Chronische ontsteking als sluipmoordenaar

Chronische ontsteking als stiekume moordenaar

Chronische ontsteking is verstopte moordenaar.

Zo luidde de kop van het tijdschrift Health Matters in 2004. De Time verwoordde het op de voorpagina als volgt: ‘Verstopte moordenaar, de verrassende relatie tussen chronische ontstekingen en ziektes als: Alzheimer, kanker en hartaanvallen’. De Washington Post heeft in 2008 een artikel gewijd aan chronische ontstekingen en het Duitse Focus in maart 2010. Ook in de wetenschappelijke literatuur is veel informatie te vinden over de sluipende sloopwerkzaamheden van een chronische ontsteking.

De boodschap is iedere keer hetzelfde; een chronische ontsteking zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van veel, zo niet alle ‘beschavingsziektes’. Focus omschrijft een chronische ontsteking als een ’tussenstation’ op een reis naar veel ellende. Aandoeningen en klachten die hiermee in verband gebracht worden zijn onder meer; chronische vermoeidheid, fibromyalgie, diabetes, lage en hoge bloeddruk, vetzucht, slaapstoornissen, pijnklachten en huidaandoeningen.

Er lijkt dus absoluut een reden te zijn om te proberen de chronische ontsteking te herkennen en vervolgens te behandelen.

Op het eerste gezicht klinkt dat wat ongeloofwaardig en te eenvoudig, maar als we kijken naar de achtergrond van die bewering wordt de logica ineens duidelijk. Het gaat bij dit soort ontstekingen niet alleen om ontstekingen met de klassieke verschijnselen zoals roodhuid, pijn en zwelling maar ook over zogenaamde laaggradige ontstekingen. Ontstekingen die niet de duidelijke kenmerken van een ontsteking hebben omdat de intensiteit minder heftig is. Vaak worden dergelijke ontstekingen dan ook niet als zodanig herkend en kunnen vele jaren het immuunsysteem van binnen uithollen. Met een levendbloed analyse is dit meestal vast te stellen.

Een ander misverstand waardoor laaggradige ontstekingen moeilijker herkend worden is, dat er vaak vanuit wordt gegaan dat ontstekingen met infecties te maken hebben. Dus dat er een bacterie of een virus bij betrokken zou moeten zijn.

Als u in staat bent om te herkennen of u een chronische laaggradige ontsteking hebt kunt u hier gericht wat aan doen en op die wijze ook gericht uw immuunsysteem in balans krijgen of houden!

Wat gebeurt er bij een ontsteking.

Laten we eens kijken naar het normale functioneren van het immuunsysteem. Vaak wordt met het immuunsysteem bedoeld de bescherming tegen ziekteverwekkers zoals bacteriën,virussen, schimmels en parasieten. Maar het immuunsysteem is eigenlijk veel groter. Het afweersysteem tegen ziekteverwekkers is een onderdeel van een systeem wat zichzelf voortdurend aan het vernieuwen en herstellen is. Om dit effectief te kunnen doen is een voortdurend speuren naar verstoringen van de normale en gezonde gang van zaken essentieel. Immers, zodra je een mogelijke bedreiging of beschadiging hebt vastgesteld moeten er passende maatregelen worden genomen.

Bij een beschadiging,

bijvoorbeeld een snijwond, wordt onder meer de doorbloeding aangepast. Bij een grote wond wordt de doorbloeding verminderd zodat er minder bloed verloren gaat dan normaal het geval zou zijn. Ook worden gespecialiseerde cellen naar de beschadigde plek gestuurd die kunnen helpen de beschadiging te herstellen en er voor moeten zorgen dat er geen infectie optreedt. Hierbij worden cellen ingeschakeld die het beschadigde weefsel opruimen, hierbij worden ook vrije radicalen gemaakt.

Bij een bijensteek

wordt een serie van maatregelen genomen die passen bij de aard van dié dreiging, in dit voorbeeld een bijensteek. Er wordt dan veel histamine gemaakt door de cellen rondom de steek. Er ontstaat hierdoor een grotere doorlaatbaarheid van de wanden van de bloedvaten waardoor bloedcellen en vocht uit de bloedbaan kunnen treden. Op deze wijze wordt het gif als het ware vastgehouden in het vocht waardoor het niet direct het lichaam doorgaat en hebben afweercellen de mogelijkheid om buiten de bloedbaan te treden en daar hun werk te doen. U kunt deze effecten zien door de zwelling die ontstaat. Vaak is een iets rodere begrenzing van de zwelling te zien.

Zo heeft het lichaam tal van mechanismen en series van reacties die de bedoeling hebben om het lichaam heel en gezond te houden.

In de darm vinden vergelijkbare activiteiten plaats als het immuunsysteem daar een beschadiging of dreiging vaststelt.

 Bij alle ontstekingsreacties ontstaan vrije radicalen.

Vrije radicalen zijn moleculen of atomen die een elektron te weinig hebben en er niet voor terug deinzen deze met geweld uit een andere molecuul te scheuren.

Vrije radicalen hebben een belangrijke functie bij de verdediging van het lichaam tegen indringers juist omdat ze moleculen kunnen beschadigen. Ze worden gericht ingezet om schimmels en virussen binnen de cel te beschadigen en daarmee een infectie te vermijden. Vrije radicalen zijn ook een onderdeel van de bescherming tegen bacteriën en parasieten buiten de cel. Het werkt als volgt; er wordt een ziekteverwekker gesignaleerd ergens in het lichaam en vervolgens worden door het immuunsysteem speciale afweercellen, fagocyten, naar de plaats gestuurd waar de indringers zijn gesignaleerd. Hier aangekomen gaan de fagocyten de indringers (bacteriën) als het ware opeten maar tegelijkertijd ook wolken vrije radicalen produceren. De vrije radicalen beschadigen de celwand van de indringer die daardoor als het ware leegloopt waardoor de bacterie uitgeschakeld is. De celwand van bacteriën is veel minder sterk dan die van mensen en het is dus een uiterst effectief en veilig middel tegen ontstekingen. De werking van het nieuwe en natuurlijke product ActiMaris berust op dezelfde werking.

Als alle bacteriën zijn gedood of opgegeten wordt het overschot aan vrije radicalen geneutraliseerd door moleculen die het lichaam maakt. Het lichaam heeft een geweldig goed werkend systeem om vrije radicalen te neutraliseren maar soms kan het tekort schieten. Het kan tekort schieten omdat er teveel vrije radicalen in het lichaam ontstaan door bijvoorbeeld stralingsbelasting, stress, chronische ontsteking door voedingallergie of medicijngebruik, er is dan een capaciteitsprobleem. Eigenlijk werkt het neutraliserende systeem goed. Het kan ook tekort schieten als er te weinig voedingsbouwstenen voorhanden zijn om moleculen te maken die de vrije radicalen kunnen neutraliseren. Een reden kan zijn onvolwaardige voeding of een verstoring van het verteringssysteem (maagdarmproblemen).

Het effect van teveel vrije radicalen

Wanneer het lichaam de hoeveelheid vrije radicalen niet kan neutraliseren ontstaat een probleem. De vrije radicalen zoeken namelijk nog steeds naar elektronen om hun tekort aan te vullen. Als er geen bacteriën of virussen zijn om de elektronen uit te halen worden de elektronen uit lichaamscellen gehaald. Hierdoor ontstaan beschadigingen van cellen. Onder meer de celwand maar ook de celkern en het DNA kunnen door de vrije radicalen worden beschadigd. Het immuunsysteem registreert dit als opnieuw een beschadiging en start weer een ontstekingsreactie. Op deze manier kan een soort vicieuze cirkel ontstaan. Er kan steeds weer een ontsteking ontstaan terwijl de eigenlijke reden voor de ontsteking al lang is opgelost.

De ontsteking houdt zich zo in stand, er ontstaat een chronische onsteking

Omdat hierdoor de werking van cellen op die plaats langdurig wordt verstoord kunnen klachten ontstaan. Dit zijn klachten waar geen ‘oorzaak’ voor gevonden wordt in de zin van een infectie of een zichtbare duidelijke beschadiging. Je kunt dan spreken van een ‘laaggradige’ ontsteking, een ontsteking die je niet gemakkelijk merkt omdat de klassieke verschijnselen, pijn, zwelling, functiestoornis, roodheid niet ernstig zijn. Pas als een laaggradige chronosche ontsteking lang genoeg duurt ontstaan er zichtbare weefselbeschadigingen. Klachten als vermoeidheid, pijn, chronische holte ontsteking en vormen van allergie kunnen duiden op een laaggradige ontsteking. Het is dus bijzonder zinvol om deze op te sporen en op te lossen. (NB. Uiteraard moeten ook ontstekingen opgelost worden die wel duidelijke ontstekingsverschijnselen hebben!)

 Enkele oorzaken van het ontstaan van laaggradige chronische ontstekingen

Contact met schadelijke stoffen

Wanneer het lichaam voortdurend in aanraking komt met irriterende stoffen moet het voortdurend verdediging- en herstelreacties uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is rook. Het immuunsysteem herkent het als lichaamsvreemd en mogelijke bedreiging. Er wordt daarom een ontstekingsreactie gestart. Als u rook in de longen krijgt is het hoesten een eerste afweerreactie. Als de belasting met rook langer duurt of herhaaldelijk voorkomt kan er een laaggradige chronische ontsteking ontstaan die u kunt merken aan meer slijmvorming en hoesten.

De rook in de longen is een duidelijk en herkenbaar voorbeeld maar deze reactie kan optreden bij alle niet natuurlijke en lichaamsvreemde stoffen!

 Infecties

Wanneer het immuunsysteem niet in goede conditie is, door bijvoorbeeld stress of onvolwaardige voeding, kan het soms na een infectie niet goed herstellen. Het gevolg is dat het overschot aan vrije radicalen niet kan worden geneutraliseerd waardoor de vrije radicalen de cellen van het lichaam aanvallen en beschadigen. De beschadiging wordt door het lichaam opgemerkt en het lichaam start vervolgens weer een afweer/herstelreactie. Hierdoor ontstaan weer vrije radicalen waarvan een deel niet geneutraliseerd kan worden. Op deze wijze kan een chronische ontsteking ontstaan als een soort vicieuze cirkel.

 

 

Voedingsallergie

 

 

Voedingsallergie kan ook de oorzaak zijn van een chronische laaggradige ontsteking. Bij klachten zoals; sinusitis, brandend maagzuur, wisselende stoelgang, vermoeidheid, stinkende ontlasting, menstruatieklachten, buikpijn, astma of hooikoorts is de kans op het hebben van een voeding allergie groot. Ook als u algemene klachten heeft maar geen buikpijn en als uw ontlasting voor uw gevoel prima in orde is bestaat er een vrij grote kans dat u last heeft van een voeding allergie! De voeding allergie is met een bloedtest vast te stellen.

Enkele dingen die kunnen duiden op een laaggradige chronische ontsteking

1. Lichte temperatuurverhoging

2. Verhoging van de ontstekingswaardes in het bloed

3. Vage pijnklachten

4. Onverklaarbare moeheid

 Preventie van laaggradige chronische ontsteking

 Wat u kunt doen

  • “Eet voldoende gezond en vers, liefst biologisch
  • ” Eet zo weinig mogelijk kunstmatige toevoegingen
  • ” Drink voldoende gezond, zo mogelijk basisch water
  • ” Beweeg dagelijks
  • ” Zorg voor een goede nachtrust

 Wat u beter kunt laten

  • Gebruik geen huidverzorgingsmiddelen met kunstmatige toevoegingen
  • Vermijd zoveel mogelijk straling van o.m. draagbare telefoons
  • Eet geen producten waar u een voeding allergie tegen heeft
  • Eet weinig gluten
  • Gebruik geen melk en weinig zuivel

Ga bij langer durende klachten, ook zogenaamd ‘vage’ klachten na waar de oorzaak kan liggen. Ook als u de oorzaak niet zo snel kunt achterhalen, er is altijd een oorzaak. Het lichaam gaat nooit ‘zo maar’ een ontstekingsreactie beginnen. Bezoek als u er niet uit komt een behandelaar die meer inzicht kan geven in de mogelijke oorzaken. Laat het niet uit de hand open!

De aanpak moet gericht zijn op het voorkomen van een chronische ontsteking en het herstel van de balans van het immuunsysteem waardoor een chronische ontsteking door het immuunsysteem hersteld kan worden.

Aanmelding

Wanneer u wilt weten of u last heeft van een onontdekte chronische ontsteking kunt u een afspraak maken met Het CelHerstelCentrum waar dit door middel van een levendbloed analyse vastgesteld kan worden.

Informatie

Wanneer u vargen heeft kunt u ons mailen: r.heidstra@celherstelconcept.nl

of telefonisch contact opnemen: 053 475 02 30

Natuurlijk mag u ook bij ons langskomen aan de Kuipersdijk 192 in Enschede