Chronische vermoeidheid na ziekte van Pfeiffer

De chronische vermoeidheid is weg

Chronische vermoeidheid is verdwenen dankzij gezonde keuzes en de Rehatron

Man, 29 jaar, Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS)

Na een slepende ziekte van Pfeiffer (2000) werd er na enkele jaren (2003) CVS (Chronische Vermoeidheid Syndroom) bij mij gediagnosticeerd. Het enige dat ik tot en met einde 2004 kon was slapen, op de bank rusten en hiernaast slechts twee korte wandelingen van 5 minuten met de hond maken. Daarnaast eventueel een boodschap doen en een aanvang maken met het voorbeiden van het avondeten tot mijn vriendin thuis kwam van haar werk en dit voortzette.

Eind 2004 was ik tevens regulier al “uitgedokterd”. Na tweevoudig oppervlakkige reguliere onderzoeken kwamen er geen expliciete oorzaken naar boven. Hetgeen dus leidde tot het opplakken van de algemene en zeer brede sticker “CVS”. De bekende frasen: “het zit tussen je oren “, “ leer ermee leven en leer ernaar te leven ”, was de “conclusie” en het “advies” van de reguliere geneeswijze. Oftewel, zoals ik al aangaf: “uitgedokterd”. Hierom ben ik (noodgedwongen) het alternatieve pad gaan bewandelen. Van 2000 tot en met einde 2004 had ik al bijna een tiental aan alternatieve geneeswijzen uitgeprobeerd. Slechts een enkele in deze bracht mij een marginale progressie binnen het ziektebeeld, maar van daadwerkelijke vooruitgang was in principe geenszins sprake. De voornaamste klachten in 2004 waren als volgt, namelijk:

 

-Extreme chronische vermoeidheid

-Volledige lusteloosheid / nagenoeg geen energie

-Spierslapte, -verzuring, -verkramping etc.

-Geen concentratie (ogen zelfs geenszins kunnen convergeren)

-Afweer- / immuundefecten: frequent en langdurig griepen, verkoudheden, ontstekingen etc.

-Darmproblemen (verstoppingen, diarree en gasvorming)

-Voedselintoleranties

-Schimmels (intern / extern)

-Slapeloosheid

-Duizeligheid / flauwtes

-Apathie

-Gevoelloosheid (in hoge mate ledematen / in lichtere mate gehele lichaam)

 

Ik besloot contact te zoeken met het CelHerstelCentrum waar ik Rehatronbehandelingen heb gekregen in combinatie met Skalaris Detox Basic (supplement) ben ik na 3 weken (6 behandelingen à 30 minuten) al deels uit het eerdergenoemde dal. Hierna blijf ik in de weken erna, tot en met 5 weken (10 behandelingen à 30 minuten), progressie boeken. Na deze 10 behandelingen voel ik mij energieker en levenslustiger. Klachten nemen deels af en ik ben al nagenoeg uit het dal.

Rehatron, status chronische vermoeidheid na 10 behandelingen

Essentiële activiteiten en waarden nemen als gevolg van deze gewonnen energie toe. Waaronder met name het volgende:

-Een gezelliger gezinsleven;

-Een evenwichtigere relatie (vriendin);

-Meer lichaamsbeweging tot zelfs tempo wandelen;

-Makkelijker in staat tot huishoudelijk taken;

-Behoefte aan intensievere sociale contacten;

-Etc..

Heden zet ik de Rehatron in combinatie met de Detox voort gezien deze aanzienlijke verbetering in het korte

tijdbestek. Tevens verwacht ik gezien deze bijna wonderlijke vooruitgang en de stijgende lijn, welke zich blijft voortzetten, ver boven het dal uit te kunnen stijgen en stap voor stap de kwaliteit van het leven te kunnen uitbreiden.