alkaline waterdruppelWater uit ‘genezende’ bronnen

Van verschillende bronnen wordt beweerd dat het water geneeskrachtige eigenschappen zou hebben. Onder andere die uit het Duitse Nordenau en het Japanse Hita Tenroyosui zijn wetenschappelijk geanalyseerd en er zijn onderzoeken gedaan over het effect op de gezondheid.

Het blijkt dat dit water de volgende kenmerken heeft:

  • Een negatieve redoxpotentiaal, dit betekent een overschot aan vrije elektronen waardoor een antioxidatieve werking ontstaat.
  • Een licht verhoogde pH waardoor het helpt ontzuren
  • Kleine waterclusters  die het water ‘zachter’ laten smaken en  waardoor het sneller opgenomen kan worden door de maag en de darmen.
  • Gemicroniseerde mineraaldeeltjes verhogen de antioxidatieve werking van het wateren en maken de mineralen beter opneembaar in het lichaam. De mineraaldeeltjes raken verkleind door de talloze wervelingen die het in het water meemaakt en waarbij ze voortdurend tegen elkaar aanbotsen.

Basisch water uit de WATERMAN heeft een vergelijkbare samenstelling dankzij de biokeramische mineralen, de magneet en de hoge kwaliteit mineralen die het water verrijken met extra mineralen en een filterende werking hebben.

Geïoniseerd basisch water uit een waterionisator heeft dezelfde eigenschappen maar bevat bovendien waterstofgas dat gezien wordt als de sterkste antioxidant.  Dit water bevat, net als het water uit de eerder genoemde bronnen, geïoniseerde mineralen, die ontstaan tijdens het ioniseringsproces.

Basische waarde is het minst belangrijk

Toen deze kennis nog niet bekend was is de gedachte ontstaan dat de aangetoonde en door velen bevestigde positieve werking op welbevinden en gezondheid  zou berusten op de basische pH. Vandaar dat veel mensen mineralen  en druppels oplossen in water zodat een basische pH ontstaat, maar het gezondheidseffect wordt voornamelijk toegeschreven aan de antioxidatieve kracht van het water, van de vrije elektronen die de vrije radicalen onschadelijk kunnen maken.

basisch water

De nieuwste inzichten over water en basisch water duidelijk op een rij

Te basisch is niet gezond

In Japan wordt geïoniseerd basisch water als medicinaal water aangemerkt, het betekent dat de werking is aangetoond maar ook dat het drinken ervan met beleid moet gebeuren. Het zonder meer drinken van geïoniseerd basisch water met een te hoge pH is af te raden. Mensen die hun apparaten die aanprijzen voor hun hoge pH waarde begrijpen de effecten waarschijnlijk niet zo goed.

Preventief is het drinken van geïoniseerd water met een pH van rond de 8 uitstekend. In dit water zijn alle genoemde voordelen aanwezig. Het drinken van een water met een pH van boven de 8,5 is alleen aan te raden bij sterke verzuring en dan nog is het verstandig om te letten op bijwerkingen zoals maag- en darmklachten die duiden op te basisch worden.

Uit: Het Basisch Waterboek van Rinno Heidstra