Een diagnose biedt geen duidelijkheid over de oorzaak of aanpak

diagnose is een verzameling symptomen

een diagnose brengt genezing niet dichterbij

Men gaat er in het algemeen van uit dat een diagnose duidelijkheid geeft. Mensen zijn blij als een diagnose gesteld wordt want ‘dan weet ik tenminste wat ik heb’. Het veronderstelt  begrip van de oorzaak van het probleem en wekt de  indruk dat een gestructureerde aanpak mogelijk is. Die aanname is begrijpelijk. Het woord diagnose betekent immers ’een oorzaak vinden aan de hand van de gevonden symptomen’. Maar meestal blijft de oorzaak onduidelijk en is de diagnose een verzameling symptomen met een Latijnse naam. 

Zo betekent ‘periartritis humeroscapularis’ pijn in het schoudergebied en ‘ischias’ pijn in het verloop van de ischiadicus zenuw. De oorzaak van de klachten of ziekte blijven onbekend, net als het verloop. Uitspraken als ‘u heeft 20% kans’ zijn niet gebaseerd op begrip van de aandoening maar op statistieken en deze gaan niet over individuele mensen maar over groepen. Een Latijnse benaming voor een verzameling symptomen is niet de oorzaak van klachten.

Onderzoek naar ‘de’ oorzaak gedoemd tot mislukking

Het misverstand over de betekenis van diagnose heerst ook in het onderzoek. De indruk wordt gewekt dat gezocht wordt naar de oorzaak van ziektes maar in werkelijkheid worden steeds meer symptomen gevonden. Het begrip over het ontstaan van ziektes groeit niet, dat blijkt ook uit de tegenvallende resultaten. Al tientallen jaren belooft men dat binnenkort ‘de’ oorzaak voor AIDS, kanker, infectieziektes, MS gevonden wordt, maar we zijn de afgelopen zestig jaar bij al deze aandoeningen geen steek opgeschoten. Er worden wel steeds meer symptoomonderdrukkende medicijnen ontwikkeld, maar dit zijn geen geneesmiddelen.

‘De’ oorzaak wordt niet gevonden omdat die er niet is. Klachten en ziektes ontstaan niet door èèn enkele oorzaak maar doordat vele elkaar beïnvloedende factoren het vermogen om het interne milieu van het lichaam constant te houden, verstoren. Desondanks wordt veel onderzoek gedaan naar ‘de’ oorzaak van ziektes, enerzijds goedbedoeld vanwege onbegrip over de werking van het immuunsysteem, anderzijds omdat het lucratief is.

Niet een bacterie maar verstoring van homeostase leidt tot klachten

inwendig milieu

het milieu bepaalt de gezondheid

Het vermogen om het interne milieu constant te houden is de homeostase. Het vermogen om de functie van ieder orgaan aan te passen als dat nodig is voor een constant intern milieu. De hiervoor benodigde informatie is afkomstig van talloze sensoren op en in het lichaam die de hersenen via onder meer het zenuwsysteem en hormonen informeren over de externe en interne omstandigheden van het lichaam. Het zenuwstelsel zendt continu signalen uit die de functies van organen aanpassen waardoor het inwendige milieu constant blijft.

Indringers worden tijdig ontdekt en uitgeschakeld, temperatuurschommelingen in de omgeving worden geneutraliseerd door zweten of kippenvel en beschadigingen gerepareerd. Om al deze functies uit te kunnen voeren heeft het lichaam vele natuurlijke voedingsbouwstenen en voldoende zuiver water nodig en moeten gifstoffen  en afvalstoffen van de stofwisseling via de lever, longen en nieren worden verwijderd. Als onvolwaardige of gedenatureerde voeding, zware metalenbelasting, pesticiden of medicijnen de conditie van de regelsystemen verstoren, kan niet effectief worden gereageerd en ontstaan functiestoornissen. Langer bestaande functiestoornissen leiden tot klachten en ziektes.

Verstoring van het inwendige milieu leidt tot klachten

verstoorde homeostase

moeheid ontstaat door een verstoorde homeostase

Onder meer chronische vermoeidheid, fibromyalgie, reumatische klachten, hoofdpijn, chronische ontstekingen, kanker en multiple sclerose zijn aandoeningen die, volgens natuurgeneeskundige inzichten, ontstaan door een verstoring van het inwendige milieu. In Het CelHerstelConcept wordt dit inwendige milieu uitgelegd als de celomgeving. Onze cellen zijn omgeven door een dun laagje water die de leefomstandigheden van de cel vormen. Als dit water voldoende natuurlijke voedingsbouwstenen bevat en schoon is, blijft de cel optimaal functioneren en ontstaan geen klachten. Net zoals een vis in een aquarium gezond blijft zolang het aquariumwater schoon is en voldoende voeding bevat.

Gezond door herstel van de gezonde celomgeving in plaats van infectie- en ziektebestrijding

De leefomstandigheden van de cel worden bepaald door drie factoren; voldoende water, voldoende natuurlijke voedingsbouwstenen en weinig afvalstoffen en vrije radicalen. Herstel van de celomgeving leidt tot herstel van de regelsystemen en de gezondheid.

Herstel begint bij goed en gevarieerd eten en gezond drinken

voeding als fundament

onbewerkte natuurlijke en gevarieerde voeding vormt de basis van onze gezondheid

Om haar taken goed uit te kunnen voeren heeft ons immuun- en reparatiesysteem voldoende bouwstoffen nodig zoals vetten, eiwitten, mineralen, vitaminen, polyfenolen en andere micro- en macronutriënten. Het gaat hierbij om de hoeveelheid èn de kwaliteit. Ook de elektromagnetische informatie is belangrijk. Gebruik van de magnetron vernietigt dit belangrijke aspect van goede voeding.Voldoende gezond water drinken is belangrijk. Het beste drinkwater is zuiver, mineraalrijk basisch water met een overschot aan elektronen en kleine waterclusters. Het bevat geen ongezonde informatie. De basische pH mag hierbij niet te hoog zijn!

Omkeer osmosewater is zuur water en alleen goed om te drinken als het geremineraliseerd en gevitaliseerd wordt. In Het ActiefWater Boek wordt op vele facetten van gezond water dieper ingegaan evenals in de lezing op 14 maart in Heemstede. www.delezing.nl.

Vervolgens herstel van functies

Bij een slecht werkend maag-darmsysteem wordt de voeding niet optimaal verteerd. Aanwijzingen hiervoor zijn onder meer maagklachten, opgeblazen gevoel na het eten, diarree en een onregelmatige ontlasting. Als èèn of meerdere van dergelijke waarschuwingssignalen optreden, moet hier aandacht aan worden besteed want er kan ondanks gezond en gevarieerd eten een tekort aan voedingsbouwstenen ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn; te weinig maagzuur- enzymproductie, voedingsallergie, chronische darmwandirritatie, verstoorde darmflora, stress en elektromagnetische straling.

Afvoer van stofwisselingsproducten en toxines

Een stinkende adem, zweet, urine of ontlasting ontstaat vaak door een overschot aan afvalstoffen waardoor opname en verwerking van voedingsbouwstoffen wordt gehinderd.Het verbeteren van de functie van de uitscheidende organen is dan belangrijk. 

Na de voorbereiding komen supplementen en behandelingen

voeding is de basis

Gezonde voeding vormt het fundament van onze gezondheid

Pas nadat het voedingspatroon in orde is, voldoende gezond water wordt gedronken en aandacht is besteedt aan de werking van het maag-darmsysteem en de reiniging van lymfe, nieren, darm en lever is het zinvol om na te denken over aanvullende supplementen en behandelingen. Met gezondheid is het net als met een huis bouwen; eerst een goed fundament leggen en vervolgens de afwerking.Ook bij het werken aan gezondheid moet een goed fundament gelegd worden alvorens met de afwerking te beginnen.Het fundament van de gezondheid bestaat uit voeding, drinken en leefstijl. Als het fundament van een huis niet deugt zullen scheuren en verzakkingen blijven optreden. De beste verf, plamuur en vakmensen kunnen dit niet blijvend verhelpen.

voeding bepaalt onze gezondheid

Net zoals een huis net zo sterk is als haar fundament, zo is onze gezondheid net zo sterk als onze leef- en voedinggewoontes

Als het fundament van de gezondheid niet in orde is, blijven klachten optreden. De beste behandelingen en supplementen kunnen hier niets aan veranderen.Bij een goed gezondheidsfundament zijn supplementen, natuurgeneeskundige medicijnen en behandelingen vaak noodzakelijk om te kunnen genezen.Net zoals verf en vakmensen bij een huis noodzakelijk zijn om beschadigingen te verhelpen.

Functionele onderzoeken informeren over onze regelsystemen

Om de homeostase te herstellen, is inzicht nodig in de kwaliteit van het gezondheidsfundament en in het functioneren van de regelsystemen. Pas na een grondige bespreking van de ziektegeschiedenis, de huidige klachten en het voeding- en leefpatroon kan het gezondheidsfundament worden beoordeeld en kunnen adviezen worden gegeven.Functionele onderzoeken geven inzicht in de kwaliteit van de regelsystemen.Enkele springen er qua betrouwbaarheid uit zoals de levendbloedanalyse en de voor Nederland nieuwe Infrarood RegulatieThermografie. Hierbij is het vinden van verstoringen van de regelsystemen van het lichaam de doelstelling, niet het stellen van de diagnose en het vinden van ziekteverwekkers.

Levend bloedanalyse

levendbloedanalyse

De veranderingen van de cellen van een bloeddruppel informeren ons over het immuunsysteem

Een bloeddruppel uit de vingertop of oorlel wordt onder een speciale 1200  maal vergrotende donkerveldmicroscoop bekeken. De druppel komt tussen twee glaasjes te liggen. De levende bloedcellen ervaren dit als stress. De reactie van de bloedcellen geeft inzicht in de wijze waarop het bloed met de ‘stress’ omgaat. Er wordt onder meer gelet op vervormingen en verklevingen van de rode bloedcellen en de beweeglijkheid en grootte van de witte bloedcellen.De veranderingen geven inzicht in onder meer  verzuring, ontstekingen en antioxidatieve capaciteit wat verstorende factoren voor de homeostase zijn. Meer informatie…

Infrarood regulatie thermografie

Een voor Nederland nieuwe methode is de infrarood regulatie thermografie. Hierbij wordt de reactie van het autonome zenuwstelsel gemeten en geanalyseerd. Het geeft informatie over verstoringen van regelsystemen die kunnen leiden tot

thermogram

Een uitgebreide reportage over de huidige gezondheid, haar oorzaken en oplossingen

gezondheidsproblemen. Door middel van een nieuwe hight-tech meetsonde wordt voor en na een koudeprikkel de temperatuur van 120 huidpunten gemeten. De veranderde huidtemperatuur geeft informatie over het bijbehorende orgaan. Zo kunnen onder meer functiestoringen van lever, borsten, hart, schildklier en darmen worden vastgesteld. Dankzij een geavanceerde analyse kan ook de oorzaak van de verstoring worden vastgesteld en de relatie tussen de verschillende organen.

Als preventieve meting is het zinvol omdat verstoringen duidelijk worden die nog geen klachten hebben veroorzaakt. Vier jaar voordat borstkanker kan worden gevoeld of vastgesteld met een mammografie kunnen verstoringen worden gemeten. Het herstellen hiervan kan volgens natuurgeneeskundige opvattingen kanker voorkomen. Ook het ontstaan van schildklier, lever, darm en andere gezondheidsproblemen kan worden gemeten voordat klachten worden gemerkt.

Als klachten of ziektes zijn ontstaan kan de regulatieve thermografie aanduiden welke  natuurgeneeskundige aanpak het meest effectief zal zijn. Onder meer voedingsallergie, zware metalenbelasting, darmfloraproblemen, doorbloedingproblemen, bijnieruitputting en kaakontstekingen worden vastgesteld evenals hun relatie tot de klachten.

 ‘Diagnose’ is een gevolg, homeostase de oorzaak, beter worden doe je zelf

Het basis om gezond te blijven en te worden, is het gezondheidsfundament dat wordt gevormd door onze dagelijkse keuzes. Gezonde keuzes leiden tot gezondheid, ongezonde tot ziekte. Zoeken naar de ziekteverwekker, de beste behandelaar, het beste supplement leidt af van de essentie: herstel van de gezonde leefomstandigheden van de cel, het inwendige milieu.

Gelukkig zijn er methodes die inzichtelijk maken hoe het met ons gezondheidsfundament is gesteld zodat we hieraan kunnen werken voordat klachten zijn ontstaan en die bij klachten de weg naar herstelmogelijkheden wijzen.

www.celherstelconcept.nl  

www.duurzaam-gezond.nl