Drink basisch water overal.

basisch water drinken kan overal dankzij de basisch waterfilterkan WATERMAN

Basisch water, belangrijke verschillen met kraanwater.

Basisch water wordt ook wel alkalisch water of gereduceerd water genoemd en er is de afgelopen twintig jaar veel onderzoek gedaan naar de effecten hiervan op de gezondheid.

Water is water wordt vaak gezegd  en ook dat kraanwater het beste zou zijn maar het is belangrijk om te weten op welke criteria wordt gelet. De eigenschappen van basisch water kunnen worden verdeeld in scheikundige en natuurkundige en ook de mate van vervuiling is belangrijk.

Vervuiling van drinkwater.

Basisch water bevat geen medicijnen

Bij geïoniseerd basisch water uit een waterionisator of een WATERMAN zijn medicijnen eruit gefilterd.

Wanneer we kijken naar de mate van vervuiling moeten we onderscheiden in vervuiling die direct een gevaar oplevert voor de gezondheid en die mogelijk na langere tijd gevaar oplevert. Kijkend naar de kwaliteit van het kraanwater in Nederland is duidelijk dat  er geen gevaar bestaat voor acute gezondheidsklachten wanneer het water wordt gedronken, maar of het ook geldt wanneer het jarenlang gedronken wordt is de vraag.

In Nederland worden normen gehanteerd voor de toegestane hoeveelheid chemicaliën, medicijnen en andere ongewenste stoffen in ons drinkwater maar de veiligheid op langere termijn is niet vast te stellen. Sommige zware metalen, chemicaliën en medicijnresten worden opgeslagen in ons lichaam en kunnen zo langzaam klachten veroorzaken dat deze dan niet in verband kunnen worden gebracht met de klachten.

Basisch geïoniseerd water is gefilterd en schoon.

Scheikundige aspecten van basisch water.

Volgens steeds meer biologisch werkende artsen en behandelaars is voor een goede gezondheid een juiste zuur-base balans in het lichaam een voorwaarde en ontstaan erg veel klachten door een overschot aan zure afvalstoffen. Basisch water bevat meer basische dan zure mineralen en heeft daarom een positief effect op de zuur-base balans.

Kraanwater is basisch en daaruit volgt dat de vastgestelde positieve effecten van basisch geïoniseerd drinkwater dus niet alleen op het basisch karakter zijn terug te voeren. Ongetwijfeld speelt een belangrijke rol dat basisch geïoniseerd water een hogere pH heeft, dus meer basisch is dan kraanwater, maar waarschijnlijk is het basisch karakter niet het belangrijkste aspect.

Natuurkundige aspecten van basisch water.

Basisch water is natuurlijk water.

Water uit natuurlijke bronnen is ook basisch water en bevat een overschot aan vrije elektronen.

Steeds meer wordt duidelijk dat natuurkundige aspecten een veel belangrijker rol spelen voor biologische processen dan tot voor kort werd aangenomen. Natuurkundige eigenschappen zijn bijvoorbeeld de elektromagnetische lading van moleculen, het aantal beschikbare energie bevattende elektronen, de draairichting van moleculen en atomen die  ‘spin’ wordt genoemd en de clustervorming van water moleculen.

In dit artikel wil ik kort ingaan op het belang van het aantal elektronen en de elektromagnetische lading.

Elektronen hebben een negatieve lading en een antioxidatieve werking, ze kunnen vrije radicalen neutraliseren. Hoe meer elektronen water bevat, hoe energierijker, hoe antioxidatiever en hoe negatiever de redoxpotentiaal is en dat is een positieve eigenschap.

Hoe meer negatief geladen elektronen, hoe lager de waarde wordt en hoe beter het is voor ons lichaam. Basisch geïoniseerd water heeft een negatief redoxpotentiaal van tussen de – 300 en – 800mV en levert dus elektronen en energie aan het lichaam.

Kraanwater daarentegen heeft een positief redoxpotentiaal van + 200 tot+400mV, het betekent dat kraanwater elektronen en dus energie uit  het lichaam haalt als het wordt gedronken. Ons darmslijmvlies heeft een positieve elektromagnetische lading en trekt dus negatief geladen basisch watermoleculen aan die gemakkelijker worden opgenomen.

Basische ionen zoals calcium, kalium, magnesium en natrium worden in basisch geïoniseerd water omgeven door vrije elektronen en aangetrokken door de positief geladen darmwand die ze doorlaat naar de bloed- en lymfevaten.

Basisch water  verschilt van kraanwater door:

  Basisch   water Kraanwater
Basische   waarde Basisch,   boven de 8 Basisch   hoger dan 7
Redoxpotentiaal Negatief,   -300mV tot -700mV Positief   boven de +300mV
Clustergrootte Klein,   5 -6 moleculen Groot,   25 – 20 moleculen
Gefilterd Ja Nee
Biologisch   opneembare mineralen Ja Nee

 

Basisch water uit een waterionisator.

basisch water uit een wateronisator

Een basisch waterionisator filtert, maakt het water basisch met kleine clusters en een overschot aan elektronen

In een waterionisator wordt het water basisch gemaakt en geïoniseerd door het scheiden van de zure en de basische mineralen door middel van een kleine galvanische stroom. Aan de negatieve elektrode stromen als het ware elektronen in het water dat daardoor een negatieve redoxpotentaal krijgt en de zure mineralen worden ‘weggeduwd’.

Bij het maken van basisch water ontstaat altijd zuur water dat gebruikt kan worden voor andere doeleinden dan drinken.

Het voordeel van een waterionisator is dat er direct basisch water is in bijna onbegrensde hoeveelheid. De nadelen zijn dat er een wateraansluiting en stroom voor nodig is.

Basisch water uit de WATERMAN.

Basisch water uit de WATERMAN

Gezond water is basisch water. Maak het overal zelf met de WATERMAN

De WATERMAN filtert het water net als de waterionisator met een actief koolstoffilter maar maakt het water basisch en hexagonaal door  het gebruik van hoogwaardige mineralen zoals silica en koraalzand, door de magneet wordt het water hexagonaal en krijgt het kleinere clusters.

Het voordeel van de WATERMAN is dat het een draagbare waterionisator is die van kraanwater gezond basisch water maakt met veel basische mineralen en een overschot aan vrije elektronen.

Meer informatie:

Baissch water

Een van de oudste boekjes over basisch water, bestseller geschreven door Sang Whang.

Boek van Sang Whang, de weg terug naar de jeugd.

www.basischwater.nl

Binnenkort: Het basisch waterboek

In dit boek worden de scheikundige, natuurkundige aspecten van basisch water uitgelegd aangevuld met de nieuwste inzichten over water zoals het informatie opslaan, clusters en meer.