Borstscreening stelt geen kanker vast

Afgelopen week stond ik op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht en informeerde onder meer over de mogelijkheden van de regulatiethermografie. Veel mensen, voornamelijk vrouwen, toonden zich geïnteresseerd en met name voor het onderdeel ‘borstscreening’.

Om verschillende redenen zien steeds meer vrouwen af van mammografie en zoeken naar een ‘betrouwbaar alternatief’. Een veel gestelde vraag was: ‘weet ik na een borstscreening door regulatiethermografie dan zeker dat ik geen kanker heb?’ En het korte antwoord is: ‘nee, dat weet je niet zeker’.

Borstkanker wordt niet door mammografie, camerathermografie of regulatiethermografie gediagnosticeerd maar door een biopsie. Bij een biopsie wordt verdacht weefsel uit de borst gehaald en onderzocht in het laboratorium. De drie andere onderzoeken heten niet voor niets ‘screeningsonderzoeken’, ze meten alle drie een ander aspect van de conditie van de borsten. Gevonden afwijkingen kunnen wijzen op borstkanker maar dat moet nader worden onderzocht.

Wat doet meet mammografie

Als preventief onderzoek borstkanker wordt ook mammografie gedaan.

Mammografie als borstscreening in verband met borstkanker

Mammografie is een borstscreening die weefselveranderingen zichtbaar maakt, deze kunnen op borstkanker duiden. Cystes zijn, net als tumoren, weefselveranderingen en worden als verdacht gezien. Met een biopsie wordt bepaald of de verandering goed- of kwaadaardig is. De mammografie stelt niet alle vormen van kanker vast en biedt dus geen zekerheid. Ik merkte dat de indruk bestaat dat een mammografie een soort tweejarige APK keuring is waarbij men weer ‘veilig’ is als niets wordt geconstateerd, maar dat is niet het geval. De Deense arts dr. Peter Goetsche verwoordt het erg duidelijk. Hij is van mening dat de regelmatige mammografie als borstscreening nog nooit een leven heeft gered.

Wat doet camerathermografie

Camerathermografie is een borstscreening die veranderde temperatuurpatronen van de borsten meet. Tumoren kunnen ontstaan uit ontstekingen en maken vaak meer bloedvaatjes aan, beide is te meten aan een veranderde huidtemperatuur. Camerathermografie is stralingsvrij en niet belastend of pijnlijk voor de vrouw. Als een bloedvatmakende tumor ontstaat, is de warmte eerder te meten dan dat de weefselverandering te zien is met een mammografie. In die gevallen kan camerathermografie het ontstaan van tumoren eerder ontdekken dan mammografie. Is camerathermografie dan betrouwbaarder dan mammografie? Nee, het meet andere aspecten. Er zijn tumoren die niet extra bloedvaatjes maken en die worden gemist, net als tumoren die te diep in het weefsel liggen. De oppervlaktetemperatuur verandert dan onvoldoende om te kunnen meten. Bij een verdacht temperatuurpatroon wordt de vrouw doorgestuurd naar de huisarts om alsnog een mammografie te laten maken of er wordt enkele maanden later weer een opname gemaakt om de temperatuurafwijking te beoordelen. Is deze groter dan moet aanvullend onderzoek worden gedaan, is de afwijking kleiner dan is het waarschijnlijk geen tumorgroei. Camerathermografie biedt eveneens geen zekerheid.

Wat doet regulatiethermografie

infrarood regulatie thermografie brengt de temperatuurverschillen van 240 meetpunten in beeld

twee maal honderdentwintig punten worden gemeten

Regulatiethermografie meet veranderde temperatuurpatronen van het hele lichaam, ook van de borsten, en bovendien de alertheid van het immuunsysteem. De temperatuur van honderdentwintig punten wordt twee maal gemeten met een pauze van tien minuten. De pauze dient als ‘stressprikkel’ voor het immuunsysteem, gedurende de tien minuten koelt het lichaam iets af. De regulatiethermografie meet in eerste instantie de oppervlakkige huidtemperatuur net zoals de camerathermografie dat doet. Het maakt warme en koude plekken zichtbaar. De stressprikkel laat het immuunsysteem reageren, de doorbloeding van het lichaam wordt aangepast volgens een bekend patroon. Afwijkingen zijn aanwijzingen voor verstoringen. Uit tientallen jaren onderzoek is bekend welke aanwijzingen duiden op borstkanker en die aanwijzingen worden in een borstrapportage weergegeven. Meer dan vijf risicofactoren zijn een verhoogd risico, minder dan vijf zijn dat niet. Net als de beide andere screeningsonderzoeken stelt de regulatiethermografie geen kanker vast. Het onderscheidende met de andere screeningsmethodes is dat tevens wordt aangegeven welke zwakke plekken het immuunsysteem heeft. Aansluitend aan de bespreking van de meetanalyse kan gericht gewerkt worden aan verbetering hiervan.

Het overschatte nut van screeningen

De meeste screeningsonderzoeken, voor borstkanker, dikke darmkanker of iets anders, zijn onderzoeken die ziektes aantonen in een vroege fase. Of deze ontdekking leidt tot sneller herstel of een langer leven wordt door velen betwijfeld. Het heeft niets te maken met preventie en geeft geen inzicht in de processen die geleid hebben tot de aandoening. Voor wie actief en in eigen verantwoordelijkheid iets aan zijn of haar gezondheid wil doen biedt het geen aanknopingspunten. Er zijn aanwijzingen voor een ziekte of niet. Maar ziektes komen niet uit de lucht vallen, jarenlange verstoringen gaan meestal vooraf. Alleen kennis en inzicht over belastingen en een verstoorde alertheid van het immuunsysteem helpen gezond te worden en te blijven.

Borstscreening geeft aan of het (bijna) is misgegaan

Net als het dikke darmbevolkingsonderzoek geven borstscreeningsonderzoeken aan of er al iets is misgegaan. Het zijn verkeersborden die aangeven dat u verkeerd bent gereden en een boete moet betalen zonder dat vooraf een waarschuwing is gegeven. Je rijdt als het ware op een snelweg zonder dat een maximum snelheid wordt aangegeven en plots staat er een bord dat je te hard hebt gereden.  In het verkeer zouden we daartegen protesteren. We zouden zeggen dat duidelijk moet zijn wat de regels zijn zodat we weten waar we ons aan moeten houden. Als het om onze gezondheid gaat doen we dat niet. We accepteren dat alle bekende en wetenschappelijk aangetoonde kankerverwekkende factoren door artsen, ziektekostenverzekeraars en politici worden genegeerd of in ieder geval gebagatelliseerd en doen braaf mee aan de onderzoeken die aangeven of het al is misgegaan. Als het is misgegaan, er wordt een beginnende tumor ontdekt, laten we ons in een bangmakende carrousel van bedreigende en belastende onderzoeken en behandelingen duwen waarbij succes op genezing niet verzekerd is.

Alleen onderzoeken die inzicht geven in ons regelsysteem helpen ons verder

Als we iets voor onze gezondheid willen doen, helpen bevolkingsonderzoeken niet. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en zelf op zoek gaan naar informatie om gezond te blijven of te worden. Inzicht in de mate van verstoring van ons vegetatieve regelsysteem en de zwakke plekken en overbelastingen van ons immuunsysteem zijn essentieel. Op basis van die informatie kan een plan worden gemaakt dat de gezondheid herstelt.

Lees meer over regulatiethermografie en borstkanker in onderstaande artikelen

Regulatiethermografie biedt meer

Borstkanker vroeg vaststellen of voorkomen

Kanker door een verstoorde regulatie