Het belang van gezonde voeding dringt langzaam door

Op facebook vertelt Paul over zijn ervaringen met het 'nieuwe' eten

Op zijn facebook vertelt Paul over zijn ervaringen met het ‘nieuwe’ eten

Afgelopen weekend was in de kranten te lezen dat Paul de Leeuw was afgevallen dankzij de adviezen van een Duitse arts. Hij had jicht en slijtage van zijn gewrichten hetgeen een kunstknie noodzakelijk maakte.

Een ander bericht kwam van onze overheid. Vanaf volgend jaar worden in zeven gevangenissen voedingssupplementen verstrekt aan gevangenen met een agressiviteitsprobleem. De proef is mogelijk gemaakt mede dankzij  de positieve resultaten van een kleinschalig onderzoek van de onderzoeker Ap Zaalberg die verbonden is aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC.  Begin dit jaar promoveerde hij op een proefschrift met de titel: ‘Nutrition, neurotoxicants  & aggressive behaviour’, voeding, neurotoxines en agressief gedrag’.

Beter laat dan nooit, maar toch…

Door gezonde voeding minder agressie

Door gezonde voeding minder agressie, BBC News

Beide berichten wekken de indruk dat het om iets bijzonders en nieuws gaat maar het zijn tientallen jaren bekende inzichten en methoden die gewoon in Nederland toegepast worden onder andere bij Het CelHerstelConcept. Het illustreert de stroperigheid van de toepassing van nieuwe inzichten in de voeding- en gezondheidsindustrie.  De  journalist Toine de Graaf schrijft hierover in 2010 in een artikel op de website van Natuur diëtisten Nederland. In 1978, dat is nu bijna veertig jaar geleden,  werd het eerste onderzoek gedaan door de criminoloog professor dr. Stephen Schoenthaler van de California State University met verbijsterend positieve resultaten. Hij toonde de relatie aan tussen voeding en gedrag en zijn conclusie was: ‘of we sluiten nog meer kinderen op, of we voeden ze goed’.

Vooringenomen stelling van Voedingscentrum remt vernieuwing

Het Voorlichtingsbureau van de Voeding, tegenwoordig het Voedingscentrum genaamd, begreep de onderzoeken en de relatie niet en roeptoeterde dat het ‘ongefundeerd’ was om een relatie tussen voeding en gedrag te veronderstellen. Mede dankzij dergelijke instanties heeft het tot 2015 geduurt voordat een klein en voorzichtig begin wordt gemaakt met een toepassing van gezonde voeding in gevangenissen. Hopelijk blijft het initiatief niet beperkt tot gevangenissen, ook andere gedragsstoornissen waaronder depressiviteit en ADHD  kunnen worden veroorzaakt door voeding evenals veel andere gezondheidsproblemen.

Naast tekorten zijn allergieën en chronische ontstekingen van belang

Het geplande onderzoek lijkt een beperkte interventie te zijn waarbij alleen extra voedingssupplementen worden gegeven maar er zijn meer factoren die een rol spelen zoals in Het CelHerstelConcept wordt uitgelegd. Suiker, E-stoffen, voedingallergieën en chronische ontstekingen zijn eveneens belangrijke gedrags- en gezondheidsbepalende factoren. Als deze niet worden meegenomen in het onderzoek is de kans op foutieve interpretaties van de resultaten groot.

Paul de Leeuw valt af met ‘wonderdieet’

Het andere nieuwsitem gaat over het succesvolle afvallen van Paul de Leeuw. Volgens de berichten heeft hij een arts in Hamburg gevonden die op basis van een bloedonderzoek een lijst heeft gemaakt van voedingsmiddelen die hij niet meer mag eten…en het heeft effect! Het is geweldig dat Paul afvalt en zijn maag- en jichtmedicijnen kan laten staan, maar het is verbazend dat hij niet eerder dergelijke onderzoeken heeft gedaan en de adviezen heeft gekregen die hem nu helpen. Het zijn testen die in Nederland al jaren worden aangeboden en de adviezen zijn ook niet nieuw.

Voedingsallergie speelt een belangrijke rol

vingertopbloed voor voedselallergietest

Met een vingerprik kan voldoende bloed voor de voedselallergietest worden verkregen

Gefundeerde voedingsadviezen worden gegeven op basis van algemene kennis, symptomen en testen van onder meer voedingsallergie. Een IgG voedingsallergie wordt vaak niet herkend omdat de reacties minder heftig zijn dan de meer bekende en snel optredende IgE reactie. In het artikel ‘Voedselallergie komt vaker voor dan je denkt’ worden onder meer  onderzoeken aangehaald die de rol van deze allergie bij astma, de ziekte van Crohn, het spastische dikke darmsyndroom en vermoeidheid beschrijft.

Tot voor kort moest een buisje bloed worden afgenomen voor het doen van deze test maar sinds kort is de test mogelijk met enkele bloeddruppels uit een vingertop. Er wordt uitgebreide informatie meegeleverd bij de uitslag van de test; achtergrond over allergieën, te vermijden voedingsmiddelen, een inkooplijst en een receptenboek waarin rekening wordt gehouden met de gemeten allergieën.

Glutenallergie heeft ook invloed op gedrag en wordt niet serieus genoeg genomen. In het artikel ‘Glutenallergie veroorzaakt psychiatrische stoornissen’, worden de gevolgen van een onontdekte glutenallergie beschreven.

Nieuwe testen en inzichten helpen bij genezing

Voor klachten zoals jicht, overgewicht en artrose zijn dankzij nieuwe inzichten en meetmethodes genezende interventies mogelijk zoals Paul de Leeuw aan den lijve ondervindt. Dat onderdrukking van symptomen met medicijnen de gezondheid verslechtert heeft hij intussen ervaren.

gezond eten kan ziek maken

gezond eten kan ziek maken           Copyright

Hoewel we nog niet alles begrijpen van de invloed van voeding op gezondheid en gedrag  is het wel mogelijk om voedingsallergieën en tekorten van vitamines, vetzuren en mineralen te meten en chronische ontstekingen vast te stellen. Op basis van die gegevens kan een persoonlijk advies worden gegeven. De consequenties zijn voor velen een schok omdat tekorten moeten worden aangevuld en producten die een allergische ontsteking veroorzaken niet meer mogen worden gegeten. De ‘gezonde’ maaltijden bestaande uit volkorenbrood met margarine en kaas en pasta met groente blijken vaak chronische ontstekingen te veroorzaken. De verandering van eetgewoontes is een uitdaging maar is onvermijdelijk voor wie gezond wil worden. We worden dagelijks misleid door reclames van industrie, overheid en patiëntenverenigingen die ons wijsmaken dat overal een pilletje tegen bestaat, maar gezond worden kan alleen door het maken van gezonde keuzes zoals in Het CelHerstelConcept wordt uitgelegd. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt valt velen zwaar, zoals ook Paul de Leeuw op zijn facebook beschrijft.

Jammer is dat RTL Boulevard het afvallen als belangrijkste noemt, een gezonde voeding die rekening houdt met voeding allergieën is een voorwaarde voor gezond worden, afvallen is daarbij een fijne ‘bijwerking’.

Gedrag en voeding

voedingsallergie kan vermoeidheid, depressiviteit en burn-out veroorzaken

voedingsallergie kan vermoeidheid, depressiviteit en burn-out veroorzaken

Niet alleen lichamelijke klachten zoals reumatische aandoeningen, astma, chronische vermoeidheid, darmklachten en huidproblemen verbeteren in de regel door een dergelijke aanpak, ook veel psychisch lijkende problemen hebben hierbij baat.

Onder meer ADHD, concentratiestoornissen, brainfog, depressieve gevoelens, depressiviteit, slaapproblemen en stemmingswisselingen worden vaak veroorzaakt door voeding.

Onderdrukking door het gebruik van Ritalin, antidepressiva en slaapmiddelen leidt uiteindelijk tot meer en grotere gezondheidsproblemen.

.

.

De keus: ‘leren leven met klachten’ of actie ondernemen

Duurzaam gezond met Het CelHerstelConcept

waarom worden we ziek en hoe worden we beter?

Als u geen zin meer hebt om te leven met uw klachten en bereid bent om de dingen te doen die nodig zijn voor gezondheidsherstel kunt u een afspraak maken voor een gezondheidscoachinggesprek, een intake, preventieve regulatiethermografie of  gezondheidstesten bestellen die u inzicht geven in de vitaliteit van uw gezondheid. U kunt ook vrijblijvend contact met ons opnemen om te bespreken wat voor u de beste optie is. Wij hebben meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden van mensen met gezondheidsproblemen en maken gebruik van de nieuwste inzichten en methodes.

Neem contact op voor advies en meer informatie

U kunt ons bellen: 053 475 02 30 of mailen: r.heidstra@celherstelconcept.nl

In de binnenkort verschijnende derde editie van Het CelHerstelConcept wordt in bijna 500 pagina’s uitgelegd hoe uw immuunsysteem werkt, waardoor klachten ontstaan, welke keuzes gezond zijn en waarom deze dat zijn.

Op www.celherstelconcept.nl vindt u meer informatie.