Chronische ontsteking wordt in het coverarytikel van The Time als secret killer beschreven.

In het omslagartikel van The Time van 1 maart 2004 wordt de chronische ontsteking als oorzaak beschreven voor talloze aandoeningen en ziektes met dodelijke afloop.