Aderverkalking begint al vanaf de tienerleeftijd

aderverkalking kan in alle bloedvaten optreden

aderverkalking kan in alle bloedvaten optreden

Aderverkalking, de medische term is atherosclerose, betekent dat de aderen die het bloed vanaf het hart naar de rest van het lichaam vervoeren dichtslibben door vetten of andere substanties waardoor de bloeddoorstroming vermindert. Aderverkalking is een vorm van ‘arteriosclerose’ dat alle vormen van stijver worden van slagaderen betekent.Maak een afspraak en laat uw vaatleeftijd bepalen

Aderverkalking is de oorzaak van veel verschillende gezondheidsproblemen

Aderverkalking veroorzaakt niet alleen hartproblemen, alle aderen in het lichaam kunnen er onder lijden. Onder meer de hersenen, nieren en ogen zijn kwetsbaar voor een slechtere doorbloeding omdat hun functie afhankelijk is van vele kleine bloedvaatjes. Bij ernstige vernauwing of verstopping kan een hartinfarct of beroerte ontstaan. Als

Aderverklaking in de hersenen kan een beroerte of een TIA veroorzaken

Aderverkalking in de hersenen kan een beroerte of een TIA veroorzaken

de doorbloeding in de benen sterk wordt gehinderd krijgt men last van etalagebenen, de pijnloze loopafstand wordt dan steeds kleiner. Een tijdige diagnose door een vaatonderzoek en een passende aanpassing van de levensstijl kan blijvende schade verhinderen en beginnende aderverkalking  herstellen.

Aderverkalking is eigenlijk ‘slagaderverkalking’

Aderverkalking zou eigenlijk ‘slagaderverkalking’ moeten heten. Het treedt op in de bloedvaten die het bloed vanaf het hart naar het lichaam vervoeren en die heten slagaderen. Deze bloedvaten staan onder veel hogere druk dan de bloedvaten die het bloed weer terug naar het hart vervoeren, de ‘aderen’.

De symptomen van aderverkalking

 • Arteriosclerose in de bloedvaten van het hart kan pijn op de borst veroorzaken, vooral bij inspanning
 • Arteriosclerose in de bloedvaten van en naar de nieren kan hoge bloeddruk of een verminderde filerfunctie van de nieren veroorzaken, er is dan eiwit in de urine meetbaar.
 • Arteriosclerose in de hersenen kan langzamerhand leiden tot dementie, plotseling niet meer uit de woorden kunnen komen, of een doof gevoel in een arm of been, moeilijkheden met praten en tijdelijk slecht kunnen zien kunnen duiden op aderverkalking van de hersenen. Onbehandeld is de kans op het krijgen van een beroerte groter.
 • Arteriosclerose in armen of benen veroorzaken pijn bij belasting. Etalagebenen is een vorbeeld van vernauwing van de adreren in de onderbenen. De afstand die pijnvrij kan worden afgelegd wordt steeds kleiner.

Oorzaken van arteriosclerose

De hier opgesomde oorzaken worden in het algemeen gezien als ‘de oorzaken’. Maar er is ook een oorzaak voor deze ‘oorzaken’. Het geven van symptoomonderdrukkende medicijnen zonder naar de achterliggende oorzaak te zoeken getuigt van gebrek aan inzicht. Met een regulatiethermografie of CelHerstel Intake EXTRA kan de werkelijke reden van de verstoringen worden gevonden en gewerkt worden aan een echte oplossing.

 • Hoge bloeddruk
 • Hoog cholesterolgehalte in het bloed
 • Hoog gehalte aan triglyceriden in het bloed

  De aderverkalking is goed te zien

  Het proces van aderverkalking is goed te zien. rechts een duidelijke plak.

 • Roken
 • Insuline resistentie
 • Suikerziekte
 • Chronische ontstekingen
 • Bij beschadiging van de binnenwand van de bloedvaten gaan bloedcellen en andere substanties dit proberen te repareren waardoor veel cellen als het ware aan elkaar gaan plakken en het bloedvat zo vernauwen.

Als er teveel vrije radicalen zijn, door bijvoorbeeld chronische laaggradige ontstekingen, worden voor reparatie gemaakte celklompen harder en blokkeren de bloeddoorgang meer en meer. De organen en weefsels achter de verklontering krijgen onvoldoende bloed om optimaal te kunnen functioneren.

Soms schieten stukjes los en gaan mee met de bloedstroom. Ze blijven steken in bloedvaten met een smallere doorgang waardoor het weefsel dat geen bloed meer krijgt, afsterft. Zo ontstaan trombose, hartinfarcten en beroertes.

Preventieve aderverkalkingstest
Preventieve aderverkalkingstest

Aderverkalking ontstaat al vanaf jonge leeftijd

Arteriosclerose begint al vanaf  de tienerleeftijd. Het is een normaal proces van verouderen, pas als de verstijving van de aderen sneller verloopt dan de kalenderleeftijd vergroot het risico op gezondheidsproblemen.

Aderverkalking vroegtijdig meten met de Arteriograph

aderverkalking gemeten met de arteriograph

De arteriograph meet de eerste aanwijzingen voor aderverkalking

Een Hongaarse uitvinding kan een aantal nieuwe risicofactoren van het vatensysteem betrouwbaar meten, de belangrijkste zijn:

 • Vaatwandstijfheid
 • Centrale bloeddruk
 • Weerstand van de kleinere arteriën
 • Enkel arm index

Vaatwandstijfheid is belangrijker dan cholesterol en hoge bloeddruk

De klassieke risicofactoren waaronder cholesterolwaardes en hoge bloedruk geven weinig inzicht in het persoonlijke risico op hart- en vaataandoeningen. Veertig procent van de mensen met een hartinfarct heeft geen verhoogd cholesterol, geen hoge bloeddruk en geen overgewicht. De vaatwandstijfheid is een risicofactor die betrouwbaarder is om het individuele risico aan te geven.

Maak een afspraak en laat uw vaatleeftijd vaststellen

lees meer…

Aderverkalking is een sluipmoordenaar…

Aderverkalking meten…

 

Risico op aderverkalking betrouwbaar meten
Risico op aderverkalking betrouwbaar meten