Huidtemperatuurveranderingen informeren over ziekte en gezondheid

temperatuurverschillen laten verstoringen zien

Hot spots, links-rechts verschillen en een vergelijking van alle punten met een gezond temparatuurverloop geven inzicht in de borstgezondheid

Met regulatiethermografie worden zwakke plekken van het immuunsysteem vastgesteld voordat ziektes zijn uitgebroken. Het herkent functiestoringen en belastingen van organen en maakt risicoprofielen voor borst- en prostaatkanker.  Vanaf 17 oktober meetdagen in Heemstede. De resultaten worden in een 6-pagina’s tellend rapport weergegeven.

Gezondheid is regulatie

Onze organen en enzymen functioneren het beste onder bepaalde condities waarvan de temperatuur, de zuurgraad en de zuurstofconcentratie in het bloed de bekendste zijn. Het lichaam controleert deze voortdurend en heeft verschillende mogelijkheden om bij te sturen.

homeostasis blijft bewaard

Ook tijdens uiterste inspanningen blijven de omstandigheden in ons lichaam gelijk

Zelfs bij temperatuurverschillen van minus tien tot plus veertig graden, bij minder zuurstof in de lucht zoals hoog in de bergen, bij grote inspanningen en bij ziektes moeten de omstandigheden in het lichaam, het inwendige milieu, gelijk blijven.

Maar door onvolwaardige voeding, pesticiden, zware metalen, elektromagnetische straling, medicijnen en vaccinaties wordt dat steeds moeilijker. Een verstoring van het inwendige milieu veroorzaakt eerst functiestoringen, dan klachten en tenslotte ziektes. Onze gezondheid wordt bepaald door de kwaliteit van ons regulatiesysteem.

Regulatiethermografie meet de kwaliteit van het regulatiesysteem

Het regulatiesysteem reageert op iedere verandering van de omstandigheden. Een koudeprikkel leidt tot een doorbloedingsverandering. Op basis van duizenden metingen bij gezonde proefpersonen heeft men ontdekt hoe een gezond reactiepatroon er uitziet. Dankzij honderden metingen bij mensen met klachten en ziekten is ook veel bekend over afwijkende reactiepatronen. De conclusies van de regulatiethermografie zijn geverifieerd door laboratoriumonderzoeken, endoscopische en roentgenonderzoeken. Zo is een erg betrouwbare interpretatie ontwikkeld.

Regulatiethermografie meet  hoe doelmatig het lichaam in staat is om te reageren op een verstoring  en geeft daarmee een schat aan informatie over belastingen op het lichaam, ontregelingen van organen en ziektebeelden.

In plaats van een zwakke plek maakt het de samenhang tussen de verschillende orgaansystemen en haar belastingen duidelijk waardoor een gerichte totaalaanpak mogelijk wordt. 

Regulatiethermografie is een functietest, zoals een testrit met een auto

Infrarood thermogram

De Infrarood Regulatiethermografie metingen worden in een 7 pagina’s omvattend rapport gepresenteerd.

Een monteur test een auto door een testrit te maken, zo test de regulatiethermografie (RT) het regulatiesysteem. Er wordt twee maal een serie punten op het lichaam gemeten met een meetpen die 0,1 graad temperatuurverschil kan meten. Na de eerste meting ontkleedt men zich tot op de onderbroek waardoor men afkoelt. Na tien minuten worden alle punten nogmaals gemeten en vastgelegd in een thermogram.

De temperatuur van de eerste meting geeft informatie maar de temperatuurverschillen die optreden na de ‘koudeprikkel’ zijn belangrijker. Deze geven de doelmatigheid van het regulatiesysteem aan. De metingen worden geanalyseerd en in een zes pagina’s tellend rapport vastgelegd.

Regulatiethermografie is een holistische meting

Temperatuur is onder andere te meten met de handrug, een thermometer en met een infraroodcamera die ’temperatuurfoto’s’ maakt. Het zijn statische metingen net als MRI, echoscopie en mammografie. Ze stellen afwijkingen vast. Geen van alle geeft informatie over de kwaliteit van het immuunsysteem. Regulatiethermografie meet de hele mens en haar regulatievermogen en is daarmee de enige holistische scan. Slecht werkende organen, belastingen en risicoprofielen worden aangegeven waardoor gerichte adviezen kunnen worden gegeven.

Op basis van een statische meting kan geen individueel advies worden gegeven.

Zeventien verschillen met de infraroodcamera thermografie

 

regulatie- en infraroodthermografie

Regulatiethermografie biedt beduidend meer informatie dan infraroodcamera thermografie

Lukraak beginnen leidt tot ‘shoppen’

Zonder inzicht in de oorsprong en de samenhang van de verstoringen en de daardoor ontstane klachten zorgen  behandelingen, voedingsadviezen, medicijnen en supplementen in het beste geval voor een tijdelijke vermindering van symptomen. Als het ‘niet meer werkt’ wordt opnieuw gezocht naar een middel of ‘nieuwe’ behandeling. Zo worden in de loop der jaren soms tientallen drankjes, poedertjes en behandelingen zonder succes uitgeprobeerd.

Duurzaam gezond worden vereist een andere denkwijze. Niet het denken in vitamines in plaats van pillen maakt het verschil, maar een fundamenteel andere kijk op gezondheid, namelijk het herstellen van het regulatiesysteem zoals ook dr. Thomas Rau, medisch directeur van de grootste biologisch werkende kliniek in Europa, aangeeft.

Enkele voordelen uitgelicht

De ziekte van Lyme heeft een specifiek thermogram

Het thermogram van Lymepatienten laat een specifieke combinatie van doorbloedingsverstoring, lymfeblokkade en leverfunctieproblemen zien en daarnaast verzwakkingen en belastingen van andere organen. Op basis van de RT kan een gestructureerd herstelplan worden gemaakt waarvan het effect door middel van regelmatige metingen kan worden geevalueerd.

Borst- en prostaatkanker en regulatiethermografie

temperatuurverschillen laten verstoringen zien

Hot spots, links-rechts verschillen en een vergelijking van alle punten met een gezond temparatuurverloop geven inzicht in de borstgezondheid

Hot spots, links-rechts verschillen en de temperatuurverandering geven inzicht in de borstgezondheid. De nieuwe vorm van thermografie legt verbanden tussen functiestoringen, belastingen en  het ontstaan van borst- en prostaatkanker. Een borst- of prostaatrapport geeft het risicoprofiel aan. Herstel van de risicofactoren vermindert de kans op het krijgen van kanker.

Als kanker is geconstateerd geeft  het thermogram aan op welke wijze de gezondheid het meest effectief ondersteund kan worden.

 Tand- en kaakproblemen blokkeren immuunsysteem

De regulatiethermografie laat de verbindingen tussen de tanden en kaak en de rest van het lichaam zien. Zware metaalbelastingen uit amalgaamvullingen of chronische ontstekingen

tanden en kaak zijn van belang voor ons imuunsysteem

Temperatuurveranderingen van kaak en tanden geven in de regulatiethermografie belangrijke informatie

in het tandvlees of de tandwortel worden door veel artsen en wetenschappers in verband gebracht met ziekten als chronische vermoeidheid, multiple sclerose, verminderde weerstand, chronische darmontstekingen en allergieën. Uit de metingen blijkt of de tanden en kaak een rol spelen bij de klachten.

Aanmelding regulatiethermografie

In Het CelHerstelCentrum in Enschede worden alle intakes uitgevoerd. In Heemstede zijn regelmatig meetdagen voor de regulatiethermografie.

  • Een 1,5 uur durende regulatiethermografie  is zinvol om te doen in de volgende situaties:
  • Als preventie

De thermografie informeert over zwakke plekken en belastingen die onbehandeld klachten zullen gaan veroorzaken.

  • Als preventief borst- of prostaatonderzoek

In Amerika heeft de FDA de regulatiethermografie erkend als aanvullende diagnostische mogelijkheid bij borst- en prostaatkanker. Omdat borstkanker steeds vaker voorkomt bij jongere vrouwen wordt regulatiethermografie geadviseerd voor vrouwen onder de vijftig. In het borstgezondheidsrapport wordt het risicoprofiel aangegeven en de risicofactoren. Het aanpakken van de risicofactoren kan de kans op het krijgen van borstkanker verkleinen.

  • Bij (vage) klachten

Migraine, ziekte van Lyme, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, reuma, versnelde slijtage, darmontstekingen en maagklachten zijn enkele gezondheidsproblemen waar men vaak jaren mee tobt omdat alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan. De regulatiethermografie kan aangeven waar de oorzaken liggen en zo helpen een gericht plan te maken dat leidt naar duurzame gezondheid.

Regulatiethermografie:  Ik meld me aan…

  • Drie uur durende CelHerstel Intake EXTRA

Voor mensen die hun klachten willen begrijpen en gestructureerd aan hun gezondheid willen werken. Op basis van de regulatiethermografie, urinetesten, de levendbloedanalyse en een uitgebreide vragenlijst worden de functiestoringen en klachten besproken.

Vervolgens wordt uitgelegd waarom de klachten zijn ontstaan en op welke wijze deze kunnen worden verholpen.  U gaat naar huis met een uitgebreid plan van aanpak.

meer informatie…

Download PDF brochure…

CelHerstel Intake EXTRA:  Ik meld me aan…

Download prijslijst…