Stresstest

Stress lijdt tot vermoeidheid, depressiviteit en burn-out

Stress lijdt tot vermoeidheid, depressiviteit en burn-out

‘Ik heb geen last van stress’

Dit wordt vaak geroepen door mensen die tot over hun oren in het werk zitten, veel koffie drinken, snel geïrriteerd zijn en last hebben van slaapproblemen. ‘Ik heb het wel druk, maar dat vind ik juist leuk’. Als de stress aanhoudt, wordt een koekje of een chocoladereep genomen om zich weer op te peppen en door te kunnen gaan. Totdat het niet meer gaat.

Dan treedt moeheid op die niet meer door koffie of koekjes verdwijnt en er ontstaan concentratiestoornissen en soms hyperventilatie-aanvallen en paniekstoornissen. Vanaf dat moment is de enige mogelijkheid om de levenswijze anders in te delen zodat het stressregulatiesysteem van hormonen en neurotransmitters zich kan herstellen.

Het meten van de stresshormonenspiegels, cortisol en DHEA is in de eerste fase zinvol om erger te voorkomen en in de tweede fase om inzicht te krijgen in de mate van ontregeling. Door enkele maanden later een nieuwe test te doen kan de effectiviteit van de aanpak worden vastgesteld.

Stress is regulering

Zonder stress kunnen we niet leven. Ons lichaam balanceert voortdurend tussen stress en ontspanning en juist die afwisseling is essentieel voor duurzame gezondheid. In de natuur is stress de voorbereiding op vechten of vluchten, op actie. Na de actie zijn de stresshormonen verdwenen en overgegaan in de ontspanning – en herstelfase. In onze samenleving is dit patroon weinig zinvol. Stress wordt niet in actie omgezet en de stress kan jarenlang op een te hoog peil blijven door bijvoorbeeld relatie-, werk-, of studiestress of door onzekerheden over loopbaan en financiën. Nadat eerst adrenaline en noradrenaline zijn verhoogd stijgt het cortisolniveau dat langere tijd hoog kan blijven.

Het effect van teveel cortisol

Cortisol zorgt voor een snellere ademhaling en hartslag, een hogere bloeddruk en suikerspiegel en een verminderde wondgenezing en maag-darmfunctie. Het beïnvloedt de suiker-, vocht-, en vethuishouding waardoor overgewicht kan ontstaan.

De uitgeputte bijnier

Na verloop van tijd kan de bijnier de verhoogde productie niet meer aan en er worden minder stresshormonen aangemaakt met als gevolg minder energie en minder vermogen om te reageren op stresssituaties waardoor men sneller emotioneel wordt.

De metingen

Met een cortisol dagcurve kan het verloop van de cortisolspiegel over de dag worden gevolgd net zoals de DHEA. Als de stress zo hoog is dat de gezondheid en het functioneren wordt beïnvloedt is er een verhoogde cortisol- en DHEA spiegel, als de bijnier dreigt te verzaken is de cortisolspiegel nog steeds hoog maar daalt de DHEA spiegel, als de bijnier uitgeput raakt zijn beide te laag. Er is onder meer chronische vermoeidheid, verminderd libido, sterkere emotionaliteit en vaak depressieve stemmingen. Deze situatie wordt vaak omschreven als chronische vermoeidheid of burn-out.

Objectief inzicht  in de mate van stress

Afwijkende curves betekenen dat het lichaam de hoeveelheid stress niet goed kan verdragen en actie is geboden. Door het afbouwen van stress in combinatie met ontspanningsoefeningen en

Duurzaam gezond met Het CelHerstelConcept

waarom worden we ziek en hoe worden we beter?

supplementen kan het stress regulatiesysteem weer in balans komen. Er zijn meer factoren die kunnen leiden tot stressverstoringen zoals gluten-, en voedingsallergie, chronische ontstekingen en electromagnetische straling.

Als u geïnteresseerd bent in het doen van een ‘stresstest’ kunt  hier meer informatie vinden over de testen.

Deze artikelen gaan ook over stress:

  1. Stress is niet alleen psychisch
  2. Stress beïnvloedt geluk en gezondheid

Voor meer informatie kunt u ons ook mailen r.heidstra@celherstelconcept.nl of bellen: 053 475 02 30

In het  ‘HetCelHerstelConcept wordt de samenhang tussen stress, suikerspiegel en chronische ontstekingen beschreven.