Succesvolle Corona aanpak van Chinese en ZuidKoreaanse artsen

Het corona virus zou een enorm ernstig virus zijn waar miljoenen mensen aan zouden kunnen overlijden. Er zou geen behandeling zijn. Chinese en Zuid Koreaanse artsen hebben enorme resultaten behaald met vitamine C , zowel om in te nemen als via het infuus. Onderstaand de vertaling van een artikel over hun ervaringen.

Orthomolecular Medicine News Service, Mar 3, 2020

De regering van Shanghai beveelt officieel vitamine C aan voor COVID-19

door Andrew W. Saul

(OMNS Mar 3, 2020) De regering van Shanghai, China heeft haar officiële aanbeveling aangekondigd dat COVID-19 moet worden behandeld met hoge hoeveelheden intraveneuze vitamine C. (1) Doseringsaanbevelingen variëren met de ernst van de ziekte, van 50 tot 200 milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag tot maar liefst 200 mg/kg/dag.

Deze doseringen zijn ongeveer 4.000 tot 16.000 mg voor een volwassene, toegediend door IV. Deze specifieke methode van toediening is belangrijk, zegt intraveneuze therapie deskundige Atsuo Yanagisawa, MD, PhD, omdat het effect van vitamine C ten minste tien keer krachtiger is door IV dan door de vitamine C via de mond in te nemen. Dr. Yanagisawa is voorzitter van het Japanse College voor Intraveneuze Therapie in Tokio. Hij zegt, “Intraveneuze vitamine C is een veilig, effectief en breed-spectrum antiviraal.”

Richard Z. Cheng, MD, PhD, een Chinees-Amerikaanse specialistische arts, heeft nauw samengewerkt met medische en overheidsautoriteiten in heel China. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het faciliteren van ten minste drie Chinese klinische IV-vitamine C-studies die nu aan de gang zijn. Dr. Cheng is momenteel in Sjanghai en zet zijn inspanningen voort om nog meer Chinese ziekenhuizen aan te moedigen vitamine C therapie toe te passen met hoge orale doses vitamine C en per infuus.

Dr. Cheng en Dr. Yanagisawa bevelen beide orale vitamine C aan ter preventie van COVID-19-infectie.

Een officiële verklaring van Xi’an Jiaotong University Second Hospital (2) luidt:

“In de namiddag van 20 februari 2020 herstelden nog eens 4 patiënten met een ernstige nieuwe coronavirale longontsteking uit de C10 West Ward van het Tongji Ziekenhuis. In het verleden zijn 8 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. . . [H]igh-dose vitamine C behaalde goede resultaten in klinische toepassingen. Wij zijn van mening dat voor patiënten met ernstige neonatale longontsteking en ernstig zieke patiënten de behandeling met vitamine C zo snel mogelijk na de opname moet worden gestart. . Snelle toepassing van grote doses vitamine C kan een sterk antioxiderend effect hebben, ontstekingsreacties verminderen en de endotheelfunctie verbeteren. . . Talrijke studies hebben aangetoond dat de dosis vitamine C veel te maken heeft met het effect van de behandeling. . . Hoge-Dosis vitamine C kan niet alleen het antivirale niveau verbeteren, maar vooral ook acute longletsels (ALI) en acute ademhalingsstoornissen (ARDS) voorkomen en behandelen”.

Voor meer informatie staat hieronder een lijst van eerdere rapportages van OMNS over COVID-19 en vitamine C:

Vitamine C en COVID-19 Coronavirus  23 februari 2020

These links provide a large number of references to back up our above statements:

For more information, below is a list of previous reporting by OMNS on COVID-19 and vitamin C:

Mar 1, 2020 News Media Attacks Vitamin C Treatment of COVID-19 Coronavirus
Feb 28, 2020 Vitamin C and COVID-19 Coronavirus
Feb 23, 2020 TONS OF VITAMIN C TO WUHAN: China Using Vitamin C against COVID
Feb 21, 2020 Three Intravenous Vitamin C Research Studies Approved for Treating COVID-19
Feb 16, 2020 Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of Choice for 2019-nCov Pneumonia
Feb 13, 2020 Coronavirus Patients in China to be Treated with High-Dose Vitamin C
Feb 10, 2020 VITAMIN C AND ITS APPLICATION TO THE TREATMENT OF nCoV CORONAVIRUS: How Vitamin C Reduces Severity and Deaths from Serious Viral Respiratory Diseases
Feb 2, 2020 Hospital-based Intravenous Vitamin C Treatment for Coronavirus and Related Illnesses
Jan 30, 2020 Nutritional Treatment of Coronavirus
Jan 26, 2020 Vitamin C Protects Against Coronavirus

 

References

  1. https://mp.weixin.qq.com/s/bF2YhJKiOfe1yimBc4XwOA
  2. http://2yuan.xjtu.edu.cn/Html/News/Articles/21774.html