het infrarood borstonderzoek

Regulatie infrarood borstscreening geeft inzicht en overzicht.

Meerdere oorzaken vergroten de kans op het krijgen van borstkanker. Deze infrarood borstscreening geeft een overzicht.

In de analyse van de 120 meetpunten worden twaalf risicofactoren aangegeven. Uiteraard is een verschil in temperatuur tussen de linker en de rechter borst van belang net zoals warmere punten, de hot spots. Omdat veel tumoren beginnen met het aanmaken van meer bloedvaten is dat te meten als een warmer punt. Op zich zegt een warm punt niet zo veel omdat ook bijvoorbeeld een ontsteking een warmer punt veroorzaakt. Maar er worden ook factoren aangeven waarvan biologische artsen en behandelaars weten dat ze een rol spelen bij het ontstaan van borstkanker.

Evaluatie met infrarood borstonderzoek

Als het aantal risicofactoren vrij groot is wordt geadviseerd na enkele maanden opnieuw een regulatiethermografische scan te laten maken om het verloop te vervolgen. Als gewerkt is aan herstel van de gezondheidsbalans zal het aantal risicofactoren zijn verminderd, zo niet kan overwogen worden aanvullend onderzoek te doen.

Preventief thermografisch borstonderzoek

De regulatiethermografie is een buitengewoon veelomvattende screening en is zinvol om tijdig risicofactoren te herkennen en aan te pakken. Als preventief borstonderzoek is het een waardevolle mogelijkheid omdat borstkanker bij jongere vrouwen steeds vaker voorkomt. Dit onderzoek geeft verstoringen al in een erg vroeg stadium aan waardoor echte preventie mogelijk wordt.

Meer informatie kunt u lezen in de volgende artikelen

Borstkanker en regulatiethermografie

De ziekte van Lyme ontraadselt

Verschillen tussen regulatiethermografie en infraroodcamera thermografie

Als u verdere vragen heeft kunt u ons ook bellen: 053 475 02 30 of mailen: r.heidstra@celherstelconcept.nl

Regulatiethermografie scans worden in Enschede en Heemstede gedaan. U kunt zich hier aanmelden. We nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak.