Het CelHerstelConcept toegepast in de praktijk

Het celherstelconcpet gaat uit van de totale mens en zijn omstandigheden

Het totale mensprincipe van van Gaal geldt ook voor duurzaam gezond zijn

In een interview gaf van Gaal aan dat de sociale omgeving van spelers, de vrouwen en kinderen, belangrijk waren voor de prestaties op het veld en de sfeer in de groep. Hij zei dat hij uitging van het ‘totale mensprincipe’ en daar heeft hij natuurlijk gelijk in.

Hoe mensen zich voelen en functioneren is afhankelijk van veel verschillende factoren en van Gaal heeft dat als geen ander begrepen.

Ook voor gezondheid geldt het ‘totale mensprincipe’, er zijn veel factoren die bepalen hoe we functioneren en of we gezond blijven of ziek worden. Vreemd genoeg bestaat bij velen de gedachte dat ziek worden pech is of dat een ziekteverwekker hiervoor verantwoordelijk is en wordt vooral geïnvesteerd in de zoektocht naar die ene ziekmakende factor en in medicijnen om deze te bestrijden. Zelfs bij complementair werkende artsen en therapeuten wordt vaak moeite gedaan om ‘de’ ziekteverwekker te vinden.

Het is van een pijnlijke kortzichtigheid. Niets wordt bepaald door een enkele factor. Als we een auto kiezen heeft het een groot aantal specificaties, als we een huis willen kopen is de uiteindelijke koop  van veel verschillende zaken afhankelijk. Iedereen maakt zijn of haar eigen afweging en zo is het ook met gezondheid.

Duurzaam gezond worden door gezonde keuzes te maken, lees meer in Het CelHerstelConcept

Het CelHerstelConcept beschrijft de route naar duurzame gezondheid

Talloze factoren bepalen onze gezondheid en ziekteverwekkers zijn waarschijnlijk de minst belangrijke.

In Het CelHerstelConcept, dat ook uitgaat van het ‘totale mensprincipe’, heb ik de werking van het immuunsysteem beschreven, in dit artikel ga ik in op de praktische consequenties om duurzaam gezond te worden of blijven.

Waarom u klachten heeft en wat u er aan kunt doen

Klachten ontstaan niet zomaar, als een onvermijdelijk noodlot, het is het resultaat van vele jaren roofbouw op het lichaam. Net zoals een auto doorroest en gebreken gaat vertonen bij gebrek aan onderhoud, zo ontstaan gezondheidsklachten en ziektes door veronachtzaming van onze gezondheid.

Ziekten kondigen zich lang voordat ze uitbreken aan door klachten die worden voorafgegaan door functiestoornissen die zich uiten als regelmatige ongemakken. De slapeloosheid, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, menstruatieklachten en dergelijke waarschuwen voor de overbelasting van het immuunsysteem maar worden vaak niet serieus genomen. Na een aantal jaren waarin de ongemakken zijn verergerd tot structurele klachten worden medicijnen ingenomen waarna de klachten overgaan in ziektes.

Signalen zoals chronische vermoeidheid, rugpijn, chronische ontstekingen, darmirritatie, maagklachten, slapeloosheid, reumatische klachten en koortsblaasjes duiden op overbelasting van het immuunsysteem en kunnen jaren voordat de ziekte uitbreekt worden vastgesteld, er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor het ontstaan van  kanker, MS en ALS.

Wat maakt ons ziek?

Er wordt vaak gevraagd wat de klachten heeft veroorzaakt of hoe de ziekteverwekker heet, maar dat zijn de verkeerde vragen. Essentieel is waardoor de zwakke plekken in het immuunsysteem ontstaan en waardoor het zodanig uit balans is geraakt dat klachten konden uitgroeien tot ziektes.

Factoren die meespelen zijn onder meer onvolwaardige voeding, pesticiden en herbiciden op onze voeding, in ons drinkwater de lucht, schadelijke stoffen uit vaccinaties, giftige stoffen uit huidverzorgingsproducten, beschadigde darmwerking door infecties en antibioticagebruik, stress, elektromagnetische straling, voedingsallergie en tekorten aan mineralen, sporenelementen, vitamines, gezonde vetten en eiwitten.

Hierdoor ontstaan blokkades, beschadigingen door achterstallig onderhoud en overbelasting van ons immuunsysteem waaronder de lever, de nieren en ons lymfesysteem.

Celwandloze bacteriën: gevaarlijk dan resistente bacteriën

Een minder bekend ziekmakend fenomeen is de chronische ontsteking door celwandloze bacteriën. Het zijn ziekteverwekkers die niet door het immuunsysteem worden herkend waardoor ze niet worden aangevallen. Ze veroorzaken geen acute ziekte maar vormen door het produceren van verzurende en toxische stoffen een langzaam groter wordende belasting  die ‘vage’ klachten veroorzaakt zoals gewricht- en spierpijnen, concentratiestoornissen, vermoeidheid, hartklachten en neurologische klachten. Er wordt aangenomen dat celwandloze vormen van ziekteverwekkers ontstaan door het gebruik van antibiotica, ontstekingsremmende middelen en als door een ineffectief werkend immuunsysteem de oorspronkelijke infectie niet goed is bestreden..

Als ons immuunsysteem goed werkt worden we niet ziek,

er bestaan geen ziekteverwekkers die resistent zijn tegen ons immuunsysteem.

Hoe ons immuunsysteem werkt

Ons immuunsysteem is een ingenieus systeem dat rommel opruimt, beschadigingen repareert en indringers weert, opsluit of elimineert.

Er zijn een aantal parallellen te trekken met de handhaving van de openbare orde zoals die door de verschillende overheidsinstanties worden uitgevoerd.

Plantsoenendiensten onderhouden parken en herstellen wat beschadigd is, gemeentes onderhouden straten, straatverlichting, repareren waar nodig en rommel wordt opgeruimd. Ordeverstoringen worden door politie agenten in goede banen geleid en als het nodig is komt de ME. Bij ernstiger bedreigingen van de openbare orde en veiligheid wordt het leger ingezet.

Net zo werkt ons immuunsysteem

Continu wordt door hiervoor opgeleide witte bloedcellen gesurveilleerd in ons lichaam. Beschadigingen worden door hen hersteld en ordeverstoringen worden zonder dat we er weet van hebben in goede banen geleid. Bij grotere beschadigingen zoals open wonden en breuken ontstaan meer reparatieprocessen en wordt de surveillance opgevoerd hetgeen we merken als pijn, roodheid, zwelling en soms temperatuurverhoging.

Als ziekteverwekkers er in slagen om door onze huid- en slijmvliesverdedigingslinies te breken en de openbare orde in ons lichaam verstoren door ons weefsel te vervuilen met zure afvalstoffen en weefselbeschadigende en ontregelende gifstoffen komt eerst onze politie, dan de ME en vervolgens ons leger in actie. In ons lichaam zijn dit algemene en veelzijdige witte bloedcellen, vervolgens sterkere en tot slot verschillende hooggespecialiseerde witte bloedcellen, de T- en B-lymfocyten die verschillende technieken hebben om de terroristen te vinden en te elimineren.

Om de taken adequaat uit te kunnen voeren moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Als te weinig materialen voorhanden zijn ontstaat achterstallig onderhoud. Als minderwaardig materiaal wordt ingekocht, zullen de reparaties minder goed uitgevoerd kunnen worden. Er ontstaan bijvoorbeeld gaten in de wegen of straatverlichting blijft kapot wat tot meer ongelukken en misdaad leidt.

In ons lichaam is het net zo. De politieagenten, gemeentewerkers, ME’ers en soldaten van ons lichaam worden aangemaakt als het nodig is mits voldoende bouwstoffen beschikbaar zijn. Bij te weinig of kwalitatief onvolwaardige voedingsbouwstoffen wordt ons lichaam slecht onderhouden en ontstaan slijtage en ontstekingen en kunnen onvoldoende beschermende cellen worden gemaakt. Ook de transportfunctie vermindert.

Bij het dagelijks onderhoud van ons land zijn bij wijze van spreken veel kruiwagens en vrachtwagens nodig die voortdurend heen en weer rijden om bouwstoffen aan te voeren en afvalstoffen af te voeren.  Als de kwaliteit van de materialen verslechtert, de transportwegen verstoppen, er te weinig vrachtwagens zijn, te weinig mensen, te weinig motivatie of slecht geschoolde mensen ontstaat achterstallig onderhoud en reageert onze verdediging onvoldoende bij bedreigingen.

Als wij ons lichaam onvolwaardige en met toxines belaste voeding geven en te weinig water drinken, leidt dat tot achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld onze darmwand en worden te weinig witte bloedcellen geproduceerd (80% van ons immuunsysteem bevindt zich in de darm), er ontstaan functiestoornissen en klachten en onze weerstand tegen ziekteverwekkers vermindert waardoor we ze de gelegenheid geven zich te veranderen in celwandloze vormen.

Opleiding en reactivering van het specifieke afweersysteem, onze SWAT

witte bloedcellen vormen onze gespecialiseerde verdediging

Onze antiterreur eenheid wordt gevormd door hooggespecialiseerde en goed getrainde witte bloedcellen

Ons specifieke afweersysteem herkent indringers door de herkenningstekens die deze aan de buitenkant op hun celwand dragen. Zodra ze worden herkent, worden ze opgegeten door witte bloedcellen. De herkenningstekens worden apart gehouden en als lesmateriaal voor jonge witte bloedcellen gebruikt. In de thymus, hun opleidingsinstituut, worden deze  gedemonstreerd opdat de afweercellen indringers kunnen identificeren.

Het gebruik van antibiotica, ontstekingsremmende medicijnen en een verzwakt immuunsysteem  geeft de ziekteverwekkers de mogelijkheid om hun herkenningstekens af te zetten. Ze worden niet meer herkend en dus niet aangevallen. Er ontstaan geen ziekteverschijnselen maar de ziekteverwekkers zijn wel degelijk aanwezig en maken verzurende afvalstoffen en toxines.

In plaats van een afweerreactie met koorts en acute klachten ontstaat een langzame algemene verslechtering van de gezondheid. Vaak ontstaan vermoeidheid, gewrichtspijnen en spierpijnen maar vervolgens kunnen heel uiteenlopende klachten ontstaan zoals concentratiestoornissen, brain fog, huiduitslag, gedragsstoornissen en darmontstekingen.

Wanneer onze  ‘openbare orde’ zodanig is verstoord dat chronische klachten zijn ontstaan, helpen supplementen, druppels of behandelingen niet meer. Hierdoor wordt hoogstens een kortdurende vermindering van klachten bereikt. Om de ‘openbare orde’ in ons lichaam te herstellen waardoor klachten verdwijnen is een planmatige aanpak nodig.

Net zoals een herstelplan wordt opgesteld na een natuurramp, zo is dat ook voor het herstellen onze gezondheid nodig. Onderstaand een schema dat de samenhang illustreert.

In de linker kolom staan zaken die essentieel zijn voor de openbare orde, in de middelste kolom op welke wijze dat in ons lichaam wordt geregeld en in de rechter kolom wat nodig is om de taken te kunnen uitvoeren en eventueel te herstellen en mogelijke verstorende factoren.


 

Puntsgewijs

Openbare orde

Immuunsysteem

Ter versterking is mogelijk

Inkoop voldoende en kwalitatief goede materialen voor reparaties en nieuwbouw Voldoende volwaardige voeding Voedingsadvies gericht op gevarieerde en volwaardige voeding.Supplementen Maaltijdvervanging

Werkplaatsen voor de voorbereiding en bewerking van de materialen Maag-darmsysteem-lever-milt-alvleesklier Verstoring door:

Ondersteuning door:

 • Probiotica
 • Enzymen

 

Voldoende goed opgeleide en gemotiveerde handwerkslieden voor het vakkundig uitvoeren van onderhoud en nieuwbouw Gezonde cel omgeving voor de cellen Volwaardige gevarieerde voeding
Schone, opgeruimde werkomgeving Schone, basische celomgeving Ontzuren.….       Ontgiften
Logistiek, voldoende (water) wegen waarlangs transport kan plaatsvinden zonder files en opstoppingen Voldoende water drinken en schone bloed- en lymfevaten BasischActief water drinken Ontzuren
Voldoende vrachtwagens Voldoende afvalbindende voedingsbouwstenen Volwaardige gevarieerde  voeding ……… Supplementen …………Zeoliet

Spirulina …………………

Chlorella …………………..

Eveliza …………………….

Alen …………………………………

Voldoende goedwerkende vuilverbranding centrales Goedwerkende lever, nieren, longen, huid Lever-nierreiniging   Homeopathie …………………..Kruiden
Voldoende politie en ME Algemeen werkende witte bloedcellen Verstoring door:…………

Celwandloze bacteriën  …….   Oplossing door: …………..

Homeopatie, …………………..

Isopathie

Leger en hoogopgeleide antiterroristen eenheid Specifieke hoogopgeleide afweercellen, T- en B lymfocyten Verstoring door: .

Celwandloze bacteriën…… …..

Oplossing door:                  Homeopathie, ……………..

Isopathie

Het schema geeft een overzicht over de vele taken van ons immuunsysteem en de samenhang hiertussen.

Als er bijvoorbeeld een opeenstapeling is van vuil in de straten zijn vuilnismannen nodig die de vuilnis in vuilnisauto’s verzamelen, die vuilnisauto’s moeten over wegen kunnen rijden naar vuilverbrandingsinstallaties. Onderweg moeten vuilnisauto’s kunnen tanken en vuilverbrandingsovens hebben brandstof nodig. Wanneer er een overschot aan vuil in de straten ligt is het noodzakelijk om te onderzoeken waar de kink in de kabel zit. Pas dan kan een oplossing gegeven worden.

Het lukraak bouwen van vuilverbrandingsovens of het filevrij maken van de wegen zal geen resultaat hebben als het probleem ligt bij de vuilnismannen.

Exact zo is het nodig om te inventariseren waar het mis gaat met onze openbare orde voordat een herstelplan kan starten. Gezondheid is afhankelijk van gezonde gevarieerde voeding, de voedingsverwerking waarbij de mond, maag, darm, lever en alvleesklier betrokken zijn, de afvalverwerkingscapaciteit van de lever, de nieren en de longen, een eventuele belasting met celwandloze bacteriën, zware metalen, tandontstekingen of chemische toxines.

Stel dat de voeding uitstekend is maar de ontgiftende functie van de lever onvoldoende, dan helpt een ander dieet niet en evenmin supplementen. Als een chronische onontdekte ontsteking de oorzaak is, helpt het ondersteunen van het immuunsysteem met specifieke supplementen, isopathie en homeopathie.

Alle onderdelen zijn belangrijk, het systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Lukraak beginnen met supplementen of behandelingen is zinloos als niet rekening wordt gehouden met alle factoren. Symptoom onderdrukkende medicijnen veranderen niets aan de ontsporing die is opgetreden en verslechteren de gezondheid. Supplementen, energetische behandelingen of natuurgeneeskundige medicijnen werken enkel symptoomverlichtend werken als niet aan alle punten aandacht wordt besteed.

Het immuunsysteem herstellen op basis van een plan

Voor een zo groot mogelijke kans op duurzaam succes is inzicht nodig in het ontstaan van de klachten, de huidige klachten, het voedingspatroon en de leefstijl. Veel klachten hebben hun oorsprong tientallen jaren geleden door bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer, een darmontsteking of een herpesinfectie, het is essentieel om hiervan op de hoogte te zijn om de klachten te kunnen begrijpen en een goed plan van aanpak te maken.

CelHerstel Intake EXTRA geeft informatie

In de drie uur durende CelHerstel Intake EXTRA wordt aan alle genoemde punten aandacht besteed waardoor een gefundeerd plan van aanpak gemaakt kan worden om duurzaam gezond te worden. De verschillende onderdelen kunnen ook apart worden gedaan. Aanmelding…

De Intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Uitgebreide vragenlijst die thuis wordt ingevuld
 2. Infrarood contact thermografiescan
 3. Levendbloedanalyse
 4. Dried layer test
 5. Urine testen
  1. pH
  2. zware metalen
  3. leverwaarden
  4. nierwaarden
  5. ontstekingswaarden
 6. Bloedglucose test indien er aanleiding toe is
 7. Gezondheidscoaching
 8. Plan van aanpak waarin de basis wordt gelegd voor duurzame gezondheid
  1. Individueel voedingsadvies
  2. Uitleg monitoren van de gezondheid door zelf urine pH te meten
  3. Advies voedingsaanvulling indien hiertoe aanleiding is
  4. Uitleg over het vervolgtraject waarin stapsgewijs het immuunsysteem wordt hersteld door:

i.      Ondersteuning orgaanfuncties door homeopathische en kruidenproducten

ii.      Ondersteuning door celstofwisselingstimulerende orthomoleculaire supplementen

iii.     Stimulering van het immuunsysteem door isopathische geneesmiddelen

iv.  Individuele immuunsysteemondersteuning door autonosoden, homeopathische middelen gemaakt op basis van eigen materiaal (speeksel, wondvocht, ontlasting, urine).

 1. Bespreking van de evaluatie van het plan van aanpak en het vervolg
 2. Bespreking van de mogelijkheden van aanvullend onderzoek

Ad 1. Vragenlijst; overzicht over de huidige klachten en het ontstaan

De vragenlijst wordt samen met de afspraakbevestiging, routebeschrijving en aanvullende informatie over de intake gemaild of per post toegestuurd. Aan de hand van de vragenlijst worden het ontstaan, het verloop en de huidige de klachten besproken, gedane behandelingen, medicijnen en belastende factoren. Verschillende klachten hebben vaak dezelfde oorzaak.

 Ad 2. Infrarood contactthermografie scan; informatie over ons regelsysteem

thermogram

Een uitgebreide reportage over de huidige gezondheid, haar oorzaken en oplossingen

De uitspraak ‘meten is weten’ wordt vaak gebruikt, maar ‘weten wat je meet’ is belangrijker. Er zijn nog nooit zoveel meetgegevens beschikbaar geweest als tegenwoordig maar als onduidelijk is wat deze betekenen en welke gevolgen ze hebben voor het ziekteverloop of de behandeling is het zinloos om ze te kennen. De losse mededeling ‘u heeft de ziekte van Lyme’ helpt niet om beter te worden, net zo min als ‘u heeft onrustige cellen’ of ‘uw bloeddruk is aan de hoge kant’.

Het is belangrijk is om te weten wat gedaan moet worden om verstoringen op te heffen en juist die informatie biedt de infrarood contactthermometrie. De methode wordt ook wel ‘regulatie thermometrie’ genoemd omdat het inzicht geeft over de kwaliteit van de temperatuurregulering in het lichaam en daarmee het functioneren van klieren en organen in het lichaam. Dat is de meerwaarde ten opzichte van temperatuuropnames met een infraroodcamera. Een regulatiethermografische scan is een dynamische scan, een infraroodcamera opname is statisch, net als een mammografie.

De temperatuurregulatie van het lichaam is de controle van de lichaamstemperatuur die maar heel weinig mag variëren ondanks lichamelijke activiteiten of temperatuurschommelingen van de buitenlucht omdat de biochemische enzymatische processen alleen plaatsvinden bij de juiste temperatuur.

De huidtemperatuur wordt bepaald door de doorbloeding en deze wordt door dezelfde zenuwen aangestuurd als die van organen en klieren. De huidtemperatuur geeft dus informatie over de doorbloeding van de bijbehorende organen. In de gezonde situatie wordt bij afkoeling de huidtemperatuur van ons lichaam lager en die van ons hoofd hoger. Als ons immuunsysteem verstoringen of belastingen heeft, wijkt het patroon af. De temperatuur kan gelijk blijven, tegengesteld reageren, te sterk of te zwak. Het betekent dat de bijbehorende organen niet optimaal functioneren.

Dankzij het onderzoek van de afgelopen vijftig jaar kunnen de verschillende reacties betrouwbaar worden geïnterpreteerd. Onder meer blokkades van de lever, de lymfe en de nieren worden zo vastgesteld evenals voedingsallergie, virusbelastingen, darmflora-verstoringen en doorbloedingproblemen. De temperatuurregulering is verstoord al voordat klachten optreden en afwijkingen in bloedonderzoek of met MRI en mammografie kunnen worden vastgesteld. Net zoals een lekkende kraan al kan worden vastgesteld voordat de vloer nat wordt.

De Canadese onderzoeker  Keyserlink heeft vastgesteld dat het ontstaan van borstkanker op deze wijze vier jaar voor het uitbreken van de ziekte kan worden vastgesteld.

Het doel van de regulatie scan is om de onderliggende verstoringen te begrijpen, juist ook die verstoringen die niet direct met de klachten te maken hebben. Als er verstoringen zijn maar nog geen klachten, geeft het thermogram, de rapportage en analyse van de 240 meetwaardes, aan welke acties moeten worden ondernomen om de verstoringen te herstellen en zo het ontstaan van klachten te voorkomen. Dat is echte preventie!

Bij bestaande klachten wordt de ernst van de verstoringen duidelijk en geeft het thermogram aan wat de zwaartepunten van de herstelprogramma’s kunnen zijn. De gegevens worden in een uniek 6-pagina’s tellend rapport weergegeven.

Factoren waarvan bekend zijn dat ze het ontstaan van prostaat- en borstkanker kunnen bevorderen worden apart in een rapport en risicoprofiel weergegeven. Hiernaast worden de factoren weergegeven die invloed hebben op de borstgezondheid. Het in balans brengen van die factoren vermindert de kans op problemen.

Hoe de infrarood contactthermografie ‘in de toekomst kijkt’

Gezondheid is voor een belangrijk deel gebaseerd op biologische processen en als een proces is verstoord, is het mogelijk om de gevolgen te beschrijven. Voor degenen die de biologie van gezondheid niet begrijpen lijkt het wellicht ‘vaag’, maar in tal van andere gebieden doen we niets anders. Een automonteur kan bijvoorbeeld ‘voorspellen’ dat u een ongeluk krijgt als u de remmen van uw auto niet laat repareren en een dakdekker kan u vertellen dat als u uw dak niet laat herstellen u lekkage krijgt bij een stortbui. Ze hebben geen glazen bol maar omdat ze hun vak verstaan en begrijpen hoe het werkt, weten ze wat misgaat in bepaalde situaties.

Zo is het ook bekend dat gezondheidsproblemen gaan ontstaan als organen en klieren niet meer optimaal functioneren. De infrarood contactregulatie thermometrie is de meest veelzijdige scan om de informatie over de functie en belasting van organen, tanden, klieren, weefsel en de samenhang hiertussen te bepalen.

Ad 3. Levendbloed Analyse; inzicht in de kwaliteit van de rode en witte bloedcellen, verzuring en de aanwezigheid van celwandloze bacteriën.

De levendbloedanalyse wordt uitgevoerd met een donkerveldmicroscoop. Een dergelijke microscoop belicht het voorwerp niet van boven zoals helderveldmicroscopen, maar van de zijkant. Het is te vergelijken met de stofjes die je in het tegenlicht van de zon kunt zien maar niet als de zon weg is. De stofjes zijn zo klein dat ze alleen te zien zijn als het licht er van de zijkant op schijnt.

levendbloedanalyse

De veranderingen van de cellen van een bloeddruppel informeren ons over het immuunsysteem

In het bloed zijn zo structuren te zien die op geen andere wijze zichtbaar zijn. Professor dr. Enderlein heeft meer dan zestig jaar donkerveldmicroscopisch onderzoek gedaan naar de invloed van verzuring van het bloed op onder meer de kwaliteit van rode en witte bloedcellen, ziekteverwekkers en het ontstaan van ziektes. In de afgelopen vijftien jaar zijn veel van zijn stellingen door wetenschappers bewezen.

Ook het bestaan van ziekteverwekkers die door het immuunsysteem niet worden herkend en die volgens dr. Enderlein verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van veel klachten en aandoeningen waaronder kanker, is door anderen bevestigd. De Amerikaanse wetenschapster dr. L. Mattman noemt deze bacteriën CWD, CellWandDeficiency, celwandloze bacteriën en ‘stealth pathogens’, onzichtbare ziekteverwekkers.

Bij een levendbloedanalyse zijn deze na enige tijd vaak te vinden, maar niet altijd direct na de afname van de bloeddruppel. In het bloed onder de microscoop zijn vaak nog enkele dagen veranderingen te zien en we bekijken het daarom nog een aantal malen in de uren en soms dagen hierna. De snelheid van verandering informeert ons over de vitaliteit van het bloed en de neiging tot schimmelvorming en de aanwezigheid van stealth pathogens wordt vaak pas na enige tijd zichtbaar.

Bloed bestaat voornamelijk uit water met daarin een aantal drijvende en opgeloste stoffen waaronder rode en witte bloedcellen. In een bloeddruppel kan onder meer gezien worden of de cellen de goede vorm hebben, vrij ronddrijven en dus gemakkelijk door de kleinste bloedvaatjes kunnen stromen of dat ze zijn verkleefd. Een vervuiling met eiwitten, celwandloze bacteriën en de neiging tot schimmelontwikkeling kan worden vastgesteld.

Het doel van een levendbloedanalyse is om inzicht te krijgen in het milieu van het bloed en de aanwezigheid van celwandloze ziekteverwekkers. Op basis van deze analyse kan geadviseerd worden over water drinken, ontzuring en de ondersteuning van het immuunsysteem tegen celwandloze bacteriën.

bloeddruppel

de kleuren en patronen geven informatie over verzuring en vrije radicalen

Ad 4. Dried layer test: inzicht in de hoeveelheid vrije radicalen en antioxidatieve capaciteit

Enkele opgedroogde bloeddruppesl worden onder een helderveldmicroscoop bekeken. De onderbrekingen in het patroon en de verschillende kleuren geven informatie over de vrije radicalenbelasting. Er worden verschillende opnames gemaakt waardoor de effecten van therapie en verandering van voedingspatroon later te vergelijken zijn.

Ad 5. Urinetesten: informatie  over zuurgraad, (blaas)ontstekingen, lever, nier, alvleesklierfuncties

De volgens een protocol gemeten urinezuurgraad geeft waardevolle informatie over de hoeveelheid afvalstoffen in het lichaam en de ontgiftingscapaciteit. Verzuring kan onder meer veroorzaakt worden door onvolwaardige voeding, chronische onontdekte ontstekingen, voedingsallergie en stress. Een verzuring belast altijd het functioneren van ons immuunsysteem en onze organen.

Aanpassing van het voedingspatroon, het drinken van actief basisch water, gebruik van extra mineralen, detoxvoetbaden en infraroodsauna zijn enkele mogelijkheden die helpen ontzuren.

Verder worden een aantal basisfuncties van de stofwisselingsorganen getest in de urine. Indien hiertoe aanleiding is wordt voor verder onderzoek doorgestuurd naar de huisarts.

Ad 6. Bloedglucose test: bloedsuikerspiegel

De bloedsuikerspiegel is soms ongemerkt te hoog en veroorzaakt sluipenderwijs beschadigingen van zenuwen of ogen. De test wordt bij ons gedaan door middel van een bloeddruppel uit een vinger.

Ad 7. Gezondheidscoaching: hoe zijn de klachten ontstaan, waaruit bestaan de huidige klachten, uitleg van onderzoeksgegevens  en een individueel plan van aanpak

In dit uur durende gesprek wordt aan de hand van de vragenlijst, de informatie uit de gedane onderzoeken en meegebrachte informatie uitgelegd wat heeft geleid tot de actuele situatie. Als duidelijk is waardoor de klachten zijn ontstaan, is tevens duidelijk wat moet worden gedaan om de gezonde balans te herstellen. De gezondheidscoaching sluit af met een plan van aanpak.

Ad 8. Plan van aanpak

1. De basis

  1. Voedingsadvies. Er wordt erg veel geschreven over gezonde voeding in het algemeen. In dit voedingsadvies gaat het om stapsgewijs de beste individuele voeding te vinden. Voeding die rekening houdt met de opgebouwde tekorten, en de verstoringen van het voedingsverwerkingssysteem, het maagdarmsysteem. Hierbij wordt niet een bepaald dieet aangehangen zoals vegetarisch, bloedgroep, veganistisch of paleo.
  2. Gezondheid monitoren door urine pH metingen  Een basisvoorwaarde voor het gezond functioneren is een goede zuurgraad, pH, in het lichaam. De urine pH, mits volgens een testprotocol uitgevoerd, geeft goede informatie over de verzuring van het lichaam en de ontgiftingsfunctie van het lichaam. Het belang van de pH en de wijze van meten en interpreteren wordt uitgelegd. 
  3. Advies voedingsaanvulling Een belangrijke oorzaak van klachten zijn tekorten van essentiële voedingsbouwstenen. Indien hiertoe aanleiding bestaat wordt geadviseerd over aanvulling.
 1. Belastingsvermindering en reactivering van het immuunsysteem, na de tweede afspraak

1. Belasting verminderen

Om de gezondheidsbalans te herstellen is het noodzakelijk dat afvalstoffen, toxines en zware metalen worden verwijderd uit het lichaam. Hiervoor bestaan verschillende elkaar versterkende methoden. In de Gezondheidscoaching wordt besproken of en zo ja welke methode wordt gebruikt. Wij werken onder meer met:

                    Specifieke orgaanondersteunende homeopathische tincturen volgens een oud magistraal recept
                    Eveliza
                    Spirulina
                    Zeoliet

 2. Immuunsysteem reactiveren

Bij chronische aandoeningen waaronder fibromyalgie, chronische vermoeidheid, maag- en darmontstekingen, migraine, hoofdpijnen, versnelde slijtage van gewrichten, weerkerende ontstekingen zoals koortsblaasjes, steenpuisten en aften, klachten na de ziekte van Pfeiffer of de ziekte van Lyme en veel soorten kanker spelen celwandloze ziekteverwekkers een belangrijke rol. Het immuunsysteem kan op verschillende manieren worden gestimuleerd  deze weer te herkennen en an te vallen onder meet:

                                                                          i.      Isopathische geneesmiddelen

Deze middelen zijn oorspronkelijk door dr. Enderlein ontwikkeld. De essentie is dat de juiste bloed pH wordt hersteld en eventuele schimmels en celwandloze ziekteverwekkers weer zichtbaar worden voor het immuunsysteem waardoor ze aangevallen kunnen worden.

                                                                        ii.      Auto-nosoden

In de homeopathie wordt gebruik gemaakt van verdunningen van stoffen waarbij de informatie van de stof wordt overgebracht op vloeistof. Onder meer in Het Actiefwater boek wordt deze watereigenschap  uitgelegd. De informatie wordt door de lichaamscellen herkend die hierop reageren. Bij chronische aandoeningen kan een dergelijk preparaat individueel worden gemaakt van lichaamseigen stoffen, dit zijn auto-nosoden.

 iii.      Auto-immuunstimulatie

Zonder ons immuunsysteem was overleven onmogelijk. Het onderscheidt tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen en kan de laatste bovendien in ‘goede’ en ‘vijandige’ indelen. Deze eigenschap is essentieel voor ons bestaan. Als de verschillen niet meer goed worden onderscheiden ontstaan immuunsysteem gerelateerde problemen zoals auto-immuunziekten en allergieën. In de natuurgeneeskundige praktijk, vooral uit het Duitstalige, is ruime ervaring met het herstellen van het immuunsysteem door gebruik van eigenbloed, speeksel en urine, hiervan zijn bijzondere resultaten beschreven. De toepassing van deze principes is sinds kort op eenvoudige wijze voor iedereen bereikbaar. Urine, speeksel of bloed worden vermengd met een hiervoor ontwikkelde vloeistof die vervolgens enkele malen wordt verdund en daarna in verschillende verdunningen voor gebruik beschikbaar is. De homeopathische verdunningen worden in Het CelHerstelCentrum vervaardigd.

 Ad 9.  Bespreking van de evaluatie van het plan van aanpak en het vervolg

De gevolgen van een jarenlange roofbouw en aanwezigheid van celwandloze bacteriën, tekorten aan voedingsbouwstenen en overbelasting van organen kan niet binnen enkele dagen of weken worden hersteld. Voor een duurzaam resultaat is een regelmatige bijstelling van de aanpak zinvol. De eerste vervolgafspraak wordt na twee of drie weken gepland. In deze afspraak worden de resultaten van het eerste deel van het plan van aanpak besproken, vragen beantwoord en aanvullende informatie verzameld met behulp van de Oberonscan.

De genoemde immuunsysteemreactiverende stappen worden besproken en er wordt een keus gemaakt.

In overleg worden vervolgafspraken gepland met tussenpozen van zes weken of meer.

 Ad 10. Bespreking van de mogelijkheid van aanvullend onderzoek

Ondanks de genoemde mogelijkheden kan er behoefte zijn aan meer informatie. We kunnen onder meer de volgende aanvullende onderzoeken aanbieden:

Ter afsluiting

De verschillende onderdelen kunnen ook apart worden gedaan als preventief onderzoek of ter ondersteuning van een traject dat bij een collega wordt gevolgd.

Meer informatie over onze wijze van werken en de producten die u kunnen helpen duurzaam gezond te worden kunt u vinden op de volgende websites:

www.celherstelconcept.nl

www.duurzaam-gezond.nl

www.gezondeshop.nl